Bohužiaľ, nezasielame do tejto destinácie.

ONLINE CHAT SPÝTAJTE SA NAŠICH ODBORNÍKOV:

CHAT NIE JE MOMENTÁLNE DOSTUPNÝ. ČOSKORO BUDEME OPÄŤ ONLINE.

Naše servisné miesto je opäť dostupné dnes od 08:30. Môžete nám zavolať na +421 220 510 450 alebo nám zašlite e-mail.
TOPICS
faq
 

Ako je dlhá záručná doba na systém Shapeshifter ?

Na plynový piest poskytujeme zákonnú dvojročnú záručnú dobu , ktorá pokrýva všetky náklady na opravu . Navyše poskytujeme ročnú pozáručný garanciu , ktorá pokrýva náklady na materiál pri oprave . Na diely podliehajúce opotrebeniu sa záruka nezvtahuje.

Akú ponúkate záruku?

K zákonnej 2 ročnej záruke dobrovoľne ponúkame na tohtoročné cestné, MTB a triathlonové rámy a vidlice 6 ročnú záruku (okrem stredového náboja a odpružených vidlíc). Naša záruka je platná od dátumu predaja a je neprenosná. Vzniknuté vady na laku nepodliehajú záruke. Vyhradzujeme si právo na opravu poškodených rámov či vidlíc, alebo na ich výmenu za novší model. Táto výhrada sa týka všetkých reklamácií. Ďalšie náklady, napr. montáž, transport, atď., nie sú kryté zárukou.
 
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, príp. použitím k inému ako určenému účelu podľa oblastí použitia vyobrazených na našej webovej stránke pre príslušný produkt, ako napr.:
 
- Zanedbávanie výrobku (nedostatočná údržba);
- Zmeny na ráme alebo na vidlici (napr. rytie alebo lakovanie);
- Namontovanie a prerábanie ďalších, nami výslovne neschválených komponentov, alebo výmena nami pri dodávke zabudovaných komponentov za komponenty nerovnakého druhu;
- Pád;
- Nadmerné zaťaženie;
- Skoky;
- Alebo nadmerné namáhanie iného druhu.
 
Všetky ostatné komponenty (okrem súčiastok podliehajúcich opotrebeniu - plášte, reťaz, ložiská, atď) majú 2-ročnú zákonnú záručnú lehotu.

Komu môžem zavolať v prípade poruchy alebo problému?

Ohľadom prípadných opráv, servisných zásahov či reklamácií môžete zavolať na našu hotline linku a to od pondelka do piatku medzi 8:30 a 16:30 hod na tel.: +421 220 510 450.

Ako dlho trvá vybavenie opravy alebo reklamácie?

V prípade opravy alebo reklamácie rámu je výmena vykonaná do dvoch týždňov od vyzdvihnutia pôvodného rámu. Počas hlavnej sezóny, alebo v prípade, že sa opravovaný alebo reklamovaný komponent musí zaslať na zastúpenie značky komponentu, trvá oprava či reklamácie do mesiaca.

Je záruka stále platná, ak si prelakujem Canyon rám?

Záruka zaniká prelakovaním rámu, pretože nie sme schopní ovplyvniť typ prelakovania a prípravné práce.

Môžem reklamáciu uplatniť sám priamo u miestneho zastúpenia značky komponentu?

To je možné len ak to zastúpenie značky reklamovaného komponentu ponúka a po predchádzajúcej dohode. Pre bližšie informácie zavolajte na našu hotline linku: +421 220 510 450.

Má dlhšá jazdná pauza (napr. kvôli poruche alebo chorobe) vplyv na dĺžku záruky alebo servisných intervalov?

Akákoľvek jazdná pauza alebo dlhšie oneskorenie nemá vplyv na dĺžku záruky alebo servisných intervalov jednotlivých výrobcov. Záručná doba začína dátumom obdržania bicykla. Servisné intervaly sú závislé na jednotlivých výrobkoch a dĺžke záruky.
 
Vplyv na predĺženie záručnej lehoty má iba čas, počas ktorého je výrobok na záručnej oprave.

Aká je záruka na odpružené vidlice a tlmiče?

Výrobcovia odpružených komponentov poskytujú na vidlice a tlmiče 2 ročnú záručnú lehotu, ak je dodržaná servisná prehliadka v prvých 12 mesiacoch od zakúpenia. Ak nebola vykonaná servisná prehliadka v prvom roku, môže byť v niektorých prípadoch zamietnutá reklamácie či bezplatná oprava.
 

Dodržte servisné intervaly stanovené vždy výrobcom.

Aká je záruka na lak?

Na lakovanie ponúkame dvojročnú záruku, tá sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími silami alebo chemickými detergenty.

Čo je Crash Replacement?

S naším programom Crash Replacement Vám ponúkame možnosť vymeniť si Váš poškodený rám Canyon za zvýhodnenú cenu. Služba Crash Replacement sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a na poškodenie, ktorá zjavne znemožňujú ďalšie použitie rámu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť túto službu v prípadoch, kedy bolo poškodenie spôsobené schválne alebo je poškodenie iba povrchové. V tomto programe tiež nie je možná zmena na iný model a využiť tohto programu možno len raz za 3 roky.

Budem platiť nejaké náklady spojené s 6-ročnou garanciou?

Ak budete uplatňovať výmenu rámu v rámci našej 6-ročnej garancie na rámy a cestné vidlice Canyon, tak budete platiť náklady len za prepravu, za prácu pri výmene rámu a prípadné nutné modifikácie.

Budem platiť nejaké náklady spojené s reklamáciou v záruke?

Ak budete uplatňovať reklamáciu v 2 -ročnej záručnej dobe a tá bude uznaná, tak nebudete platiť žiadne náklady (za prepravu, materiál alebo prácu).

Pure Cycling.