Bohužel, nezasíláme do této destinace.

ONLINE CHAT MÁTE DOTAZ? MY MÁME ODPOVĚĎ. IHNED!

CHAT NENÍ MOMENTÁLNĚ DOSTUPNÝ. BRZY BUDEME OPĚT ONLINE.

Naše servisní místo je opět dostupné dnes od 08:30. Můžete nám zavolat na 226 259 001 nebo nám zašletee-mail.

Nová éra
díky CT-
technologii

Kvalita, kontrola a bezpečí – tyto tři aspekty vedou ke stoprocentní spokojenosti zákazníků.
Společnost Canyon jich dosahuje prostřednictvím neustálých investic a neutuchající obrovské snahy přinášet něco nového. Canyon je vůbec prvním výrobcem jízdních kol na světě, který ke kontrole kvality a produkce používá počítačovou tomografii (CT) – Ředitel oddělení výzkumu a vývoje Dr. Michael Kaiser a ředitel oddělení kontroly kvality Gordon Koenen vysvětlují důvody pro tato opatření.

Canyon je tím, kdo v cyklistice stanovuje nové trendy. Používá dnes společnost Canyon počítačovou tomografii při vývoji svých výrobku a výstupní kontrole kvality?

MK: Přesně tak. Jsme jedinou firmou v celém cyklistickém průmyslu, která vlastní přístroj pro počítačovou tomografii. Tato investice pro nás byla logickým rozhodnutím.

GK: Kladli jsme si tuto otázku: Jak můžeme zajistit, že naši zákazníci získají produkty špičkové kvality? Díky počítačové tomografii můžeme dosáhnout toho, že rám nemá žádné vady v podobě zvrásnění ve vrstvách karbonu nebo v delaminacích, jež se mohou ve výrobním procesu vždy objevit.

Jsme jediní v celém
cyklistickém odvětví, kdo
vlastní počítačový tomograf

Když jsou technické inovace žhavou novinkou, vždy mají jméno. Jak říkáte vašemu novému počítačovému tomografu?

MK:Ano, to je pravda a platí to i u nás ve společnosti Canyon. Nechtěli jsme použít jenom ten fádní termín „počítačový tomograf“, a tak jsme jej nazvali C-RAY – písmeno „C“ zde odkazuje na první písmeno značky Canyon, „Ray“, tedy paprsek, proto, že tomograf vyzařuje paprsky.

Kde se počítačový tomograf ve firmě Canyon používá?

MK: C-Ray používáme především při vývoji našich produktů. Jakmile je navrhneme, zkonstruujeme a z výrobní linky sjedou první prototypy, pak všechno podrobíme testům pod počítačovým tomografem. Zkoumáme všechno. Také jsme schopni zjistit, kde během výrobního procesu vznikly změny a kde je kupříkladu zúžení v síle stěny trubek. To nám umožňuje následně provést další optimalizace našich produktů. Pokud se chce člověk při produkci lehkých výrobků dostat dál, neobejde se bez komplexního testovacího programu, jímž projdou veškeré komponenty, z kterých se kolo skládá.

GK: Co se dosahování nízké hmotnosti týče, neustále se snažíme z materiálů dostat maximum. Jdeme až na samotnou hranici možností a tam prostě neexistuje žádný prostor pro chyby. U komponentů, jež jsou pro bezpečí jezdce klíčové, si jednoduše nemůžeme dovolit cokoliv riskovat. Proto je každičký díl pečlivě otestován v našem nejmodernějším tomografu.

...na chyby není místo

V oblasti horských kol se najde mnoho lidí, kteří jsou ke karbonu pořád ještě skeptičtí, že?

MK: Karbon se plně etabloval v kategorii silničních kol, ovšem mnozí bajkeři o přednostech karbonu stále pochybují. Někteří mají strach, že pokud spadnou, rám rozbijí. Řekl bych, že v kategorii horských kol došlo k několika chybám, že na trh byly uvedeny jisté produkty, přestože nebyly dostatečně vyvinuty. To vedlo k tomu, že tak skvělý materiál, jakým karbon bezesporu je, si získal špatnou pověst, kterou si jednoduše nezaslouží. Je to výtečný materiál pro stavbu horských kol.

Jaké jsou výhody karbonu?

MK: Karbon je výrazně trvanlivější než slitina a také je méně náchylný na poškození způsobené únavou materiálu. Druhá výhoda karbonu spočívá v jeho toleranci k poškození. Pokud svářeč nevytvoří optimální svar, pak se i malá prasklinka brzy zvětší. To u karbonu neplatí. Je to dáno strukturou jeho vláken; prasklina se tak zvětší podstatně pomaleji. Karbon je daleko odolnější, než naznačuje jeho pověst, tedy v případě, že je použit správně.

