Moment saddelstolpsklämma

Vi rekommenderar att dra åt våra sadelstolpsklämmor tilll ett moment på 5 Nm, maximalt till 7 Nm

Momentet ska vara så lågt som möjligt utan att sadelstolpen kan åka ner vid hård belastning. Sadelstolpsklämman ska vara åtdragen så hårt att det inte går att vrida runt sadelstolpen.

Vid montering av Canyons sadelstolpar i kolfiber, använd rejält med monteringspasta för kolfiber på både insidan av sadelröret och på själva sadelstolpen.

Vid montering av Canyons sadelstolpar i aluminium, applicera fett på insidan av sadelröret och på sadelstolpen.

Notera: Dra aldrig åt sadelstolpsklämman för hårt om du använder en ställbar sadelstolpe ifrån till exempel Reverb. Det kan leda till att stolpen slutar att fungera. Var extra noga med att se till så att inte sadelstolpen glider i sadelröret.

Moment för Canyon Aeroad CF och Speedmax CF sadelstolpsklämma: Rekommenderat 4Nm, max 6Nm. Se till att det inte finns något lim på sadelstolpsklämman.