Desværre, så sender vi ikke til dit land

se vores shipping destinationer

Vedr. spørgsmål, kontakt venligst vores service center. Vi er på telefonen til kl. 16:00. 70204011

Difficulty: easy
These jobs are easy for anyone interested in cycling. For this workshop the user either doesn’t need any tools at all, or he only requires standard tools such as Allen keys, pliers or screw drivers. In this category you’ll find above all how to perform adjustments to your bike
Tools: Similar Topics: Print Article

Hjælp vedr. knirke- og mislyde

english version (original)

Hylende eller skurende bremser er ikke et usædvanligt fænomen, når det gælder skivebremser, især ikke på nye cykler.

Her er nogle tip til, hvordan disse typer af støj kan mindskes:


1. Hvis du har kørt mindre end 300 km på din cykel, er bremserne ikke "kørt til" endnu. I så fald vil støjen højst sandsynligt forsvinde af sig selv efterhånden.

2. En typisk årsag til hylende skivebremser er tilsmudsning. For at rengøre skivebremserne skal hjulene tages af og skiverne rengøres grundigt med vand eller et specialrensemiddel fra et godt cykelværksted. . Billede 1 Olietilsmudsede bremseskiver skal renses ekstra grundigt. Hvis bremseklodserne er tilsmudset af olie, skal de udskiftes; de kan ikke rengøres. Kontakt i så fald vores servicecenter på tlf. tel: +45 70204011 Mandag til fredag : 09.00 - 16.00

3. Bremserne skurer, hvis bremseskiverne er ikke centreret rigtigt mellem bremseklodserne. En anden typisk årsag er, at hjulet ikke er centreret rigtigt i stellet. Det kan afhjælpes ved at sætte cyklen på et fladt underlag. Løsn quick releasen, og løft cyklen lidt fra underlaget uden hjulene. Pres dernæst ned på styret, indtil dropoutene er helt i indgreb på for- og baghjulet. Billede 2 Spænd derefter quick releasene helt igen.

Tip: Quick release-grebene skal vende bagud, når de er spændt. Ellers er der større risiko for, at der kan sætte sig grene eller kviste fast mellem quick release-grebet og stellet.

4. Slib de rengjorte bremseklodser med groft sandpapir. Billede 3 Advarsel Pas ekstra på ved arbejde på bremseskiven. Bremseskivens kanter er ekstremt skarpe!
5. Kontroller, at alle bolte og skruer til montering af navhuset på bremseskiven, er spændt rigtigt. Sørg for ikke at spænde dem over momentgrænsen på 6 Nm. Spænd ikke skruerne yderligere, når de er spændt med korrekt moment! Billede 4

6. Skivebremser på nye cykler

Det er ikke usædvanligt, at skivebremser på en ny cykel skurer. Det sker typisk i sving, når man står i pedalerne, eller når cyklen udsættes for meget tung belastning. I disse situationer vil der evt. også kunne høres en hylen. Det er ikke automatisk tegn på, at bremserne er dårligt justeret. Nye bremseskiver har brug for at blive "kørt til".

Hvis bremserne kun skurer af og til, er det tit bedre blot at vænne sig til lyden. Nogle gange er afstanden mellem bremseklodserne og -skiven så minimal, at det ikke kan undgås, at klodserne skurer let mod skiven. Især hvis cyklen er udstyret med meget tynde bremseskiver, kan der nogle gange høres en klikkende lyd fra bremseskiven.

Nye bremseklodser og -skiver skal altid "køres til", når de er helt nye. Ved opbremsning "vænner" bremseklodserne og -skiven sig til hinanden. Det kan tage op til 300 km på cyklen, og derfor skal du undgå hårde opbremsninger i løbet af de første 300 km. Undgå også at bremse hele tiden ved lange nedkørsler, og brems så vidt muligt altid let.

TIP Grebene til quick releasene bør altid vende bagud. Hvis ikke, kan de gribe fat i kviste og grene.

FARE Rengør bremseskiverne grundigt, og fjern al fedt og olie fra bremsekomponenterne.

FARE Kanten på bremseskiverne er meget skarp. Pas på ikke at skære fingrene!

FARE Hvis der lækker bremsevæske, eller hvis bremserne eller slangen er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge cyklen. Kontakt vores servicecenter på tlf. tel: +45 70204011 Mandag til fredag : 09.00 - 16.00


Canyon consistently strives to ensure the quality and accuracy of the information contained in this Technical Support Center. Any repairs or adjustments which you carry out on your bike are entirely at your own risk. If you are in any doubt about what to do, you should send your bike to Canyon or take it to another qualified repair specialist. Canyon gives no guarantee or accepts no liability for the any of the information contained in this Technical Support Center.

Billede 1: Rengør skiverne grundigt

Billede 1: Rengør skiverne grundigt

Billede 2: Pres ned på styret for at trykke dropoutene på akslen

Billede 2: Pres ned på styret for at trykke dropoutene på akslen

Billede 3: Slib skiverne med sandpapir

Billede 3: Slib skiverne med sandpapir

Billede 4: Kontroller, om skruerne er korrekt spændt

Billede 4: Kontroller, om skruerne er korrekt spændt

Billede 5: Påfør fedt på geardroppet.

Billede 5: Påfør fedt på geardroppet.

Billede 6: Tjek skruerne på frempinden

Billede 6: Tjek skruerne på frempinden

Billede 7: Tjek om klinge boltene er spændt med korrekt moment.

Billede 7: Tjek om klinge boltene er spændt med korrekt moment.

Did this article help you?yesno