CANYON - Pure Cycling
DEUTSCH INTERNATIONAL UNITED KINGDOM FRANCAIS NEDERLANDS ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO DANSK SVENSKA ČESKO SLOVENSKO
CANYON - Pure Cycling
VÝZKUM

Nano vlákna sú 100 krát pevnejšia ako vysokopevnostná oceľ a približne 20 krát pevnejšia než bežná karbónové vlákna. Úspešný výskum vyžaduje dobrú tímovú spoluprácu. To je dôvod prečo Canyon spolupracuje na výskume systémov s renomovanými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré pracujú na výskume nových materiálov, nových testovacích metód a výrobných procesov. Jeden projekt výskumu sa zaoberá využitím karbónových nanovlákien a ďalšie napríklad použitím CNT u ľahkých konštrukcií.

Canyon je členom výskumnej aliancie Inno.CNT, ktorá je podporovaná Nemeckým ministerstvom pre vzdelávanie a výskum, a skladá sa z cca 80 subjektov zo súkromnej aj vedeckej oblasti, ktoré spolupracujú na predvýrobnom výskume CNT. Zatiaľ čo konvenčné karbónové vlákna majú priemer niekoľkých milióntin metra, nové materiály sa zmenší na iba niekoľko málo nanometrov (biliontina metra).

V rámci dílčích projektů jsou zkoumány možné aplikace použití CNT přímo až do výroby komponentů. Výzkumná aliance Inno.CNT provádí pouze základní výzkum. Cílem našeho dílčího projektu CarboRoad je už vyrábět první komponenty z karbonových nanovláken.

"Bude to ještě trvat několik let, než bude možné použít tuto novou technologii pro výrobu cyklokomponentů, ale budeme ji jednou mít. Vždyť nanotechnologie bude jednou z klíčových technologií ve 21. století a bude nám poskytovat naprosto nové možnosti v různých sférách, jako např. výroba materiálů, povrchové úpravy a také při funkční integraci."

(Dr. Michael Kaiser)