Bohužiaľ, nezasielame do tejto destinácie.

ONLINE CHAT SPÝTAJTE SA NAŠICH ODBORNÍKOV:

CHAT NIE JE MOMENTÁLNE DOSTUPNÝ. ČOSKORO BUDEME OPÄŤ ONLINE.

Prosím kontaktujte nás. Jsme k dispozici dnes do 16:30: +421 220 510 450

Nová éra vďaka
technológii CT

Kvalita, ovládateľnosť a bezpečnosť – dosiahnutie týchto cieľov zaručuje 100 % spokojnosť zákazníkov.
Spoločnosť Canyon za týmito cieľmi kráča cestou pretrvávajúcich investícií a neutíchajúceho priekopníckeho ducha. Canyon je prvým výrobcom bicyklov na svete, ktorý v rámci kontroly a výroby využíva CT skener – riaditeľ pre výskum a rozvoj Dr. Michael Kaiser a riaditeľ oddelenia technickej kontroly Gordon Koenen vysvetľujú dôvody tohto kroku.

Canyon stanovuje nové trendy v cyklopriemysle. Využíva Canyon v rámci vývoja produktov a kontroly ich kvality CT skener?

MK: Veru áno. Sme jedinou spoločnosťou v celom cyklistickom priemysle, ktorá má vlastný CT skener. Investícia do neho bola pre nás logickým rozhodnutím.

GK: Položili sme si otázku: Ako môžeme najdokonalejšie zaručiť, aby sme svojim zákazníkom ponúkali len tú najvyššiu kvalitu? CT skener nám umožní zabezpečiť, že na rámoch dokážeme zamedziť výskytu aj tých najdrobnejších nedostatkov, ako sú nerovnosti jednotlivých karbónových vrstiev či ich oddeľovanie, pretože nim počas výrobného procesu vždy môže prísť.

Máme jediný
CT skener v celom
cyklopriemysle

Technické novinky sa pri zavedení zvyknú samostatne pomenúvať. Ako sa teda volá váš nový CT skener?

MK:Áno, to veru v spoločnosti Canyon zvykneme robiť. Nechceli sme jednoducho používať fádny termín CT skener, preto sme ho nazvali C-RAY – C je prvým písmenom názvu spoločnosti Canyon a „Ray“ vychádza z anglického označenia lúčov, ktoré vyžaruje.

Kde sa v rámci spoločnosti Canyon nový CT skener využíva?

MK: Technológiu C-Ray budeme využívať predovšetkým pri vývoji produktov. Prvé prototypy, ktoré pri navrhovaní a výrobe nových produktov vzídu z výrobnej linky, teraz posielame priamo do CT skenera na kontrolu. To nám umožní všetko dôsledne preskúmať a analyzovať prípadné odchýlky vo výrobnom procese, ako napríklad, kedy prišlo k zníženiu hrúbky niektorej zo stien rámu. Vďaka tomu tak môžeme nové produkty ešte precíznejšie optimalizovať. Ak sa rozhodnete neustále znižovať hmotnosť svojich produktov, fáze obsiahleho testovania každého jedného z komponentov bicykla sa skrátka nevyhnete.

GK: V otázke odľahčovania konštrukcie neustále posúvame limity používaných materiálov a preto skrátka nezostáva priestor na rezervy pre prípadné chyby. Pokiaľ ide o komponenty, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pre bezpečnosť jazdca, jednoducho si nemôžeme dovoliť žiadne riziko. Práve preto každý jeden komponent dôkladne preskenujeme v našom hypermodernom CT skeneri.

...na chyby skrátka
nie je priestor

V oblasti horských bicyklov sa vraj ešte stále nájde dosť skeptikov voči používaniu karbónu. Je to pravda?

MK: Karbón sa na scéne cestnej cyklistiky už veľmi dobre uchytil, no mnohí jazdci na horských bicykloch majú o výhodách tohto materiálu naďalej pochybnosti. Niektorí z nich sa boja, že sa bicykel pri silnejšom náraze jednoducho zlomí. Obávam sa, že v minulosti v cyklopriemysle prišlo k niekoľkým chybám, keď výrobcovia na trh uviedli produkty, ktorých vývoj ešte nebol úplne ukončený. Kvôli tomu si aj skvelý materiál, akým karbón je, bohužiaľ nezaslúžene získal zlé renomé a to aj napriek tomu, že je na výrobu horských bicyklov ako stvorený.

Aké výhody presne karbón ponúka?

MK: Karbón je oproti zliatinám podstatne odolnejší, pričom je značne menej náchylný poškodeniam v dôsledku únavy materiálu. Druhou výhodou je miera tolerancie karbónu voči poškodeniam. Ak zvárač náhodou pochybí pri vytváraní spojov, akékoľvek praskliny sa veľmi rýchlo rozšíria. To však v prípade karbónu neplatí, pretože vďaka konštrukcii jeho vlákien sa prípadné praskliny rozširujú podstatne pomalšie. Ako materiál je teda podstatne odolnejší ako sa nesprávne traduje – to však pod podmienkou, že sa správne použije.

Karbón je odolnejší voči únave materiálu

Michael, skener C-RAY je dôležitým pomocníkom aj pre inžiniera pracujúceho na odľahčení konštrukcie a zaručení jej bezpečnosti, mám pravdu?

