CANYON - Pure Cycling
DEUTSCH INTERNATIONAL UNITED KINGDOM FRANCAIS NEDERLANDS ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO DANSK SVENSKA ČESKO SLOVENSKO
CANYON - Pure Cycling
FORSKNING

Nano-rör är 100 gånger starkare än höghållfasthetsstål och cirka 20 gånger starkare än standardkolfibrer. Bra reasearch kräver bra teamwork. Därför är Canyon involverade i forskningsnätverk med välrenommerade institutioner och företag som arbetar med utveckling av nya material, nya testmetoder och produktionsprocesser. Ett forskningsprojekt handlar om användning av kolfiber-nano-rör eller, kort sagt, CNT för lätta konstruktioner.

Canyon är medlem i innovationsalliansen Inno.CNT, som stöds av det tyska ministeriet för utbildning och forskning, och består av cirka 80 parter från näringsliv och forskning. De samarbetar om CNT-forskning. Medan klassiskt kolfiber har en diameter på några miljondelar av en meter, kan de nya materialen få ner det till några få nanometer (miljarddels meter).

Inom delprojekt har möjliga tillämpningar av CNT från tillverkningen ända fram till den färdiga komponenten undersöks. Forskningsalliansen Inno.CNT gör enbart ren grundforskning. Målet med vårt delprojektet CarboRoad är att producera de första komponenterna med carbon nano-tubes.

"Det kommer att ta flera år tills det är möjligt att använda denna nya teknologi för cykelkomponenter, men vi kommer envetet forska vidare. Trots allt kommer nano-teknik att vara en av de viktigaste teknikerna för det 21:a århundradet och kommer att ge oss helt nya möjligheter inom olika områden som vid tillverkning av material, ytor och funktionell integration."

(Dr. Michael Kaiser)