Bohužel, nezasíláme do této destinace.

ONLINE CHAT MÁTE DOTAZ? MY MÁME ODPOVĚĎ. IHNED!

CHAT NENÍ MOMENTÁLNĚ DOSTUPNÝ. BRZY BUDEME OPĚT ONLINE.

Naše servisní místo je opět dostupné dnes od 08:30. Můžete nám zavolat na 226 259 001 nebo nám zašletee-mail.
TOPICS
faq
 

Jak je dlouhá záruční doba na systém Shapeshifter?

Na plynový píst poskytujeme zákonnou dvouletou záruční dobu, která pokrývá všechny náklady na opravu. Navíc poskytujeme roční pozáruční garanci, která pokrývá náklady na materiál při opravě. Na díly podléhající opotřebení se záruka nezvtahuje.

Jakou nabízíte záruku?

K zákonné záruce dobrovolně nabízíme na letošní silniční, MTB a triatlonové rámy a vidlice 6 letou záruku (kromě středového náboje a odpružených vidlic). Naše záruka je platná od data prodeje a je nepřenosná. Vzniklé vady na laku nepodléhají záruce. Vyhrazujeme si právo na opravu poškozených rámů či vidlic, nebo na jejich výměnu za novější model. Tato výhrada se týká všech reklamací. Další náklady, např. montáž, transport atd., nejsou kryty zárukou.
 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, příp. použitím k jinému než určenému účelu podle oblastí použití vyobrazených na naší webové stránce pro příslušný produkt, jako např.
 

- zanedbávání výrobku (nedostatečná péče a údržba);
- změny na rámu nebo na vidlici (např. rytí nebo lakování);
- namontování a předělávání dalších, námi výslovně neschválených komponent, nebo výměna námi při dodávce zabudovaných komponent za komponenty nestejného druhu;
- pád;
- nadměrné zatížení;
- skoky;
- nebo nadměrné namáhání jiného druhu.
 
Všechny ostatní komponenty (mimo součástek podléhajících opotřebení - pláště, řetěz, ložiska, těsnění u odpružení, atd - životnost 90 dnů) mají 2-letou zákonnou záruční lhůtu.

Komu můžu zavolat v případě poruchy nebo problému?

Ohledně případných oprav, servisních zásahů či reklamací můžete zavolat na naši hotline linku a to od Pondělí do Pátku mezi 8:30 a 16:30 hod. na tel. +420 226 259 001.

Jak dlouho trvá vyřízení opravy nebo reklamace?

V případě opravy či reklamace rámu je výměna provedena do dvou týdnů od vyzvednutí původního rámu. Během hlavní sezóny nebo v případě, že se opravovaný nebo reklamovaný komponent musí zaslat k zastoupení značky komponentu, trvá oprava či reklamace do měsíce.

Je záruka stále platná, pokud přelakuji Canyon rám?

Záruka zaniká přelakováním rámu, neboť nejsme schopni ovlivnit typ přelakování a přípravné práce.
 

Můžu reklamaci uplatnit sám přímo u místního zastoupení značky komponentu?

To je možné jen pokud to zastoupení značky reklamovaného komponentů nabízí a po předchozí domluvě. Pro bližší informace zavolejte na naši hotline linku: +420 226 259 001.

Má delší jízdní prodleva (např. kvůli poruše nebo nemoci) vliv na délku záruky nebo servisních intervalů?

Jakákoliv jízdní pauza nebo delší prodleva nemá vliv na délku záruky či servisních intervalů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná datem obdržení kola. Servisní intervaly jsou závislé na jednotlivých výrobcích a délce záruky.
 
Vliv na prodloužení záruční lhůty má pouze doba, po kterou je výrobek na záruční opravě.

Jaká je záruka na odpružené vidlice a tlumiče?

Výrobci odpružených komponentů poskytují na vidlice a tlumiče 2 letou záruční lhůtu, pokud je dodržena servisní prohlídka v prvních 12 měsících od zakoupení. Jestliže nebyla provedena servisní prohlídka v prvním roce, může být v některých případech zamítnuta reklamace či bezplatná oprava.
 

Dodržte servisní intervaly dané vždy jednotlivým výrobci.

Jaká je záruka na lak?

Na lakování nabízíme dvouletou záruku, ta se nevztahuje na poškození způsobené vnějšími silami nebo chemickými detergenty.

Co je Crash Replacement?

S naším programem Crash Replacement Vám nabízíme možnost vyměnit si Váš poškozený rám Canyon za zvýhodněnou cenu. Služba Crash Replacement se vztahuje pouze na prvního majitele a na poškození, která zjevně znemožňují další použití rámu. Vyhrazujeme si právo odmítnout tuto službu v případech, kdy bylo poškození způsobeno schválně nebo je poškození pouze povrchové. V tomto programu také není možná změna na jiný model a využít tohoto programu lze jen jednou za 3 roky.
 
více informací o programu Crash Replacement

Budu platit nějaké náklady spojené s 6-letou garancí?

Pokud budete uplatňovat výměnu rámu v rámci naší 6-leté garance na rámy a silniční vidlice Canyon, tak budete platit náklady pouze za přepravu, za práci při výměně rámu a případné nutné modifikace.

Budu platit nějaké náklady spojené s reklamací v záruce?

Pokud budete uplatňovat reklamaci ve 2-leté záruční době a ta bude uznána, tak nebudete platit žádné náklady (za přepravu, materiál nebo práci).

Pure Cycling.