Mieszkam w kraju spoza UE i chcę wysłać mój rower lub komponenty do Canyon w celu przeprowadzenia serwisu. Co powinienem wziąć pod uwagę przy imporcie do UE?

W takim przypadku rower lub jego części podlegają zazwyczaj opłatom importowym, takim jak cła i podatek od importu. Jeśli wyślesz rower w okresie gwarancyjnym, zapłacimy wszystkie należne podatki i opłaty importowe. Poza okresem gwarancyjnym obciążymy cię kosztami.

Jeśli zwracasz towary z kraju nienależącego do UE do Centrum Serwisowego Canyon w obrębie UE, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z cła tylko pod następującymi warunkami:  • Pierwotny wywóz towarów odbył się maksymalnie 3 lata temu.
  • Możesz dostarczyć dowód potwierdzający pierwotny wywóz (dowód wywozu, rachunek eksportowy lub fakturę z pieczęcią celną).
  • Towary są zwracane z pierwotnego kraju dostawy.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Nieustannie podnosimy szczegółowość i jakość informacji w naszej pomocy technicznej jednak podkreślamy, że wszystkie samodzielne naprawy podejmujesz na własne ryzyko. Jeśli nie masz pewności, jak wykonać daną czynność skonsultuj się z nami lub z innymi wykwalifikowanymi specjalistami. Nie ponosimy odpowiedzialności za serwis wykonywany wg. naszych wskazówek jak również nie gwarantujemy, że umożliwią one rozwiązanie problemu.
Treści się ładują.
Viewport: 
Loading...