Naleving bij Canyon

Naleving bij Canyon

Naleving bij Canyon

Onze belofte om de beste fietsen te bouwen en onvergetelijke rijervaringen mogelijk te maken gaat hand in hand met onze toewijding om te voldoen aan de huidige en toekomstige globale regels en voorschriften.

Naleving gaat over veel onderwerpen. Een belangrijk element is hoe we klantgegevens beschermen, wat wordt beschreven in ons Data Protection Statement. Hiertoe behoort ook de naleving van de productwetgeving, waarover we informatie geven op elke fietsproductpagina en op de Recalls and Safety Advice site. We werken voortdurend aan een betere naleving om ons aan te passen aan snel veranderende wereldwijde wettelijke vereisten.

Deze site bevat voornamelijk juridische informatie over mensenrechten en milieuonderwerpen, die wereldwijd steeds belangrijker worden.

Speak Up Platform

Bij Canyon zijn transparantie, eerlijkheid en integriteit de basis van alle zaken die we hier doen. Werkrelaties gebaseerd op wederzijds respect zijn een integraal onderdeel. Ons beleid en onze richtlijnen beschrijven het verwachte gedrag voor alles wat we doen als bedrijf, merk, werkgever en als burgers.

Dus als je ooit kennis krijgt van wettelijke overtredingen, vragen we je dit te melden. Zelfs als het je niet rechtstreeks raakt.

Hiervoor kun je gebruik maken van ons officiële Speak Up Platform, dat te vinden is op canyon.integrityline.com. Het is beschikbaar voor werknemers, leveranciers, zakenpartners en hun werknemers, evenals klanten en andere belangengroepen. Alles wat je meldt, of het nu gaat om daadwerkelijke of vermoedelijke incidenten, kan al dan niet anoniem zijn. Die keuze is aan jou.

Vroegtijdige melding van wangedrag beperkt de werkelijke of potentiële schade tot een minimum. Dus wanneer beschuldigingen van mogelijke schendingen van de wet of onze eigen waarden en beleidslijnen worden geuit, zal Canyon deze onderzoeken en passende maatregelen nemen.

Mensen moeten zich veilig en ondersteund voelen wanneer ze een zorg uiten, dus om het gebruik van het Speak Up Platform te promoten, kunnen alle zorgen anoniem worden gemeld en zijn ze strikt vertrouwelijk.

Raadpleeg voor meer informatie onze Speak Up Policy dat 24/7 toegankelijk is op canyon.integrityline.com en hier


Een probleem melden

Codes en beleidslijnen

Onze toewijding om de plaatsen waar we rijden en de mensen met wie we samenwerken te beschermen is geformaliseerd in de Canyon codes en beleidslijnen. Onze codes en beleidslijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende wetten, normen en documenten, die een duidelijk en transparant kader bieden voor verantwoord zakendoen. Dit zijn de normen die we volgen en ze weerspiegelen onze toewijding om ethisch, respectvol en met integriteit te handelen met betrekking tot mensenrechten en het milieu. 


Ontdek meer

Rapporten en statements

We zetten ons in voor duurzaamheid en ethische bedrijfspraktijken. Wij zijn van mening dat zaken altijd onder veilige en passende omstandigheden moeten plaatsvinden, met verenigd respect voor mensenrechten en milieubescherming. De veiligheid en het welzijn van onze werknemers, partners en ecosystemen in de wereldwijde toeleveringsketen, bescherming van het milieu en verantwoorde productie zijn van het grootste belang voor Canyon. Ze zijn de sleutel tot holistisch bedrijfssucces. 

Om te doen waar wij in geloven, volgt Canyon een Due Diligence-proces. Due Diligence-eisen op het gebied van mensenrechten nemen wereldwijd toe. Aangezien we een internationaal bedrijf zijn, moeten we voldoen aan de mensenrechtenwetgeving van veel verschillende landen en regio's.

Modern Slavery Statement (Australia, Canada, and UK) *Australian Modern Slavery Act 2018 under review

California Transparency in Supply Chains Act

Content wordt geladen
Loading animation image