Skřípání kotoučových brzd

Picture 1: Clean the discs thoroughly

Picture 1: Clean the discs thoroughly

Picture 2: Press the handlebar to push the dropouts onto the axle

Picture 2: Press the handlebar to push the dropouts onto the axle

Picture 3: Apply sandpaper on the discs

Picture 3: Apply sandpaper on the discs

Picture 4: Check if the scrwes are correctly tightened

Picture 4: Check if the scrwes are correctly tightened

Vrzání a skřípání kotoučových brzd není neobvyklý jev, obzvláště u nových kol.

Zde je několik tipů ohledně toho, jak lze výskyt těchto zvuků minimalizovat:

1. Pokud jste na kole najeli méně než 300 km, brzdy ještě nejsou zcela „zajeté“. V tomto případě je velmi pravděpodobné, že zvuky zmizí samy.

2. Běžnou příčinou vrzání kotoučových brzd jsou špinavé kotouče. Chcete-li kotouče vyčistit, vytáhněte kola z rámu a vidlice a kotouče důkladně očistěte vodou a speciálním čistícím přípravkem, který zakoupíte v každém dobrém cykloobchodu. . fotka 1 Olejem potřísněné kotouče vyžadují skutečně důkladné čištění, ovšem brzdové destičky, na které se dostal olej, vyčistit již nelze a je třeba je vyměnit. V takových případech se, prosím, obraťte na Servisní centrum na +420 226 259 001 Pondělí až Pátek 8.30 – 16.30

3. Vrzání a cinkání se může ozývat i v případě, že kotouče nejsou správně vystředěny mezi brzdovými destičkami. Další běžnou příčinou těchto zvuků je to, že kolo není správně vystředěno v rámu. To napravíte tak, že kolo postavíte na rovný povrch. Povolte rychloupínák a trochu kolo zvedněte z podlahy tak, aby se nezvedla i kola. Poté zatlačte na řídítka, dokud koncovky plně nedosednou na přední a zadní kola. fotka 2 Poté plně dotáhněte oba rychloupínáky.

Tip: Páčky rychloupínáků by při dotažení měly směřovat dozadu, neboť jinak se může snáze stát, že mezi páčkou rychloupínáku a rámem uvízne větvička.

4. Očištěný povrch kotoučů zdrsněte hrubým smirkovým papírem. fotka 3 Upozornění Při práci s brzdovými kotouči dbejte vždy zvýšené opatrnosti, neboť hrany kotoučů jsou velice ostré!
5. Zkontrolujte, že všechny šrouby, jež spojují tělo náboje s brzdovým kotoučem, jsou dotaženy správně. Také se, prosím, přesvědčte, že jste dodrželi maximální utahovací moment 6 Nm. Pokud jsou již šrouby dotažené, neotáčejte jimi! fotka 4

6. Kotoučové brzdy na novém kole´

U nového kola je poměrně běžné, že kotoučové brzdy vržou nebo cinkají, obzvláště při zatáčení, při jízdě ze sedla nebo jsou-li vystaveny nadměrné zátěži. Za těchto okolností mohou také brzdy vydávat hlasité skřípění. To však automaticky neznamená, že brzda je nesprávně seřízená. I nový kotouč je třeba „zajet“.

Pokud brzda čas od času mírně zavrže, často je lepší se s těmito zvuky prostě smířit. Prostor mezi brzdovými destičkami a brzdovým kotoučem je někdy tak malý, že mírnému tření destiček o kotouč nelze zabránit. Občas se může stát, že kotouč začne cvakat, obzvláště pokud je kolo osazeno velice tenkými kotouči.

Nové brzdové destičky a brzdové kotouče je třeba vždy „zajet“. Díky brzdění si na sebe destičky a kotouče „zvyknou“. To může trvat až do doby, než najedete 300 km. Během těchto prvních 300 km se tedy vyvarujte silného brzdění. Také bude lepší, když při dlouhých sjezdech nebudete brzdit neustále, a vždy, když to bude možné, brzděte spíše jemně.