Zgodność z przepisami w Canyon

Zgodność z przepisami w Canyon

Zgodność z przepisami w Canyon

Nasza obietnica tworzenia najlepszych rowerów i zapewnienia niezapomnianych wrażeń z jazdy idzie w parze z naszym zobowiązaniem do przestrzegania aktualnych i przyszłych globalnych zasad i przepisów.

Zgodność z przepisami obejmuje wiele tematów. Jednym z kluczowych elementów jest to, jak chronimy dane klientów, co zostało opisane w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Obejmuje to kwestie zgodności produktów, o których informujemy na każdej stronie poświęconej produktom rowerowym, a także na stronie poświęconej wycofywaniu produktów i poradom dotyczącym bezpieczeństwa. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszego systemu zgodności, aby móc dostosować się do szybko zmieniających się światowych wymogów prawnych.

Ta strona obejmuje głównie ujawnienia prawne związane z prawami człowieka i tematami środowiskowymi, które zyskują coraz większe znaczenie na poziomie globalnym.

Platforma Speak Up

W Canyon przejrzystość, sprawiedliwość i uczciwość są podstawą wszystkich naszych działań. Relacje zawodowe oparte na wzajemnym szacunku są integralną częścią naszej pracy. Nasza polityka i wytyczne określają oczekiwane zachowanie we wszystkim, co robimy jako firma, marka, pracodawca i jako obywatele korporacyjni.

Jeśli więc kiedykolwiek dowiesz się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, prosimy o ich zgłoszenie. Nawet jeśli nie wpływa to bezpośrednio na Ciebie.

W tym celu możesz skorzystać z naszej oficjalnej platformy Speak Up, którą można znaleźć na stronie canyon.integrityline.com. Jest ona dostępna dla pracowników, dostawców, partnerów biznesowych i ich pracowników, a także klientów i innych grup zainteresowań. Wszystko, co zgłaszasz – faktyczne lub podejrzewane incydenty – może być anonimowe lub nie. To twoja decyzja.

Wczesne zgłoszenie niewłaściwego postępowania minimalizuje wszelkie rzeczywiste lub potencjalne szkody. Gdy więc pojawią się zarzuty dotyczące potencjalnych naruszeń prawa lub naszych własnych wartości i zasad, Canyon zbada je i podejmie odpowiednie środki zaradcze.

Chcemy by każda osoba zgłaszająca swoje obawy czuła się bezpieczna i wspierana, więc aby promować korzystanie z platformy Speak Up, wszystkie obawy mogą być zgłaszane anonimowo i są ściśle poufne.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zgłaszania problemów, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem canyon.integrityline.com oraz tutaj


Zgłoś wątpliwość

Kodeksy i polityka

Nasze zobowiązanie do ochrony miejsc, w których jeździmy i ludzi, z którymi pracujemy, jest sformalizowane w kodeksach i polityce Canyon. Nasze kodeksy i polityka oparte są na uznanych na całym świecie przepisach, standardach i dokumentach, które zapewniają jasne i przejrzyste ramy prowadzenia działalności w odpowiedzialny sposób. Są to standardy, których przestrzegamy i które odzwierciedlają nasze zobowiązanie do działania w sposób etyczny, z szacunkiem i poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego. 


Dowiedz się więcej

Raporty i oświadczenia

Zobowiązujemy się do zrównoważonego rozwoju korporacyjnego i etycznych praktyk biznesowych. Uważamy, że działalność biznesowa powinna zawsze odbywać się w bezpiecznych i odpowiednich okolicznościach, z ujednoliconym poszanowaniem praw człowieka i ochrony środowiska. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, partnerów i ekosystemów w globalnym łańcuchu dostaw, ochrona środowiska i odpowiedzialna produkcja mają dla Canyon kluczowe znaczenie. Są one kluczem do holistycznego sukcesu firmy. 

Aby wcielić w życie to, w co wierzymy, Canyon stosuje proces należytej staranności. Wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat należytej staranności w zakresie praw człowieka rosną na całym świecie. Ponieważ jesteśmy firmą międzynarodową, musimy przestrzegać praw człowieka w wielu różnych krajach i regionach.

Modern Slavery Statement (Australia, Canada, and UK) *Australian Modern Slavery Act 2018 under review

Kalifornijska ustawa o przejrzystości łańcucha dostaw

Treści się ładują.
Loading animation image