Unfortunately, we do not ship to your country.

SERVICE CHAT PRATA MED MÄNNISKORNA SOM BYGGT DIN CYKEL:

CHATTEN ÄR INTE TILLGÄNGLIG JUST NU. VI ÄR STRAX TILLBAKA.

Vårt servicenter öppnar idag kl 09:00. Du kan nå oss på 08 – 684 414 40 eller skicka oss epost.
 
 

Geometry Concept

Vårt väl fungerande geometrikoncept för våra landsvägsserier är baserat på kvoten mellan Stack-till-Reach. Genom att använda tre olika geometrier (Sport, Sport Pro, och Pro) har vi kunnat tillverka cyklar som passar alla våra kunder, från nybörjare till professionella cyklister i världsklass.

Stack-till-Reach kvoten som vårt koncept bygger på kan användas på en mängd olika typer av ramar. Kvoten visar vilken typ av geometri ramen har, och dess effekt på sittställningen. Här följer en förklaring av våra olika geometrier och några grundläggande principer.

Stack-to-Reach från 1.55

Ökad komfort för högre prestanda. En upprätt sittställning reducerar belastningen på rygg och axlar och är perfekt för långa distanser.

Bike Series

Stack-to-Reach mellan 1.45 och 1.55

En välbalanserad geometri för både motionärer och tävlingscyklister. Sport Pro Geometry lägger tonvikt på prestanda med bibehållen komfort.

Bike Series

Stack-to-Reach under 1.45

Utvecklad för tävlingscyklister och triathleter. Pro Geometry ger en låg och aggressiv sittställning för förbättrad aerodynamik och maximal fart.

Bike Series

Vad menar vi med stack?

Stack (E) är ett mått som utgår från mitten av vevlagret, som är den enda kontaktpunkten en cyklist har på cykeln som inte kan ändras. Den mäts lodrätt och visar höjdskillnaden mellan denna punkt och toppen av styrhuvudet.

Varför är det bättre att mäta stack jämfört med att bara mäta längden på styrhuvudet när man jämför två landsvägsramar?

Att använda styrhuvudets längd för att bestämma styrets höjd fungerar bara i jämförelse mellan två ramstorlekar av samma modell. Dessutom måste även gaffellängd och vevlagrets förhållande till hjulaxlarna vara lika i de jämförda ramstorlekarna. Måttet på stack påverkas inte av detta utan bestämmer höjdskillnaden mellan toppen av styrhuvudet till mitten av vevlagret, vilket kan användas på alla typer av rammodeller.

Vad är reach?

Reach (F) är den horisontella längden mellan styrhuvudets centrum och vevlagrets centrum.

Hur räknar vi kvoten mellan stack och reach?

När vi dividerar måttet på stack med måttet på reach får vi ut kvoten. Det här värdet ligger vanligtvis mellan 1,35–1,65

Vilka fördelar har måttet reach jämfört med att mäta längden på överröret?

Att använda överrörets längd för att bestämma längden på en ram är bara användbart om sadelrörets vinkel är konstant. Till exempel, kombinera en flack sadelrörsvinkel med en rak sadelstolpe och du kan uppnå samma sadelposition med en brant sadelrörsvinkel och en sadelstolpe med setback. Även om styrhuvudet är placerat lika på två olika ramar i relation till vevlagret kan överrörets längd fortfarande variera. Måttet reach fungerar oberoende av sadelrörsvinkel och ger därför en mer korrekt bild av ramlängden.

Vad säger kvoten mellan stack och reach oss?

Desto högre värde på stack, desto högre blir kvoten. Samma sak händer när värdet på reach blir lägre. Med detta i åtanke, ger ett högre värde på kvoten i regionen 1,55–1,65 en komfortabel sittställning, som är kortare och mera upprätt. Detta är vår Sport geometri.

Motsatsen gäller för raceinriktade ramar. Ett lägre värde på stack eller ett högre värde på reach, gör värdet på kvoten mellan stack och reach lägre. Värden i regionen 1,35–1,45 resulterar i en lång och låg sittställning. Detta är vår Pro-kategori där Aeroad CF ingår. Om en rams Stack-till Reach värde faller inom regionen 1.45–1.55, säger vi att den har en balanserad geometri. Dessa ramar klassificerar vi i vår Sport Pro kategori.

  • a Sadelrörets längd
  • b Överrörets längd
  • c Styrhuvud längd
  • d Gaffelinstallationslängd
  • e stack
  • f reach

Pure Cycling.