Käyttöehdot

CANYON BICYCLES GMBH:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Yleistä, asiakkaat, kieli

(1) Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia asiakkaidemme osoitteessa www.canyon.com
sijaitsevan Online Shopin (jäljempänä ”verkkokauppa”) kautta tekemistä tilauksista seuranneita
tarjouksia, kauppasopimuksia, toimituksia ja palveluita mukaan lukien puhelimitse, sähköpostitse,
faksilla ja postitse tehdyt tilaukset. Lisäksi näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös esittelytiloissamme tehtyyn myyntiin lukuun ottamatta seuraavassa esitettävien säännösten kohtia, jotka koskevat erityisesti etämyyntiä.

(2) Verkkokauppamme tuotetarjonta on suunnattu yhtä lailla kuluttajille ja yrityksille, kuitenkin
ainoastaan loppukäyttäjille. Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetaan (i) kuluttajalla jokaista
luonnollista henkilöä, joka tekee kauppasopimuksen tarkoitukseen, jota ei voida katsoa kaupalliseksi tai henkilön omaan ammatilliseen toimintaan kuuluvaksi (Saksan siviililain § 13) ja (ii) yrityksellä sellaista luonnollista tai juridista henkilöä tai oikeustoimikelpoista henkilöyhtiötä, joka sopimuksen tekemisen hetkellä harjoittaa kaupallista toimintaa tai toimii itsenäisenä yrittäjänä (Saksan siviililain § 14 mom. 1).

(3) Asiakkaan sopimusehtoja ei sovelleta, vaikka emme yksittäistapauksissa erikseen kiistäkään niiden lainvoimaa.

2. Sopimuksen teko

(1) Tarjouksemme verkkokaupassa, esitteissä ja esittelytilassamme eivät ole sitovia.

(2) Jättämällä tilauksen verkkokaupassa (mikä edellyttää rekisteröitymistä ja näiden yleisten
sopimusehtojen hyväksymistä) asiakas tekee sitovan tarjouksen kyseisen tuotteen ostamisesta.
Ostotarjous sitoo asiakasta tarjouksen jättämistä seuraavien 5 kalenteripäivän ajan. Meillä on oikeus hyväksyä tarjous tämän ajan sisällä.

(3) Lähetämme asiakkaalle viipymättä ostotarjouksen saapumisen jälkeen tarjouksen
vastaanottamisesta vahvistuksen, joka ei vielä tarkoita ostotarjouksen hyväksymistä. Katsomme
ostotarjouksen hyväksytyksi vasta, kun olemme ilmoittaneet asiakkaalle (sähköpostitse)
hyväksymisestä tai lähettäneet tuotteen. Kauppasopimus asiakkaan kanssa syntyy vasta
hyväksymisilmoituksellamme.

(4) Jokaisella asiakkaalla, joka on kuluttaja, on oikeus peruuttaa tarjous ja palauttaa tuote niiden
peruutus- ja palautusehtojen mukaisesti, jotka hänelle lähetetään ostotarjouksen
vastaanottamisvahvistuksen yhteydessä.

(5) Tiedustellessaan korjauspalveluita asiakkaan on polkupyörien tarpeettoman pitkien säilytysaikojen välttämiseksi kahden viikon sisällä pyytämänsä kustannusarvion vastaanottamisesta ilmoitettava tarjouksemme hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli asiakas ei toimita ilmoitusta kahden viikon sisällä, annamme hänelle yhden viikon lisäajan. Mikäli emme tämä määräajan päättymiseen mennessä saa asiakkaalta ilmoitusta, katsomme tarjouksemme hylätyksi ja palautamme asiakkaalle tuotteen hänen omalla kustannuksellaan. Ilmoitamme tästä asiakkaalle erikseen lisäajan antamisen yhteydessä.

3. Hinnat ja maksaminen

(1) Hintamme sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron, mutta eivät toimituskuluja. EU:n ulkopuolisten maiden (poislukien Australia ja Uusi-Seelanti) hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Asiakas vastaa tullimaksuista ja muista vastaavista kuluista.

(2) Mikäli erikseen ei muuta sovita, toimitamme tilaukset vain etukäteismaksua vastaan
(tilauslomakkeessa esitetyllä tavalla), laskulla (joka lähetetään sähköpostitse, mahdollisesti myös hyväksymisilmoituksemme mukana) tai postiennakolla. Asiakkaan pyynnöstä, joka on ilmoitettava tilauslomakkeessa, toimitamme tuotteet suoritettua laskua vastaan myös liiketilaamme osoitteessa Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.

