CANYON - Pure Cycling
DEUTSCH INTERNATIONAL UNITED KINGDOM FRANCAIS NEDERLANDS ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO DANSK SVENSKA ČESKO SLOVENSKO
CANYON - Pure Cycling
VÝZKUM

Nano vlákna jsou 100 krát pevnější než vysokopevnostní ocel a zhruba 20 krát pevnější než běžná karbonová vlákna. Úspěšný výzkum vyžaduje dobrou týmovou spolupráci. To je důvod proč Canyon spolupracuje na výzkumu systémů s renomovanými institucemi a společnostmi, které pracují na výzkumu nových materiálů, nových testovacích metod a výrobních procesů. Jeden projekt výzkumu se zabývá využitím karbonových nanovláken a další například použitím CNT u lehkých konstrukcí.

Canyon je členem výzkumné aliance Inno.CNT, která je podporována Německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, a skládá se z cca 80 subjektů ze soukromé i vědecké oblasti, které spolupracují na předvýrobním výzkum CNT. Zatímco konvenční karbonová vlákna mají průměr několika miliontin metru, nové materiály se zmenší na pouhých několik málo nanometrů (biliontina metru).

V rámci dílčích projektů jsou zkoumány možné aplikace použití CNT přímo až do výroby komponentů. Výzkumná aliance Inno.CNT provádí pouze základní výzkum. Cílem našeho dílčího projektu CarboRoad je už vyrábět první komponenty z karbonových nanovláken.

"Bude to ještě trvat několik let, než bude možné použít tuto novou technologii pro výrobu cyklokomponentů, ale budeme ji jednou mít. Vždyť nanotechnologie bude jednou z klíčových technologií ve 21. století a bude nám poskytovat naprosto nové možnosti v různých sférách, jako např. výroba materiálů, povrchové úpravy a také při funkční integraci."

(Dr. Michael Kaiser)