Picture 1: Push the rubber ring up

Picture 1: Push the rubber ring up

Picture 2: When you mount the bike the rubber ring moves downwards

Picture 2: When you mount the bike the rubber ring moves downwards

Picture 3: Measure the distance between rubber ring and top of the stanchion tube

Picture 3: Measure the distance between rubber ring and top of the stanchion tube

Picture 4: Undo the cap to adjust air pressure

Picture 4: Undo the cap to adjust air pressure

Picture 5: Move the rubber ring downwards

Picture 5: Move the rubber ring downwards

Picture 6: Measure the distance between rubber ring and the end of the stanchion tube

Picture 6: Measure the distance between rubber ring and the end of the stanchion tube

Picture 7: Remove cap to adjust air pressure

Picture 7: Remove cap to adjust air pressure

Picture 8: Setting the SAG Monitor

Picture 8: Setting the SAG Monitor

"Sag" er den mængde, som affjedringen på en cykel sætter sig, når man sætter sig på cyklen. Sag (eller "negativ vandring") er et vigtigt element i affjedringens funktion, fordi den er grundlaget for cyklens trækkraft og affjedringskomfort. Hvis du kører over et hul i underlaget, kan hjulet fjedre og optage stødbelastningen.

Hvis sag er for lille, er affjedringen justeret for hårdt, så du ikke bruger hele vandringen i affjedringen. Hvis sag derimod er for stor, er affjedringen for blød og går i bund. Sådan justerer du sag på din cykel.

Justering af sag

1. Justeringen af sag går ud på at justere vandringen af begge komponenterne i affjedringen. Vandringslængden kan ses her i supportcentret, eller den fremgår på dæmperen eller i instruktionsbogen til din cykel.

2. Skub først gummiringen på dæmperstemplet så langt op, som den kan, som vist. Billede 1

3. Sæt dig forsigtigt på sadlen i din normale kørestilling. Fødderne må ikke røre jorden. Dæmperen presses nu sammen, og gummiringen skubbes ned. Billede 2

TIP: Ved måling af sag skal du være påklædt, som når du er ude at cykle. Hvis du kører med rygsæk, skal du tage den på, fordi den samlede vægt af rytter og udstyr er afgørende for korrekt måling af sag.

4. Når du stiger af cyklen, skal du sørge for, at dæmperen ikke tilbagefjedrer mere end nødvendigt ved at stige af forsigtigt. Det bedste er at glide sidelæns af sadlen og støtte dig på det ene ben. Derefter stiger du forsigtigt af.

5. Nu kan du måle sag, dvs. afstanden fra støddæmperhuset til gummiringen som vist. Billede 3 afhængig af din kørestil, cykeltype og personlige indstilling skal sag være ca. 15% (race, maraton), 30% (downhill) af totalvandringen. Det er nemt at beregne denne værdi ved hjælp af målingen af vandring og sag. Sag gange 100 divideret med vandringen.

6. Hvis sag er for lille, skal du lukke lidt luft ud af dæmperen. Hvis sag er for stor, skal du pumpe lidt luft i dæmperen. Billede 4 Use the appropriate fork and shock pump.

Tip: Ved at løsne ventilen på gaffelpumpen kan der udløses op til 1 bar tryk. Skru pumpeventilen hurtigt af efter oppumpning, så der går så lidt tryk tabt som muligt.

Udfør trin 2-6 igen, indtil sag er justeret korrekt.

6. Nu er det forgaflens tur. Her gør du akkurat det samme som for dæmperen.

7. Skub gummiringen helt ned. Billede 5

8. Sæt dig på cyklen igen, løft fødderne, og læn dig mod en mur. Du skal have din cykelbeklædning på, når du gør det.

9. Nu kan du også måle sag her Billede 6 og, om nødvendigt, korrigere sag ved hjælp af lufttryk. Billede 7 Use the appropriate fork and shock pump. På mange Rock Shox-hjulgafler er sag indikeret på gaflen som et procenttal, der kan aflæses direkte.

For affjedringskomponenter med stålfjedre kan fjederforspændingen og fjederhårdheden ændres for at justere sag. På Rock Shox Dual Air-forgafler bliver sag større jo mindre luft, der pumpes i luftkammeret.

Sag skal justeres, hvis rytterens vægt ændrer sig meget, f.eks. på grund af en tung rygsæk. Platformen eller lockoutet skal være åben ved justering af sag.

Når du har justeret sag, kan du foretage yderligere justeringer af affjedringen, som f.eks. rebound, kompression, ProPedal og platform.

Justering af sag ved hjælp af sag-monitoren

Canyon Torque-modellerne er udstyret med en sag-monitor. Det er nemt at justere sag med denne drejeknap.

Sag-monitorens drejeknap er altid i positionen for dæmperens laveste vandringspunkt. For at nulstille drejeknappen skal den drejes tilbage i urets retning. Knappen drejes ved at anvende minimal kraft. Billede 8

På grund af sag-monitoren fungerer justeringen af den negative vandring (sag) både enkelt og præcist. En indikator på drejefligen viser tydeligt sag-værdien til de forskellige anvendelsestyper. Dette system har desuden en yderligere fordel. Efter downhill-kørsel kan den maksimale vandring ved nedfarten aflæses på drejeknappen.

OBS! Fjederkomponenterne må ikke gå i bund. Overhold altid maksimum- og minimumlufttrykket for fjederkomponenterne.