(3) Asiakkaalla ei ole kuittaus- tai panttioikeutta, jollei vastavaatimuksia todeta kiistattomiksi tai
lainvoimaisiksi.

4. Tuotteiden toimitus

(1) Lähetämme tuotteet asiakkaalle viimeistään tilauksen yhteydessä esitettävänä määräpäivänä
(päivä, jolloin luovutamme tuotteet kuljetusliikkeelle). Määräpäivä on kuitenkin vain ohjeellinen ja
voidaan ylittää enintään kahdella arkipäivällä. Mikäli toimituksen määräpäivää ei esitetä, lähetetään tuotteet, joiden tilaksi ilmoitetaan ”varastossa”, viimeistään viidentenä arkipäivänä (jollei kohdan 2 mukaisesta myynnistä muuta johdu) ja kaikki muut tuotteet kolmen viikon kuluessa. Lähetysajankohdan määräaika lasketaan alkavaksi täysimääräisen kauppahinnan (sis. arvonlisävero ja lähetyskulut) saapumispäivästä.

(2) Mikäli tuotteen tilaksi ilmoitetaan ”varastossa” asiakkaan jättäessä ostotarjouksensa
verkkokaupassa, pidämme tuotteita varastossamme viiden arkipäivän ajan ostotarjouksen
hyväksymisestä; jos maksusuoritus ei saavu meille tämän ajan sisällä, olemme oikeutettuja myymään tuotteet. Tässä tapauksessa tuotteet lähetetään viiden arkipäivän sisällä vain, mikäli niitä on varastossa. Muussa tapauksessa tuotteet lähetetään sovitusti kolmen viikon sisällä maksusuorituksen saapumisesta.

(3) Siinä tapauksessa, että tavarantoimittajamme ei toimita meille ajoissa tuotteita, joiden tilaksi
asiakkaan jättäessä ostotarjouksensa ilmoitettiin ”varastossa” tai jotka kohdan 2 mukaisesti on
loppuunmyyty, pitenee kohdissa 1 ja 2 muutoin asetettu toimituksen määräaika mukaan lukien kaksi lisäpäivää kuitenkin enintään kolmella viikolla. Edellytys tälle määräajan pidentämiselle on, että olemme tilanneet tuotteet viipymättä ja että toimitus on viivästynyt meistä riippumattomista syistä.

(4) Mikäli tuotteita ei kohdassa 3 mainituista syistä voida toimittaa lainkaan tai mikäli niitä ei voida toimittaa ajoissa, ilmoitamme tästä asiakkaalle viipymättä. Tällaisissa tapauksissa sovimme toimitusajasta asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Mikäli tavarantoimittajalla ei ole tilattua tuotetta toistaiseksi saatavilla, olemme oikeutettuja sanoutumaan irti kauppasopimuksesta. Irtisanoutumistapauksessa palautamme asiakkaalle viipymättä hänen jo suorittamansa maksut. Edellä mainitut säännökset eivät vaikuta asiakkaan laillisiin oikeuksiin toimitusviivästyksissä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus vahingonkorvauksiin vain näiden yleisten sopimusehtojen luvun 8 erityisten ehtojen mukaan. Mikäli tuote ei ole lainkaan toimitettavissa, pidättäydymme hyväksymästä ostotarjousta. Kauppasopimusta ei tällöin synny.

(5) Mikäli emme pysty toimittamaan tavaraa ilmoitettuun viimeiseen toimituspäivään mennessä,
asiakkaan on annettava meille kohtuullinen lisäaika, jonka tulee olla vähintään yksi viikko.

(6) Meillä on oikeus toimittaa samaan aikaan tilatut mutta erikseen käytettävät tuotteet osatoimituksina, jolloin vastaamme tästä aiheutuvista lähetyksen lisäkustannuksista.

(7) Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu noutoajasta mutta asiakas ei saavu sovittuna aikana noutamaan tuotetta, annamme asiakkaalle yhden viikon pituisen lisäajan ja pidätämme oikeuden sanoutua irti sopimuksesta tämän määräajan päättyessä. Ilmoitamme tästä asiakkaalle erikseen lisäajan antamisen yhteydessä.

