Hjælp til larmende skivebremser

Picture 1: Clean the discs thoroughly

Picture 1: Clean the discs thoroughly

Picture 2: Press the handlebar to push the dropouts onto the axle

Picture 2: Press the handlebar to push the dropouts onto the axle

Picture 3: Apply sandpaper on the discs

Picture 3: Apply sandpaper on the discs

Picture 4: Check if the scrwes are correctly tightened

Picture 4: Check if the scrwes are correctly tightened

Hylende eller skurende bremser er ikke et usædvanligt fænomen, når det gælder skivebremser, især ikke på nye cykler.

Her er nogle tip til, hvordan disse typer af støj kan mindskes:


1. Hvis du har kørt mindre end 300 km på din cykel, er bremserne ikke "kørt til" endnu. I så fald vil støjen højst sandsynligt forsvinde af sig selv efterhånden.

2. En typisk årsag til hylende skivebremser er tilsmudsning. For at rengøre skivebremserne skal hjulene tages af og skiverne rengøres grundigt med vand eller et specialrensemiddel fra et godt cykelværksted. . Billede 1 Olietilsmudsede bremseskiver skal renses ekstra grundigt. Hvis bremseklodserne er tilsmudset af olie, skal de udskiftes; de kan ikke rengøres. Kontakt i så fald vores servicecenter på tlf. tel: +45 70204011 Mandag til fredag : 09.00 - 16.00

3. Bremserne skurer, hvis bremseskiverne er ikke centreret rigtigt mellem bremseklodserne. En anden typisk årsag er, at hjulet ikke er centreret rigtigt i stellet. Det kan afhjælpes ved at sætte cyklen på et fladt underlag. Løsn quick releasen, og løft cyklen lidt fra underlaget uden hjulene. Pres dernæst ned på styret, indtil dropoutene er helt i indgreb på for- og baghjulet. Billede 2 Spænd derefter quick releasene helt igen.

Tip: Quick release-grebene skal vende bagud, når de er spændt. Ellers er der større risiko for, at der kan sætte sig grene eller kviste fast mellem quick release-grebet og stellet.

4. Slib de rengjorte bremseklodser med groft sandpapir. Billede 3 Advarsel Pas ekstra på ved arbejde på bremseskiven. Bremseskivens kanter er ekstremt skarpe!
5. Kontroller, at alle bolte og skruer til montering af navhuset på bremseskiven, er spændt rigtigt. Sørg for ikke at spænde dem over momentgrænsen på 6 Nm. Spænd ikke skruerne yderligere, når de er spændt med korrekt moment! Billede 4

6. Skivebremser på nye cykler

Det er ikke usædvanligt, at skivebremser på en ny cykel skurer. Det sker typisk i sving, når man står i pedalerne, eller når cyklen udsættes for meget tung belastning. I disse situationer vil der evt. også kunne høres en hylen. Det er ikke automatisk tegn på, at bremserne er dårligt justeret. Nye bremseskiver har brug for at blive "kørt til".

Hvis bremserne kun skurer af og til, er det tit bedre blot at vænne sig til lyden. Nogle gange er afstanden mellem bremseklodserne og -skiven så minimal, at det ikke kan undgås, at klodserne skurer let mod skiven. Især hvis cyklen er udstyret med meget tynde bremseskiver, kan der nogle gange høres en klikkende lyd fra bremseskiven.

Nye bremseklodser og -skiver skal altid "køres til", når de er helt nye. Ved opbremsning "vænner" bremseklodserne og -skiven sig til hinanden. Det kan tage op til 300 km på cyklen, og derfor skal du undgå hårde opbremsninger i løbet af de første 300 km. Undgå også at bremse hele tiden ved lange nedkørsler, og brems så vidt muligt altid let.

TIP Grebene til quick releasene bør altid vende bagud. Hvis ikke, kan de gribe fat i kviste og grene.