Ogólne zasady i warunki

 1. Postanowienia ogólne
 1. Ogólne, odsprzedaż, ilość w zamówieniach

Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do sprzedaży produktów, w tym kuponów, klientom końcowym, którzy chcą, aby produkty zostały wysłane na adres dostawy w Polska.Ogólne warunki mają również zastosowanie, jeśli Canyon ma świadczyć usługi naprawcze na rzecz nabywcy końcowego w Polska.
Doręczamy wyłącznie na adres wskazany przez klienta w Polska. Jeśli chcesz otrzymać przesyłkę do innej lokalizacji, odwiedź lokalną stronę internetową Canyon.com.
Klienci końcowi to konsumenci, przedsiębiorcy i podmioty prawne, którzy sami korzystają z produktów i usług i nie odsprzedają ich w celach biznesowych.

 1. Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne warunki handlowe. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne klienta nie mają zastosowania, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się oddzielnie ich ważności w indywidualnych przypadkach. Dotyczy to również sytuacji, w których, po zapoznaniu się z Ogólnymi warunkami handlowymi, realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń lub wykonujemy ustaloną naprawę.
 2. Zakaz odsprzedaży: Canyon sprzedaje produkty bezpośrednio klientom końcowym lub partnerom leasingowym. Możemy jednostronnie anulować każde zamówienie, które naszym zdaniem zostało złożone w celu odsprzedaży produktu lub wbrew dobrej wierze. Można kupić maksymalnie 10 rowerów rocznie.
 1. Zakup produktów, w tym kuponów
 1. Zawarcie umowy
 1. O ile nie określono inaczej w zamówieniu klienta, mamy prawo przyjąć zamówienia otrzymane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w ciągu 2 dni roboczych. Jeśli otrzymamy zamówienie w inny sposób, możemy je przyjąć w ciągu pięciu dni roboczych.
 2. Oferta jest akceptowana przez nas natychmiast po zadeklarowaniu klientowi przyjęcia w okresie akceptacji lub przekazaniu towarów klientowi.
 1. Zamawianie w sklepie internetowym
 1. Jeśli klient jest konsumentem: Zamówienie jest możliwe tylko dla osób fizycznych pełnoletnich i posiadających zdolność prawną. Jeśli klient jest komercyjnym klientem końcowym/przedsiębiorcą: Zamówienie musi zostać złożone przez właściciela, który jest pełnoletni i posiada zdolności prawne lub przez osobę pełnoletnią, która posiada zdolności prawne i jest upoważniona do reprezentowania klienta.
 2. Każdy klient może zarejestrować konto Canyon tylko raz.
 3. Klient jest zobowiązany do zgodnego z prawdą podania informacji wymaganych do zamówienia i/lub utworzenia konta klienta.
 4. Jeśli klient utworzy konto klienta, jest on zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy, nieujawniania go osobom trzecim w żadnych okolicznościach i przechowywania go w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły uzyskać do niego dostępu. Konto klienta jest osobiste, niezbywalne i niedziedziczne.
 5. Jeśli dane klienta podane w zamówieniu, dotyczące jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania lub miejsca dostawy, w tym dane kontaktowe, ulegną zmianie przed realizacją umowy, zmiany te należy niezwłocznie przekazać Canyon lub zmienić na koncie klienta.
 1. Ceny i płatność
 1. Podana cena zakupu za produkt nie obejmuje kosztów wysyłki. Jeśli produkt zamówiony przez klienta zostanie dostarczony za granicę zgodnie z umową i jeśli opłaty celne staną się należne i/lub w wyniku tego zostaną poniesione koszty odprawy celnej, poniesie je klient.
 2. Klient ma do dyspozycji różne metody płatności za produkty, w zależności od całkowitej kwoty zamówienia i żądanego produktu. Odpowiednie informacje są publikowane w sklepie internetowym.
  1. Płatność kartą kredytową: Klient może wybrać płatność kartą kredytową pod koniec procesu zamawiania online, a także podczas zakupu na miejscu w salonie Canyon. Podczas składania zamówienia telefonicznego klient otrzyma link do płatności od Canyon pocztą elektroniczną. Dane karty kredytowej są przesyłane za pośrednictwem formularza zaszyfrowanego za pomocą protokołu SSL. Jeśli produkty są kupowane online kartą kredytową, kwota jest najpierw blokowana. Ostateczne obciążenie karty kredytowej nastąpi dopiero po zaakceptowaniu zamówienia i po upływie terminu płatności.
  2. Płatność przez PayPal: Możesz wybrać PayPal jako metodę płatności na końcu procesu zamawiania online. Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę PayPal w celu wprowadzenia danych. Przesyłanie danych jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL. Płatność przez PayPal jest oferowana tylko dla kont PayPal w walucie euro i w Wielkiej Brytanii w funtach brytyjskich. Jeśli produkty są kupowane przez PayPal, kwota jest najpierw blokowana. Ostateczne obciążenie nastąpi dopiero po zaakceptowaniu zamówienia i po upływie terminu płatności.
  3. Płatność przelewem bankowym: Klient może wybrać płatność przelewem bankowym z wyprzedzeniem pod koniec procesu zamawiania online. W przypadku produktów dostępnych do natychmiastowej dostawy lub do dostawy w ciągu 14 dni klient musi dokonać płatności w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku produktów z późniejszą datą dostawy klient otrzyma fakturę zaliczkową 14 dni przed planowaną datą dostawy produktów. Płatność po stronie klienta musi zostać zlecona najpóźniej 5 dni roboczych przed określoną datą dostawy.
  4. Płatność na podstawie faktury: Płatność na podstawie faktury jest możliwa w indywidualnych przypadkach przez komercyjnych użytkowników końcowych/przedsiębiorców.
 3. Jeśli odbiór zakupionych towarów z Canyon Showroom został uzgodniony zamiast wysyłki lub jeśli zakup jest dokonywany w Canyon Showroom, klient będzie miał dostęp wyłącznie do płatności gotówką i płatności kartą EC lub kartą kredytową na miejscu w Showroom.
 4. Klient nie ma prawa do kompensaty, chyba że jego powództwo wzajemne jest bezsporne, uznane lub ustalone prawnie. Klient ma również prawo do kompensaty, jeśli klient zgłosi wady lub roszczenia wzajemne wynikające z tego samego stosunku umownego.
 5. Klient może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego powództwo wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
 1. Problemy z dostawą, wycofanie, niedotrzymanie warunków umowy przez klienta
 1. Jeśli dostawa zostanie ograniczona przez siłę wyższą, okres dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Strajk, blokada, brak dostaw przez podwykonawców i dostawców, oficjalne interwencje, a także wszystkie inne przeszkody, o ile nie ponosimy odpowiedzialności za przeszkodę, są równe sile wyższej. W tym wyjątkowym przypadku mamy prawo do odstąpienia od zawartej umowy i natychmiast zwrócimy wszelkie zaliczki dokonane przez klienta.
 2. Jeśli z klientem uzgodniono datę odbioru, a klient nie dotrzymuje tej daty, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeśli ustalimy dla klienta uzasadniony okres karencji wynoszący jeden (1) tydzień na odbiór, a termin ten wygasł bez powodzenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie uregulował ceny zakupu.
 1. Montaż po stronie klienta

