Výměna patky přehazovačky

Picture 1: Check, if the derailleur hanger is bended

Picture 1: Check, if the derailleur hanger is bended

Picture 2: Dismantle the rear derailleur

Picture 2: Dismantle the rear derailleur

Picture 3: Undo the screw

Picture 3: Undo the screw

Picture 4: Tighten the screw

Picture 4: Tighten the screw

Přehazovačka je nejvíce exponovanou částí vašeho kola. Pokud na tuto část působí velká síla, může dojít k poškození rámu kola nebo přehazovačky. Aby se zabránilo poškození těchto drahých částí, přehazovačka je s rámem spojena koncovkou rámu. Je-li přehazovačka vystavena síle působící z boku, například při pádu nebo během transportu, koncovka rámu tuto sílu absorbuje, a tím zabrání poškození přehazovačky nebo rámu. Dojde totiž k jejímu ohnutí nebo zlomení.

Zlomenou nebo ohnutou koncovku rámu je zapotřebí vyměnit.

Rada: Čas od času zkontrolujte, zda koncovka rámu není ohnutá. Ohnutá koncovka rámu často způsobuje nesprávnou funkci přehazovačky.

1. Koncovku rámu zkontrolujete následujícím způsobem: Kolo opřete o zeď nebo se na koncovku podívejte zezadu. Tělo koncovky rámu by měla být rovnoběžná s pastorky.
fotka 1

2. Je-li koncovka rámu ohnutá nebo zlomená, je zapotřebí ji vyměnit. Nejprve vyšroubujte přehazovačku. fotka 2

3. Koncovka rámu je k rámu připevněna pomocí dvou malých imbusových šroubů o rozměru buď 2 mm nebo 2,5 mm.fotka 3

4. Novou koncovku rámu můžete namontovat stejným způsobem. fotka 4

Na koncovku rámu naneste vazelínu. Tím zabráníte jejímu vrzání.