Unfortunately, we do not ship to your country.

SERVICE CHAT PRATA MED MÄNNISKORNA SOM BYGGT DIN CYKEL:

CHATTEN ÄR INTE TILLGÄNGLIG JUST NU. VI ÄR STRAX TILLBAKA.

Vi är åter tillgängliga mndag 09:00. Skicka oss ett e-mail.
Svårighetsgrad: lätt
Dessa arbeten är enkla för den som är intresserad av cykling. För den här workshopen krävs inga speciella verktyg utan det räcker med standardverktyg som insexnycklar, tänger eller skruvmejslar. Här hittar du all information om hur du justerar din cykel.

Verktyg: Liknande ämnen: Skriv ut artikel

Ställa in SAG

english version (original)

Svikten är den grad av fjädring som sker när man sitter på cykeln. Denna svikt, eller negativ slagrörelse som den också kallas, är mycket viktig för dämpningens funktion eftersom den garanterar dragkraft och dämpningskomfort. Om du kör över ett hål i marken kan hjulet studsa tillbaka och ta upp stöten.

Om svikten är för liten är dämpningen för hårt inställd och du kommer inte att kunna utnyttja hela slagrörelsen. Om den däremot är för stor kommer dämpningen att bli för mjuk och kommer att slå i botten. Här beskrivs hur du ska ställa in svikten.

Ställa in svikten

1. Grunden för inställningen av svikten är de båda dämpningselementens slaglängd. Slaglängden anges på här i supportcentret, eller anges på den aktuella stötdämparen eller i cykelns bruksanvisning.

2. För först gummiringen på dämpningskolven så långt upp som möjligt enligt bilden. foto 1

3. Sätt dig försiktigt på sadeln och sitt som du brukar sitta. Dina fötter ska inte röra vid marken. Stötdämparen trycks nu samman och gummiringen trycks nedåt. foto 2

TIPS! När du mäter svikten ska du ha på dig det du brukar när du cyklar. Om du cyklar med ryggsäck är det viktigt att du tar på dig den eftersom den sammanlagda vikten av cyklist och utrustning är viktig vid mätning av svikten.

4. Stig av cykeln försiktigt så att stötdämparen inte trycks ihop mer än nödvändigt. Det bästa sättet att göra detta är falla åt sidan och ta emot med ena benet. Sedan stiger du av försiktigt.

5. Nu kan du mäta svikten, det vill säga avståndet från stötdämparen till gummiringen så som det visas på bilden. foto 3 Beroende på hur du cyklar, vilket slags cykel du har och vad du föredrar ska svikten vara cirka 15 procent (racing, maraton), 30 procent (nedför) av hela fjädringsrörelsen. Du kan enkelt räkna fram detta värde genom att använda slagrörelse- och sviktmåttet. Svikten multiplicerad med 100 och sedan delad med slagrörelsen.

6. Om svikten är för liten släpper du ut lite luft ur stötdämparen. Om svikten är för stor pumpar du upp den lite. foto 4 Använd lämplig gaffel- och stötdämparpump.

Tips! När du skruvar loss ventilen på gaffelpumpen kan en tryckförlust på upp till 1 bar uppstå. Skruva loss pumpventilen snabbt efter pumpningen så att tryckförlusten blir så liten som möjligt.

Upprepa steg 2 till 6 tills svikten är rätt inställd.

6. Nu är det dags för gaffeln. Du gör precis likadant som med stötdämparen.

7. För gummiringen ända ned till botten. foto 5

8. Sätt dig på cykeln igen, dra upp fötterna och luta dig mot en vägg. Gör detta med dina cykelkläder på.

9. Nu kan du mäta svikten här också foto 6 och om det behövs korrigera svikten med tryckluft. foto 7 Använd lämplig gaffel- och stötdämparpump. På många Rock Shox-gafflar är svikten redan markerad som ett procenttal på gaffeln och kan avläsas direkt.
Om dämpningselementen har stålfjädrar kan du ändra fjädrarnas förspänning och hårdhet för att justera svikten. Med Rock Shox Dual Air-gafflar blir svikten större ju mindre luft som pumpas in i den positiva luftkammaren.

Svikten bör justeras om cyklistens vikt förändras kraftigt, till exempel på grund av en tung ryggsäck. Plattformen eller spärren ska vara öppen när svikten justeras.

När du har justerat svikten kan du göra ytterligare justeringar av dämpningselementen, till exempel av återstuds, kompression, ProPedal och plattform.

Justera svikten med sviktmätaren

Canyon Torque-modeller är försedda med en sviktmätare. Med mätaren kan du enkelt fastställa svikten.

Sviktmätarens visare stannar i läget för stötdämparens lägsta kompressionspunkt. Du nollställer visaren genom att vrida tillbaka den medurs. Du måste trycka lite för att vrida visaren. foto 8

Med sviktmätaren blir justeringen av den negativa slagrörelsen både exakt och enkel. En indikator på vipparmen visar tydligt graden av svikt för olika användningsområden. Systemet har också en ytterligare fördel. Efter en nedförsbacke kan du med hjälp av visaren avläsa den maximala fjädring som skett.

OBS! Fjäderelementen får inte slå i botten. Följ alltid instruktionerna för högsta och lägsta lufttryck för fjäderelementen.


Canyon jobbar hårt för att informationen här i teknisk support ska vara så korrekt och uppdaterad som möjligt. Dock sker alla reparationer som du gör själv på egen risk. Skulle du vara tveksam över något så ska du skicka in cykeln till oss eller en kvalificerad mekaniker/cykelverkstad. Canyon tar inget ansvar och ger ingen garanti på att informationen här i teknisk support är korrekt.


Foto 1: Tryck gummiringen uppåt

Foto 1: Tryck gummiringen uppåt

Foto 2: När du sätter dig på cykeln rör sig gummiringen nedåt

Foto 2: När du sätter dig på cykeln rör sig gummiringen nedåt

Foto 3:Mät avståndet mellan gummiringen och rörets topp

Foto 3:Mät avståndet mellan gummiringen och rörets topp

Foto 4: Ta loss hättan för att justera lufttrycket

Foto 4: Ta loss hättan för att justera lufttrycket

Foto 5: För gummiringen nedåt

Foto 5: För gummiringen nedåt

Foto 6:Mät avståndet mellan gummiringen och rörets ända

Foto 6:Mät avståndet mellan gummiringen och rörets ända

Foto 7: Ta bort hättan för att justera lufttrycket

Foto 7: Ta bort hättan för att justera lufttrycket

Foto 8: Ställa in sviktmätaren

Foto 8: Ställa in sviktmätaren

Hjälpte denna artikel dig?janej

Pure Cycling.