Bij een ongeval of zware valpartijen kunnen hoge krachten op je frame inwerken en leiden tot schades welke de functionaliteit van je frame negatief beïnvloeden. Met Crash Replacement bieden wij je een service, waarbij je beschadigde Canyon frame tegen gunstige voorwaarden vervangen kan worden. Voor de eerste eigenaar bedraagt de geldigheidsduur van dit aanbod drie jaar vanaf factuurdatum. Je ontvangt hetzelfde of een vergelijkbaar frame zonder verdere onderdelen zoals zadelpen, voorderailleur, demper of stuurpen tegen de in de tabel aangegeven prijzen.

Graag monteren wij je nieuwe frame op ons servicekantoor. Deze montage is niet gratis. Graag willen wij je een offerte maken en wij zullen derhalve contact met je opnemen. De terugzending van je fiets of een afspraak ter afhaling volgt zo snel mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor deze CR-service dien je het contactformulier in te vullen. Graag een gedetailleerde omschrijving hoe de schade tot stand is gekomen. Dit is voor ons een belangrijke basis ter controle van je frame en de onderdelen.

CR-service geldt alleen voor de eerste eigenaar en voor beschadigingen die de functionaliteit van het frame beïnvloeden. Wij behouden ons het recht voor, deze service niet te verlenen, wanneer wij constateren dat de schade moedwillig veroorzaakt is of dat het zich uitsluitend handelt om optische gebreken. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat er niet gewisseld kan worden naar een ander model en de service slechts 1 keer in deze drie jaar kan plaatsvinden.