Ved en ulykke eller alvorlig kræsj kan fortsatt bruk av sykkelen lede til brudd i rammen. Gjennom vårt Crash Replacement program tilbyr vi deg muligheten til å bytte ut din skadede Canyonramme til en sterkt redusert pris. Tilbudet gjelder i 3 år fra kjøpsdato. Du blir tilbudt en tilsvarende ramme uten slike komponenter som for eksempel setepinne, frontgir, demper eller styrestem - i tilbudet vist i tabellen her under.

Rammebytte utføres ved vårt servicesenter. Pris kr. 900,- Sykkelen blir returnert til deg så snart din ordre er godkjent og avsluttet. Skadet ramme beholdes av oss for interne prosesser.

Ønsker du å benytte deg av vår crash replacement service, vennligst kontakt oss via email.

Prøv å forklare kort og konsist hvordan skaden oppsto, da vi trenger denne informasjonen for å få bedømme skadene på din sykkel. Vårt serviceavdeling vil deretter kontakte deg for veien videre.

CR-service er begrenset til sykkelens første eier og til skader som begrenser sykkelens funksjon. Vi forbeholder oss retten til å overprøve saken dersom det fremkommer at skaden er påført med vilje eller bare er av visuell art. Vi ønsker også å understreke at det ikke er mulig å bytte til en annen modell og at tilbudet kun gjelder en gang i en 3 års periode etter opprinnelig kjøpsdato.