5. Toimitus, vakuutus ja vaaranvastuun siirtyminen

(1) Canyon-polkupyörien kokoonpanosta ja säätämisestä tehtaalla vastaavat pätevät teknikot.
Kuljetusta varten jotkin komponentit (renkaat, satulatolppa, polkimet, ohjaustanko) irrotetaan
turvallisuussyistä. Tästä syystä käyttäjän on toimituksen vastaanottamisen jälkeen asennettava osat paikoilleen toimitukseen sisältyvien ohjeiden (paperiversio, video saatavilla verkkosivuilla), työkalujen ja tarvittaessa Canyon-palvelutiimin puhelinneuvonnan avulla.

(2) Mikäli erikseen ei muuta sovita, valitsemme asianmukaisen toimitustavan ja kuljetusliikkeen
kustannuksiltaan kohtuulliseksi katsomallamme tavalla. Kun asiakas on kuluttaja, me vastaamme
toimituksen riskeistä.

(3) Me olemme vastuussa ainoastaan tuotteen oikea-aikaisesta ja sääntöjen mukaisesta
toimittamisesta kuljetusyritykselle emmekä vastaa kuljetusliikkeen aiheuttamista viivytyksistä.
Verkkokaupassa mainitut toimituksen kestoajat eivät ole näin ollen sitovia.

(4) Mikäli asiakas on kuluttaja, siirtyy tuotetta koskevien odottamattomien tapahtumien, vahinkojen tai tuotteen odottamattoman katoamisen riski asiakkaalle sillä hetkellä, kun tuote luovutetaan asiakkaalle tai kun asiakas laiminlyö tuotteen vastaanottamisen. Kaikissa muissa tapauksissa vastuu siirtyy asiakkaalle sillä hetkellä, kun tuote luovutetaan kuljetusyritykselle.

(5) Toimituskuluista vastaa ostaja. Niihin sisältyy tavallisimpien kuljetusriskien varalta ottamamme kuljetusvakuutus. Toimituskulujen suuruus ilmoitetaan asiakkaalle tilauslomakkeessa.

(6) Peruutustapauksessa tuotteen palautuskustannukset tulevat asiakkaan maksettavaksi, kun
toimitettu tuote vastaa tilausta ja kun palautettavan tuotteen arvo ei ylitä 40,00 euroa tai kun asiakas tuotteen arvon ollessa suurempi ei peruutushetkellä vielä ole suorittanut korvausta tai sovittua osamaksua.

6. Omistuksenpidätys

(1) Toimittamamme tuote säilyy omistuksessamme, kunnes kauppahinta (sis. arvonlisäveron ja
toimituskulut) on kyseisen tuotteen osalta maksettu kokonaisuudessaan.

7. Takuu, palautusoikeus

(1) Mikäli toimitetussa tuotteessa ilmenee jokin puute tai vika, voi asiakas vaatia meitä joko korjaamaan tuotteen tai toimittamaan virheettömän tuotteen.

(2) Voimme kieltäytyä ostajan valitsemasta oikaisutavasta, mikäli se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia.

(3) Jos luvun 7 mukainen oikaisu epäonnistuu tai on asiakkaalle kohtuuton tai jos me kieltäydymme oikaisusta, on asiakkaalla sovellettavan lainsäädännön mukaisesti oikeus vetäytyä
kauppasopimuksesta tai vaatia ostohinnan alennusta tai vahingonkorvausta tai korvausta ylimääräisistä kuluista. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksiin sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen luvun 8 erityisiä säännöksiä.

(4) Lain mukainen takuuaika on kaksi vuotta toimituksesta. Käytetyillä, valmistajan ohjeiden mukaan tarkastetuilla tai huolletuilla ja kunnostetuilla tuotteilla yksi vuosi, jos asiakas on kuluttaja.

(5) Lain mukaisen takuun lisäksi takaamme asiakkaillemme vapaaehtoisesti vuosimallista 2008 alkaen kaikkiaan 6 vuoden takuun (vanhemmille vuosimalleille 5 vuoden) Canyon-rungolle, kilpa- ja
triathlonpyörien Canyon-etuhaarukalle sekä maastopyörien rungolle alkaen myyntipäivästä, poikkeuksena kuitenkin laakerit, joustintuet sekä vauriot maalauksessa/anodisoinnissa.