Rowery Canyon są w pełni montowane i regulowane przez wykwalifikowanych techników w fabryce. Niektóre elementy (koła, sztyce, pedały, kierownica) są demontowane do transportu. W związku z tym klient musi złożyć je po otrzymaniu roweru za pomocą dostarczonych informacji i narzędzi oraz filmów dostarczonych przez nas częściowo na naszej stronie internetowej lub, w razie potrzeby, przez telefon z Centrum Obsługi Canyon.

 1. Wysyłka, przeniesienie ryzyka

Jeśli klient jest konsumentem, ryzyko przypadkowego zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej utraty dostarczonych towarów przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru klientowi lub w momencie, gdy klient nie zaakceptuje go. We wszystkich innych przypadkach ryzyko przechodzi na klienta po dostarczeniu towarów do firmy transportowej. Jeśli jednak wykonywaliśmy naprawy i/lub montaż w lokalizacji klienta, ryzyko przechodzi na klienta po zakończeniu prac i przekazaniu towarów klientowi.

 1. Zachowanie tytułu

Zachowujemy tytuł własności dla dostarczonych przez nas towarów do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu (w tym podatku VAT i kosztów wysyłki) za dane towary.

 1. Rękojmia
 1. Postanowienia ustawowe mają zastosowanie do praw klienta w przypadku istotnych wad i wad tytułu własności, o ile poniżej nie określono inaczej.
 2. Jeśli dostarczone towary mają wadę materiałową, klient może najpierw zażądać usunięcia wady lub dostarczenia towarów bez wad. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, możemy jednak wybrać między naprawieniem wady a dostarczeniem produktu bez wad.
 3. Jeśli klient jest konsumentem, okres rękojmi na wady wynosi dwa (2) lata, w przypadku towarów używanych — jeden (1) rok. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, okres rękojmi na wady wynosi 1 (jeden) rok. Niniejsze okresy rękojmi nie mają zastosowania do roszczeń odszkodowawczych klienta wynikających z uszczerbku na zdrowiu lub umyślnego bądź rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, lub w przypadku nieuczciwego zamiaru lub w zakresie udzielonej rękojmi.
 1. Przedsprzedaż

