Płeć
cm
Pomoc

Na podstawie wewnętrznej długości nogi możemy okreśłić, jaka powinna być długość rury podsiodłowej w Twoim rowerze. Wyprostuj się i oprzyj plecami o ścianę. Złącz nogi, umieść między nimi książkę (grzbietem do góry) lub podobny prostokątny przedmiot a następnie podciągnij ją w stronę krocza.

Grzbiet książki powinien być równoległy do podłoża. Zmierz odległość między grzbietem książki a podłogą. Otrzymany wynik to wewnętrzna długość nogi.

cm
Niepoprawne dane

kg
Pomoc

Długość tułowia ma wpływ na Twoją pozycję na rowerze. Korzystamy z tego pomiaru aby okreśłić storunek długości nóg do długości górnej połowy ciała. Aby zmierzyć długość tułowa stań pod ścianą i oprzyj się o nią plecami, umieść między nogami książkę lub poziomicę i podciągnij ją w stronę krocza, tak jak przy pomiarze wewnętrznej długości nogi.

Poproś pomocnika aby zmierzył odległość między grzbietem książki lub górną krawędzią poziomicy a górnym końcem mostka. Otrzymany wynik to długość tułowia.

cm
Pomoc

Szerokość ramion pozwala dobrać szerokość kierownicy odpowiednią dla Twojej budowy. Pracownik Canyon zweryfikuje Twoje dane jeśli zdecydujesz się na zakup roweru i skontaktuje się z Tobą jeśli będzie to konieczne. Przesuń lewą dłonią po prawym obojczyku do jego końca, powtórz tą czynność prawa dłonią dla lewego obojczyka. W ten sposób znajdziesz końce obu kości ramiennych.

Stań prosto, trzymaj ręce luźno wzdłuz ciała. Poproś pomocnika aby zmierzył odległość między końcami prawej i lewej kości ramiennej. Wartość ta to Twoja szerokość rammion.

cm
Pomoc

Wynik pomiaru długości ramienia informuje, czy konieczne są specjalne regulacje w okolicy kokpitu. W razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą aby omówić wynik.
Trzymaj lewą rękę luźno wzdłuż ciała, skierowana dłonią w stronę uda. Do prawej dłoni weź ołówek, zaciśnij dłoń. Ołówek (lub podobny, prosty przedmiot) trzymaj w taki sposób jakbyś trzymał kierownicę.

Unieś prawe ramię (to z ołówkiem) przed siebie, do poziomu. Kciuk skierowany w górę. Poproś pomocnika, aby zmierzył odległość pomiędzy środkiem ołówka a końcem kości ramiennej. Możesz odszukać to miejsce przesuwając lewą dłonią wzdłuż obojczyka, do jego końca. Wynik to długość Twojego ramienia.

cm

Zalecany rozmiar
Endurace AL Disc 8.0

Powrót