Bohužel, nezasíláme do této destinace.

ONLINE CHAT MÁTE DOTAZ? MY MÁME ODPOVĚĎ. IHNED!

CHAT NENÍ MOMENTÁLNĚ DOSTUPNÝ. BRZY BUDEME OPĚT ONLINE.

Budeme opět dostupní v Pond?l od 08:30. Zašlete nám e-mail.
Obtížnost: lehké
Tyto úkony zvládne každý kdo se zajímá o cyklistiku. K těmto opravám nepotřebujete buď vůbec žádné nářadí nebo si vystačíte s tím standardním jako jsou imbusové klíče, kleště nebo šroubovák. V této kategorii najdete především jak provést na kole nastavení.
Nástroje: Podobná témata: Vytisknout článek

Nastavení SAG

english version (original)

fotkaůže odrazit a náraz absorbovat.

Je-li sag příliš nízký, pak je odpružení nastaveno příliš natvrdo, a vy tak nebudete moci využívat celého zdvihu. Pokud je ovšem sag příliš velký, pak bude odpružení příliš měkké a hrozí riziko, že při nárazu půjde tlumič až na dno. Zde je postup nastavení sagu.

Nastavení sagu

1. Základem pro nastavení sagu je zdvih obou prvků odpružení. Zdvih lze najít na adrese zde v Centru podpory, nebo je uveden na příslušném tlumiči či v návodu k použití vašeho kola.

2. Nejprve posuňte gumový kroužek na pístnici tlumiče tak daleko, jak to jen půjde. Viz obrázek. fotka 1

3. Nyní se opatrně posaďte na kolo a na sedle zaujměte běžnou pozici při jízdě. Vaše nohy by se neměly dotýkat země. Dojde ke stlačení tlumiče, jenž posune gumový kroužek dolů. fotka 2

TIP: Při měření sagu se oblečte, jako kdybyste vyráželi na vyjížďku. Jezdíte-li s batohem, nezapomeňte si ho nasadit, protože celková hmotnost jezdce a jeho vybavení je při měření sagu naprosto zásadní.

4. Jakmile budete z kola slézat, dávejte pozor, aby nedošlo k dalšímu zbytečnému přílišnému stlačení tlumiče. Z kola slézejte opatrně. Z tohoto důvodu bude nejlepší, když se s kolem nakloníte na stranu a postavíte se na jednu nohu. Nyní můžete z kola opatrně slézt.

5. Nyní můžete změřit sag, tedy vzdálenost mezi tělem tlumiče a gumovým kroužkem, jak je znázorněno na obrázku. fotka 3 záleží sice na stylu jízdy, jaký praktikujete, typu kola a osobních preferencích, nicméně sag by se měl pohybovat zhruba mezi 15 % (pro závodní nasazení, maratony) až 30 % (pro downhil) celého zdvihu tlumiče. Tuto hodnotu lze snadno spočítat pomocí měření zdvihu a sagu. Sag vynásobte 100 a vydělte hodnotou zdvihu.

6. Je-li sag příliš malý, bude zapotřebí z tlumiče vypustit trochu vzduchu. Je-li sag příliš velký, bude nutné tlumič trochu přifouknout. fotka 4 Použijte vhodnou pumpu pro vzduchové vidlice a tlumiče.

Tip: Při odšroubovávání pumpy pro vzduchové vidlice a tlumiče z ventilu je možné, že dojde k úniku tlaku v tlumiči o 1 bar. Po nafouknutí odšroubujte pumpu na vzduchové vidlice a tlumiče rychle, aby došlo k úniku co nejmenšího množství tlaku.

Kroky 2 až 6 opakujte, dokud nebude sag nastaven správně.

6. Nyní je řada na vidlici. S tou uděláte přesně totéž, co s tlumičem.

7. Posuňte gumový kroužek úplně dolů. fotka 5

8. Opět se posaďte na kolo, zvedněte nohy a opřete se o zeď. To vše oblečení do cyklistického.

9. Nyní můžete změřit sag i zde fotka 6 a v případě nutnosti přifouknutím změnit sag. fotka 7 Použijte vhodnou pumpu pro vzduchové vidlice a tlumiče. Na mnoha modelech Rock Shox je sag již vyznačen na nohou vidlice jako procento, takže jej můžete odečíst přímo.

V případě pružicích prvků s ocelovými pružinami můžete sag upravit změnou předpětí pružiny či výměnou pružiny. U vidlic Rock Shox s technologií Dual Air bude sag tím větší, čím menší tlak je napumpován do pozitivní vzduchové komory.

Sag by měl být upraven v případě, že váha jezdce se dramaticky změní, například kvůli těžkému batohu. Při nastavení sagu by platforma systému Propedal i zamykání měly být v otevřené pozici.

Jakmile budete hotovi s nastavením sagu, můžete provést další úpravy pružicích prvků, jako je odskok, komprese, ProPedal a Platform.

Nastavení sagu pomocí knoflíku Sag Monitor

Modely Canyon Torque jsou opatřeny knoflíkem Sag Monitor. Pomocí tohoto knoflíku lze sag určit velice snadno.

Knoflík Sag Monitor zůstává při nejmenší kompresi tlumiče na svém místě. Abyste stupnici vynulovali, otočte knoflíkem zpět ve směru hodinových ručiček. K otočení číselníku je zapotřebí vyvinout mírný tlak. fotka 8

Díky knoflíku Sag Monitor je nastavení negativního zdvihu přesné i snadné. Indikátor pohybu na čepu vahadla zřetelně ukazuje velikost sagu pro různé oblasti použití. Tento systém má i další výhodu. Po jízdě z kopce je možné z knoflíku zjistit maximální zdvih využitý ve sjezdu.

POZOR Pružicí elementy nesmí poklesnout nadoraz. Vždy dodržujte minimální a maximální tlaky v pružicích elementech.


Canyon důsledně kontroluje kvalitu informací uvedených v tomto Centru technické podpory. Jakékoliv opravy nebo úpravy na kole jsou na vaši zodpovědnost. Nevíte-li jak něco opravit zašlete kolo do Canyonu nebo jej svěřte odbornému servisu. Canyon neposkytuje záruku a ani nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace obsažené v tomto Centru technické podpory.


Fotka 1: Posuňte gumový kroužek po pístnici vzhůru k tlumiči

Fotka 1: Posuňte gumový kroužek po pístnici vzhůru k tlumiči

Fotka 2: Jakmile nasednete na kolo, gumový kroužek se posune dolů

Fotka 2: Jakmile nasednete na kolo, gumový kroužek se posune dolů

Fotka 3: Změřte vzdálenost mezi gumovým kroužkem a okrajem těla tlumiče

Fotka 3: Změřte vzdálenost mezi gumovým kroužkem a okrajem těla tlumiče

Fotka 4: Z ventilu tlumiče odšroubujte krytku a upravte tlak v tlumiči

Fotka 4: Z ventilu tlumiče odšroubujte krytku a upravte tlak v tlumiči

Fotka 5: Stáhněte gumový kroužek směrem dolů

Fotka 5: Stáhněte gumový kroužek směrem dolů

Fotka 6: Změřte vzdálenost mezi gumovým kroužkem a stíráky vidlice

Fotka 6: Změřte vzdálenost mezi gumovým kroužkem a stíráky vidlice

Fotka 7: Sejměte krytku ventilu a upravte tlak ve vidlici

Fotka 7: Sejměte krytku ventilu a upravte tlak ve vidlici

Fotka 8: Nastavení knoflíku Sag Monitor

Fotka 8: Nastavení knoflíku Sag Monitor

Pomohl vám tento článek?anone

Pure Cycling.