(6) Asiakkaan lakisääteistä takuuoikeutta rajoittamatta ovat vapaaehtoisesti tarjoamallemme takuulle voimassa seuraavat lisäehdot:

(i) Takuu ei koske asiattomasta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä aiheutuneita vaurioita perustuen siihen, mitä internetsivustollamme kunkin tuotteen käyttötarkoituksesta esitetään.
Esimerkkejä tästä ovat mm.


  • tuotteen laiminlyönti (riittämätön hoito ja huolto);
  • runkoon tai etuhaarukkaan tehdyt muutokset (esim. kaiverrukset tai maalaukset);
  • sellaisten komponenttien asentaminen tai vaihtaminen, jotka eivät ole meidän hyväksymiämme,
    tai meidän asentamiemme komponenttien korvaaminen niistä poikkeavilla osilla;
  • kaatuminen;
  • ylikuorma;
  • hypyt; tai
  • muut liialliset rasitukset.


(ii) Pidätämme oikeuden rungon ja haarukan vikojen korjaamiseen tai osien korvaamiseen vastaavalla seuraajamallilla.

(iii) Rungon ja/tai haarukoiden vaihtamisen ollessa välttämätöntä korvaamme ne saatavuudesta riippuen samanvärisellä osalla, pidättäen kuitenkin oikeuden erivärisen osan käyttöön, mikäli
samanväristä osaa ei ole saatavilla.

(iv) Takuupalvelumme eivät kata laajempia palveluita (esim. kokoonpano- ja kuljetuskulut) eivätkä mahdollisia mallimuutoksen aiheuttamien asennustöiden ja materiaalien lisäkuluja. Näistä kuluista
vastaa vapaaehtoisen takuumme puitteissa asiakas.

(v) Vapaaehtoinen takuumme koskee vain tuotteen ensimmäistä hankkijaa.

(7) Lakisääteisen peruutusoikeuden (josta ilmoitamme asiakkaalle erikseen) ohella myönnämme asiakkaillemme vapaaehtoisesti 30 päivän palautusoikeuden. Palauttamisen määräaika alkaa siitä, kun tuote saapuu asiakkaalle ja turvaa tuotteen palauttamisen 30 päivän kuluessa.

Tämä ei vaikuta lakisääteiseen peruutusoikeuteen.

8. Vastuu

(1) Vastuumme huolimattomasta toiminnasta (lukuun ottamatta törkeää huolimattomuutta) rajoittuu toimituksen myöhästyessä summaan, joka on 10 % ostohinnasta (sis. arvonlisävero).

(2) Emme vastaa (oikeudellisista perusteista riippumatta) vahingoista, jotka kustakin
hankintasopimuksesta ja tuotteesta riippuen sekä tuotteen normaalilla käytöllä eivät ole tyypillisiä. Edellä esitettyjä korvausvastuun rajoituksia ei sovelleta, mikäli kyse on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

(3) Asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset toimitetun tuotteen selvän virheen takia ovat poissuljettuja, jollei hän osoita meille virhettä kahden viikon sisällä tuotteen toimittamisesta.

(4) Tämän luvun 8 rajoituksia ei sovelleta vastuuseemme takuun alaisista ominaisuuksista Saksan siviililain § 444 tarkoittamassa mielessä, ihmishenkien menetyksen, vamman tuottamuksen tai terveyden vahingoittamisen johdosta tai tuotevastuulain mukaan.

9. Tietosuoja

(1) Voimme käsitellä ja tallentaa kutakin kauppasopimusta koskevia tietoja, jos kauppasopimuksen
toteuttaminen ja käsittely sitä vaatii, niin kauan kuin lainsäädännön perusteella olemme velvollisia
tietoja säilyttämään.

(2) Emme välitä asiakkaan henkilötietoja ilman hänen nimenomaista suostumustaan kolmansille
osapuolille, jollei laki velvoita meitä tietojen luovuttamiseen.

(3) Asiakkaiden henkilötietojen kerääminen, välittäminen tai muu käsittely ei ole sallittua muihin kuin
tässä 9. luvussa mainittuihin tarkoituksiin.

10. Sovellettava laki

(1) Jollei pakottavassa yksityisoikeuden lainsäädännössä toisin määrätä, sovelletaan meidän ja
asiakkaan välille syntyvään kauppasopimukseen Saksan liittotasavallan lakia pois lukien YK:n
yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.