Vaatimustenmukaisuus Canyonilla

Vaatimustenmukaisuus Canyonilla

Vaatimustenmukaisuus Canyonilla

Lupauksemma rakentaa parhaita pyöriä ja tarjota unohtumattomia ajokokemuksia kulkevat käsi kädessä sitoumuksemme kanssa noudattaa nykyisiä ja tulevia globaaleja sääntöjä ja määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuus kattaa useita aihealueita. Yksi keskeinen elementti on se, kuinka suojaamme asiakastietojamme, mikä on kuvattu tietosuojalausunnossamme. Se sisältää myös tuotteiden vaatimustenmukaisuuden, josta kerromme jokaisen pyörän tuotesivulla sekä Takaisinkutsu- ja turvallisuustiedotteet -osiossamme. Pyrimme jatkuvasti parantamaan vaatimustenmukaisuusjärjestelmäämme, jotta pystymme mukautumaan nopeasti muuttuviin maailmanlaajuisiin lakisääteisiin vaatimuksiin.

Tällä sivustolla käsitellään pääasiassa ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä oikeudellisia ilmoituksia, jotka ovat maailmanlaajuisella tasolla entistäkin tärkeämpiä.

Speak Up -alusta

Canyonilla läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys ovat kaiken harjoittamamme liiketoiminnan perusta. Keskinäiseen kunnioitukseen perustuvat työsuhteet ovat olennaisen tärkeitä. Käytäntömme ja ohjeistuksemme määrittävät johdonmukaiset puitteet kaikelle, mitä teemme yrityksenä, tuotemerkkinä, työnantajana ja yrityskansalaisina.

Jos siis saat tietoosi minkäänlaisia oikeudellisia rikkomuksia, pyydämme sinua ilmoittamaan niistä. Silloinkin, kun se ei vaikuta suoraan sinuun.

Tähän voit käyttää virallista Speak Up -alustaamme, joka löytyy osoitteesta canyon.integrityline.com. Se on avoinna työntekijöille, toimittajille, liikekumppaneille ja heidän työntekijöilleen sekä asiakkaille ja muille eturyhmille. Kaikki ilmoittamasi asiat – niin todennetut kuin epäillytkin – voi ilmoittaa anonyymisti tai omalla nimellään. Siitä voit päättää itse.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen ajoissa minimoi mahdolliset ja jo realisoituneet haitat. Jos epäilyksiä mahdollisista lain tai omien arvojemme ja käytäntöjemme rikkomuksista tulee esiin, Canyon tutkii ne ja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Ihmisten tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja tuetuksi huolenaiheista ilmoittaessaan, minkä vuoksi Speak Up -alustan käytön edistämiseksi kaikki huolenaiheet voi tuoda esiin nimettömästi ja ne ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Lisätietoja saat Speak Up -käytännöstämme, joka on saatavilla ympäri vuorokauden osoitteessa canyon.integrityline.com ja täällä


Ilmoita huolenaiheesta

Säännöt ja toimintaperiaatteet

Sitoumuksemme suojella paikkoja, joissa ajamme ja ihmisiä, joiden kanssa työskentelemme, sisältyy Canyonin sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Sääntömme ja toimintaperiaatteemme perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin lakeihin, standardeihin ja asiakirjoihin, jotka tarjoavat selkeän ja läpinäkyvän viitekehyksen sille, miten liiketoimintaa harjoitetaan vastuullisella tavalla. Noudatamme näitä standardeja, ja ne heijastelevat sitoumustamme toimia eettisesti, kunnioittavasti ja johdonmukaisesti suhteessa ihmisoikeuksiin ja ympäristöön. 


Lisätietoja

Raportit ja lausunnot

Olemme sitoutuneet kestävään yritystoimintaan ja eettisiin liiketoimintatapoihin. Uskomme, että liiketoimintaa tulisi aina harjoittaa turvallisissa ja asianmukaisissa olosuhteissa ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen. Työntekijöidemme, kumppaneidemme ja ekosysteemiemme turvallisuus ja hyvinvointi maailmanlaajuisessa toimitusketjussa, ympäristönsuojelu ja vastuullinen tuotanto ovat Canyonille ensiarvoisen tärkeitä. Ne ovat avaimia yrityksen kokonaisvaltaiseen menestykseen. 

Toimiaksemme periaatteidensa mukaan Canyon noudattaa due diligence -prosessia. Ihmisoikeuksiin liittyvät due diligence -ilmoittamisvaatimukset ovat maailmanlaajuisesti kasvussa. Koska olemme kansainvälinen yritys, toimintamme on oltava yhteensopivaa monien eri maiden ja alueiden ihmisoikeuslakien kanssa.

Modern Slavery Statement (Australia, Canada, and UK) *Australian Modern Slavery Act 2018 under review

Kalifornian laki toimitusketjujen läpinäkyvyydestä

Sisältöä ladataan
Loading animation image