MK: Jedným z najpálčivejších problémov pri vývoji nových produktov je práve rozhodnutie, kedy danému produktu dať zelenú a pustiť ho na trh. Rozhodnúť sa je skutočne komplikované, pretože v oblasti výskumu a rozvoja si nikdy nemôžete byť 100 %-ne istý. Skontroloval som absolútne všetko, čo sa dá, sedlo každého ložiska, každú toleranciu, všetky krútiace momenty? Vykonal som každý jeden z najrôznejších testov opotrebovania? Pri práci inžiniera máte neustále nutkanie zachádzať stále viac a viac do detailov, no časom nastane okamih, keď už skrátka musíte pristúpiť ku konečnému rozhodnutiu. Práve v tomto ohľade nám skener C-Ray poskytuje naozaj neoceniteľnú pomoc.

Ktoré z dôležitých súčastí horského bicykla sa pomocou CT skenera testujú?


MK: Dôsledne testujeme všetky karbónové komponenty, pretože mnohé zo súčastí sa vyrábajú ručne, čo môže viesť k potenciálnemu zvýšeniu pravdepodobnosti zlyhania niektorého z komponentov. Samozrejme, že ale kontrolujeme aj zliatinové časti, aby sme tak vedeli zaručiť, že sa napríklad v niektorom zo zvarov nenachádzajú vzduchové bubliny. Pri karbónových rámoch kontrolujeme všetky lepené súčasti, ako aj jednotlivé komplexnejšie konštrukcie, napríklad v hlavovom či stredovom zložení. Zároveň sa pekne podrobne pozrieme aj na jednotlivé zvary na zadnom trojuholníku či zadných pätkách.

Dôsledne testujeme
všetky komponenty

Ultimátnym cieľom značky Canyon je práve dokonalá kvalita – to kvôli nej tak úzko spolupracujete s vedeckou komunitou?

MK: Už celé roky ťažíme zo spolupráce s dvoma silnými partnermi. Prvým je univerzita Hochschule Pforzheim, ktorá nám pomáha s vývojom kontrolných zariadení, ktoré využívame na deštrukčné testy. Tieto testovacie zariadenia sami vyvíjame za pomoci výsledkov spomínanej spolupráce v kombinácii s našimi vlastnými profilmi zaťaženia, ktoré pri testovaní produktov uplatňujeme. Druhým z partnerov je inštitút kompozitných zliatin IVW z Kaiserslauternu. Títo odborníci sa činia v oblasti konštrukcie, výpočtov, výrobných technológií a skúmania materiálov, medzi ktoré patria aj karbónové zlúčeniny.

Už celé roky
spolupracujeme so
silnými partnermi

Rám Nerve CF
počas kontroly v CT skeneri.

Canyon v rámci procesu kontroly kvality uplatňuje rôzne špecifické postupy – CT skener je iba jedným z mnohých nástrojov, je tak?

MK: Naša stratégia kontroly kvality sa opiera o tri konkrétne piliere. Využívame tri testovacie laboratóriá, v ktorých prebiehajú takzvané nedeštrukčné testy. V prvom z nich používame práve CT skener, čiže ultrazvukové zariadenie určené na meranie hrúbky stien jednotlivých trubiek a ich endoskopiu. Druhé laboratórium sa zameriava na dynamické testovanie, pričom tu prebiehajú deštruktívne testy umožňujúce zistiť odolnosť jednotlivých komponentov. Tretí z pilierov nášho procesu testovania je jazdná funkčnosť. Tu kontrolujeme torznú tuhosť bicykla, mieru vertikálnej ohybnosti, ale aj to, či sa na samotnom bicykli pohodlne sedí.

GK: Komponenty, z ktorých sa bicykel Canyon skladá, musia vydržať 10 rokov poskakovania na sedadle či šliapania v stoji nad ním. V našich testovacích laboratóriách rámy, riadidlá aj predstavce skutočne týrame. Testujeme tu vplyv extrémnych otrasov, nadmerného zaťaženia sedadla či simulovaného cyklického zaťaženia. Práve s takým správaním sa musí náš bicykel za svojho života vysporiadať.

Spoločnosť však Canyon navyše dôsledne kontroluje aj všetky svoje komponenty vyrobené v závodoch v Ázii, nie?

MK: Áno, všetky náležité kontroly vykonávajú naši ázijskí dodávatelia. Okrem toho sme vytvorili kópie našich dynamických testovacích zariadení, ktoré sme do Ázie na tieto účely poskytli. To sme považovali za nevyhnutný logický krok.

Pri testovaní produktov sa opierame
o tri piliere

Z tohto kroku zo všetkých najviac profitujú práve zákazníci. Budú mať možnosť si tento CT skener aj priamo vyskúšať?

GK:Našim zákazníkom sme neustále k dispozícii, pričom im teraz navyše ponúkame takzvaný bezstarostný komplexný servisný balík. Ak zákazník narazí, skontrolujeme mu rám pomocou CT skenera a vieme mu povedať, či môže na danom bicykli naďalej bezpečnej jazdiť alebo ho nie je možné nijako opraviť.

Pure Cycling.