Zamówienia w przedsprzedaży są dostępne tylko dla zarejestrowanych klientów na stronie Canyon.com. W przypadku przedsprzedaży nie można dodać do zamówienia żadnych dalszych produktów. Po wysłaniu pełnego zamówienia z wyprzedzeniem i udostępnieniu zamówionego produktu w produkcji klient zostanie poproszony o zapłatę za produkt. Umowa zakupu zamówionego z wyprzedzeniem produktu jest zawarta tylko po pełnej płatności. Do momentu opłacenia produktu w całości klient zgadza się nie być uprawniony do jego dostawy. Zamówienie w przedsprzedaży zależy od dostępności w produkcji. Klient może anulować zamówienie w dowolnym momencie do momentu dokonania pełnej płatności (-> Moje konto -> Śledź zamówienia). Po pełnej płatności klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Otrzyma on pełny zwrot wpłaconej opłaty za rezerwację.

 1. Gwarancja
 1. Ramy i zestawy ram marki Canyon: Canyon udziela pierwszemu nabywcy sześcioletniej (6) gwarancji od daty zakupu na integralność strukturalną ram lub zestawów ram. Zestaw ram to rama marki Canyon wyposażona w sztywny widelec marki Canyon. Amortyzatory, widelce amortyzowane i części zawieszenia nie mieszczą się w definicji ramy lub zestawu ram. Wykluczone są również łożyska na ramach z pełnym zawieszeniem i uszkodzenia lakieru/anodyzacji. Rowery z serii „Stitched CFR Tria” są wyłączone z (6)-letniej gwarancji. W przypadku rowerów z tej serii Canyon zapewnia (2)-letnią gwarancję.
 2. Wybrane komponenty marki Canyon: Na sztyce i kokpity Canyon (kierownica/mostek) udzielamy również oryginalnemu nabywcy sześcioletniej (6) gwarancji od daty zakupu na integralność strukturalną tych części. Malowanie i grafiki nie są zawarte w tej definicji.
 3. Akumulatory marki Canyon jako sprzęt w rowerach elektrycznych: Dwuletnia gwarancja od daty zakupu lub do 500 cykli ładowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Akumulatory zostały zaprojektowane tak, aby w tym okresie zachować do 70% swojej pierwotnej wydajności.
 4. Gwarancja zawarta w punktach X.1.–X.3 powyżej nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym lub nieokreślonym użyciem zgodnie z polami użytkowania danego produktu opisanymi na naszej stronie internetowej, na przykład: Zaniedbanie produktu; modyfikacje ramy lub widelca (na przykład grawerowanie lub lakierowanie); zderzenie; nadmierne obciążenie; skoki; montaż i zmiana dodatkowych komponentów, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez nas lub wymiana naszych oryginalnych komponentów na komponenty, które nie mają podobnej jakości.
 5. Canyon zastrzega sobie prawo do ograniczenia usług gwarancyjnych do kraju, w którym produkt został zakupiony. Naprawimy wadliwe ramy lub widelce albo wymienimy je na odpowiedni model następczy. Wymiana na model następczy może być konieczna, ponieważ nie przechowujemy zapasów naszych modeli przez czas nieokreślony. W każdym przypadku dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić produkt, który jest możliwie jak najbardziej podobny do oryginalnego produktu.
 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje innych komponentów i produktów (np. odzieży) marki Canyon i wszystkich komponentów producentów zewnętrznych (np. elementów zawieszenia, hamulców, przerzutek tylnych). Może jednak obowiązywać specjalna gwarancja producenta zewnętrznego. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach producenta zewnętrznego.
 1. Dobrowolne prawo do zwrotu
 1. Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, o którym poinstruujemy klienta oddzielnie, dobrowolnie przyznajemy naszym klientom prawo do zwrotu w terminie 30 dni. Okres zwrotu rozpoczyna się z chwilą otrzymania towarów przez klienta i jest przestrzegany, jeśli towary zostaną do nas zwrócone w ciągu 30 dni.
 2. Prawo do zwrotu istnieje tylko wtedy, gdy towary nie są używane.
 3. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.
 4. Prawo do zwrotu pozostaje bez wpływu na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Odpowiedzialność
 1. Ponosimy wobec klienta odpowiedzialność za szkody wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. W przypadku naruszenia obowiązków — niezależnie od podstawy prawnej — ponosimy odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbanie. W przypadku nieznacznego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za
 1. szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz
 2. szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego, tj. zobowiązania, którego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu klient regularnie polega i może polegać; w takim przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody. Podstawowym zobowiązaniem umownym jest na przykład obowiązek dostarczenia i pozyskania własności zakupionego produktu.
 1. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku nieuczciwego ukrycia wady lub przyjęcia gwarancji w tym zakresie.
 2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników.
 3. Roszczenia wynikające z Ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają bez zmian we wszystkich przypadkach.
 1. Prawo właściwe
 1. Nasze Ogólne warunki i relacje prawne między klientem a firmą Canyon podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, jeśli
  1. klient jest przedsiębiorcą,
  2. klient jest konsumentem i ma miejsce zamieszkania w Niemczech lub
  3. klient jest konsumentem i ma swoje miejsce zamieszkania w kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej.
 2. W przypadku, gdy klient jest konsumentem i ma miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, zastosowanie ma również prawo Republiki Federalnej Niemiec, przy czym nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa, w którym klient ma swoje miejsce stałego pobytu.
 1. Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient jest przedsiębiorcą, miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z relacji umownych między klientem a Canyon jest siedziba Canyon.

