Skrikande skivbromsar

Picture 1: Clean the discs thoroughly

Picture 1: Clean the discs thoroughly

Picture 2: Press the handlebar to push the dropouts onto the axle

Picture 2: Press the handlebar to push the dropouts onto the axle

Picture 3: Apply sandpaper on the discs

Picture 3: Apply sandpaper on the discs

Picture 4: Check if the scrwes are correctly tightened

Picture 4: Check if the scrwes are correctly tightened

Gnissel- och skrapljud är inte ovanligt i skivbromsar, särskilt inte på nya cyklar.

Här följer några tips om hur dessa ljud kan minimeras:

1. Om du har kört mindre än 300 km på din cykel är bromsarna inte helt "inkörda" än. I så fall är det mycket troligt att ljuden kommer att upphöra av sig själva.

2. En vanlig orsak till gnisslande skivbromsar är smutsiga skivor. Rengör dem genom att ta loss hjulen och rengöra skivorna noga med vatten eller med ett särskilt rengöringsmedel från en cykelaffär. . Foto 1 Oljiga skivor måste rengöras noga, men oljiga bromsbelägg kan inte rengöras och måste bytas ut. Kontakta i sådana ärenden vårt servicecenter på tel: 0767 - 650 596 Måndag till fredag 9.00 – 17.00

3. Skrap- eller gnisselljud uppstår om skivbromsarna inte är korrekt centrerade mellan bromsbeläggen. En annan vanlig orsak är att hjulet inte är korrekt centrerat i ramen. Åtgärda detta genom att först ställa cykeln på en plan yta. Lossa på snabbkopplingen och lyft cykeln en aning från golvet utan hjulen. Tryck sedan nedåt på styrhandtagen tills axelutgångarna helt hakar i fram- och bakhjulen. Foto 2 Dra sedan åt snabbkopplingarna helt och hållet.

Tips: Snabbkopplingshandtagen ska peka bakåt när de har dragits åt, annars ökar risken att kvistar fastnar mellan snabbkopplingshandtaget och ramen.

4. Rugga upp de rengjorda bromsbeläggen med grovt sandpapper. Foto 3 Varning Var mycket försiktig när du arbetar med bromsskivan eftersom skivkanterna är extremt vassa!

5. Kontrollera att alla bultar och skruvar som fäster bromsskivan i navet är åtdragna som de ska. Kontrollera också att åtdragningsmomentet inte är över 6 Nm. Dra inte åt skruvarna om de redan sitter hårt! Foto 4

6. Skivbromsar på en ny cykel

Det är inte ovanligt att skrapljud hörs från skivbromsar på en ny cykel, särskilt vid kurvtagning, stående cykling eller extrem belastning. Kraftiga gnisslanden kan också höras under sådana omständigheter. Detta behöver inte betyda att bromsen är fel inställd. En ny bromsskiva behöver också "köras in".

Om det bara hörs små skrapljud från bromsen ibland är det oftast inget att vara orolig för. Ibland är avståndet mellan bromsbeläggen och skivan så litet att det är ofrånkomligt att beläggen går emot skivan en aning. Särskilt när cykeln är utrustad med mycket tunna skivor kan det ibland komma klickljud från skivan.

Nya bromsbelägg och skivor behöver alltid "köras in" när de är helt nya. Bromsningen gör att beläggen och skivan anpassas till varandra. Detta kan ta upp till 300 km cykling, så under dessa första 300 km ska du undvika kraftiga inbromsningar. Undvik också att bromsa kontinuerligt i långa nedförsbackar, och bromsa försiktigt när så är möjligt.