Karbon je odolnější vůči únavě materiálu

Michaeli, pro inženýra, který se zaměřuje na nízkohmotnostní konstrukce a bezpečnost, je C-RAY velice důležitým pomocníkem, nemám pravdu?

MK: Když vyvíjíme nový produkt, jedním z největších problémů je rozhodnout se, kdy mu dát zelenou k uvedení na trh. Toto rozhodnutí je velice obtížné, protože oddělení výzkumu a vývoje není nikdy stoprocentně spokojeno. Zkontrolovali jsme úplně všechno, každé uložení ložisek, každou vůli, každé nastavení utahovacího momentu? Provedli jsme všechny možné únavové zkoušky? Jako inženýr byste pokaždé nejraději udělali ještě detailnější test, ale v určitý okamžik musíte konečně říct ano, jdeme s tím ven. V tomto ohledu je pro nás C-Ray obrovskou podporou.

Které důležité části horského kola se testují pomocí počítačového tomografu?


MK: Provádíme rozsáhlá testování všech karbonových komponentů, protože z důvodu velkého množství ručně vyráběných dílů je tu vyšší pravděpodobnost selhání. Kontrolujeme však také hliníkové části, protože chceme vědět, zda například ve svarech nejsou bublinky vzduchu. U karbonových rámů testujeme všechny lepené části a dále pak také složité konstrukce, jako je oblast kolem hlavového nebo středového složení. Také pečlivě kontrolujeme svary zadní stavby rámu a zadních patek.

Pečlivě testujeme
všechny komponenty

Společnost Canyon se snaží dosahovat optimální kvality – je právě to důvodem, proč tak úzce spolupracujete s vědeckou komunitou?

MK: Již dlouhá léta spolupracujeme se dvěma významnými partnery. Tím prvním je Hochschule Pforzheim, s nímž spolupracujeme na vývoji testovacích zařízení pro destrukční zkoušky. Na základě této spolupráce si sami vyvíjíme zkušební zařízení a také profily, které pak ve zkušebních zařízeních podrobujeme testování. Druhým naším partnerem je pak Institut für Verbundwerkstoffe (IVW, Institut pro kompozity) v Kaiserslauternu. Tamější odborníci se zabývají konstrukcí, výpočty, výrobními technologiemi a materiály, mezi něž patří také karbonové kompozity.

Již dlouhá léta
spolupracujeme
se silnými partnery

Rám Nerve CF pod drobnohledem
počítačové tomografie.

Společnost Canyon při kontrole kvality používá zvláštní postupy, ovšem počítačový tomograf je pouze jedním integrálním článkem v celém řetězci, je to tak?

MK: Pokud jde o naši strategii kontroly kvality, spoléháme se na tři konkrétní pilíře. Máme tři testovací laboratoře, kde probíhá takzvané nedestruktivní testování. V první používáme náš počítačový tomograf, ultrazvuk, jímž měříme sílu stěn trubek, a také endoskopii. Druhá laboratoř slouží k dynamickým zkouškám. Probíhají tu destruktivní testy, jež mají prokázat odolnost a trvanlivost částí. Třetím pilířem našeho testování produktů jsou jízdní vlastnosti. Testujeme torzní tuhost kola, míru vertikálního prohnutí a také to, zda při sezení na kole má člověk dobrý pocit.

GK: Komponenty na vašem kole Canyon musí být schopny snést 10 let nárazů do sedla nebo jízdy ze sedla. Rámy, řídítka či představce při testování v laboratořích rozhodně nešetříme, někdy je doslova rasujeme. Testujeme účinky nadměrných rázů, extrémního zatížení sedla nebo třeba simulujeme cyklickou zátěž. To všechno jsou věci, které musí kolo během doby své životnosti zvládnout.

Kromě toho v továrnách v Asii také kontrolujete komponenty nesoucí značku Canyon, že?

MK: Ano, naši asijští dodavatelé provádějí veškeré testy a zkoušky související s bezpečností. Všechny testovací přístroje pro dynamické zkoušky, které využíváme v našich laboratořích, najdete také v asijských továrnách. Šlo o logický krok, o jehož nutnosti nebylo pochyb.

Při testování našich produktů
spoléháme na tři pilíře

Z tohoto systému těží především zákazník. Může tedy počítačovou tomografii použít přímo on?

GK: Pro své zákazníky jsme pořád v pohotovosti, takže jim nyní nabízíme takzvaný balíček celkové servisní prohlídky zajišťující bezstarostnou jízdu. Například po nehodě můžeme zákazníkovi zkontrolovat rám naším počítačovým tomografem a pak mu přesně říci, zda může kolo bezpečně používat dál, nebo zda se rám už nedá opravit.

Pure Cycling.