 1. Usługi naprawcze
 1. Oferta, transport roweru, środki naprawcze, płatność
 1. Jeśli klient chce, aby usługi naprawcze były wykonywane poza rękojmią i gwarancją, przygotujemy dla niego ofertę cenową. Jesteśmy związani tą ofertą przez 2 tygodnie. Przygotowanie oferty może wymagać, aby klient udostępnił nam rower do kontroli w naszym miejscu prowadzenia działalności.
 2. Jeśli rower znajduje się poza terytorium Niemiec, zorganizujemy odbiór i zwrot przez firmę transportową zleconą przez nas i zrealizujemy zlecenie transportu w imieniu klienta. Poinformujemy klienta z wyprzedzeniem o kosztach i środkach działania w tym zakresie i poprosimy o zgodę na takie działanie. Jeśli w tym celu firma transportowa zostanie zlecona w naszym własnym imieniu, klient pokryje koszty odbioru i zwrotu z wyprzedzeniem.
 3. Jeżeli klient nie zaakceptuje oferty w okresie jej obowiązywania wynoszącym 2 tygodnie, nie zostanie zrealizowane żadne zlecenie naprawy, a klient będzie zobowiązany do odebrania roweru. Jeśli rower został do nas wysłany przez firmę transportową w celu przygotowania oferty, zwrócimy nienaprawiony rower klientowi na koszt i ryzyko klienta.
 4. Jeśli klient zatwierdził kwotę ryczałtową za usługi naprawcze przed przygotowaniem naszej oferty i jeśli podczas przygotowywania oferty zostanie ustalone, że kwota ta została przekroczona, klient otrzyma od nas nową ofertę na zawarcie umowy serwisowej. Będziemy związani tą ofertą przez 2 tygodnie. Następnie stosuje się odpowiednio pkt 3.
 5. Zgłosimy zakończenie naprawy. Fakturę za naprawę należy opłacić natychmiast po odbiorze. W razie potrzeby zorganizujemy zwrot naprawionego koła w imieniu klienta, zob. klauzula D I 2. W takim przypadku faktura za naprawę musi zostać opłacona przed zwróceniem koła.
 1. Rękojmia
 1. Przepisy ustawowe mają zastosowanie do praw klienta w przypadku istotnych wad i wad tytułu własności.
 2. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z wadliwych usług naprawczych ulegają przedawnieniu w ciągu jednego (1) roku od przyjęcia usług naprawczych.
 3. Powyższe skrócenie ustawowego okresu przedawnienia nie ma zastosowania, jeśli usterka wynika z zamiaru, rażącego zaniedbania lub naruszenia istotnego zobowiązania umownego (obowiązek, którego wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na którym klient regularnie polega i może polegać, np. obowiązek naprawy uszkodzonego koła, por. klauzula D I 5) i/lub w przypadku uszczerbku na życiu, zdrowiu, uszkodzeniu kończyny przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników.
 1. Problemy z dostawą, odpowiedzialność, postanowienia końcowe
 1. Pkt B IV. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie otrzymamy części wymaganych do naprawy i części są trwale niedostępne.
 2. Pkt B XII stosuje się odpowiednio. Zasadniczym zobowiązaniem umownym na podstawie B XII. 2 b) w przypadku umów naprawy jest na przykład obowiązek naprawy i zwrotu naprawionego przedmiotu.
 3. Wyb. B XIII. i B XIV. są stosowane odpowiednio.
Treści się ładują.
Loading animation image