Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
 1. Algemeen, wederverkoop, bestelhoeveelheid

Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten inclusief vouchers aan eindklanten die de producten naar een afleveradres in Nederland willen laten sturen.De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Canyon reparatiediensten in Nederland aan een eindkoper moet leveren.
We leveren alleen op een adres dat door de klant in Nederland is aangegeven. Als u een levering op een andere locatie wilt, ga dan naar uw lokale Canyon.com-website.
Eindklanten zijn consumenten, ondernemers en rechtspersonen die de producten en diensten zelf gebruiken en ze niet doorverkopen voor zakelijke doeleinden.

 1. Onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs als we in individuele gevallen niet afzonderlijk bezwaar maken tegen hun geldigheid. Dit geldt ook als wij, met kennis van de algemene bedrijfsvoorwaarden van de klant, de levering zonder voorbehoud aan de klant uitvoeren of de overeengekomen reparatie uitvoeren.
 2. Geen wederverkoop: Canyon verkoopt producten rechtstreeks aan eindklanten of leasepartners. We kunnen eenzijdig elke bestelling annuleren waarvan we denken dat deze is geplaatst met het doel het product door te verkopen of anderszins in strijd is met de goede trouw. Er kunnen maximaal 10 fietsen per jaar worden gekocht.
 1. Aankoop van producten inclusief vouchers
 1. Contractsluiting
 1. Tenzij anders vermeld in de bestelling van de klant, hebben we het recht om bestellingen die via onze online shop zijn ontvangen binnen 2 werkdagen te accepteren. Als we de bestelling op een andere manier ontvangen, kunnen we deze binnen vijf werkdagen accepteren.
 2. Het aanbod wordt door ons geaccepteerd zodra wij binnen de acceptatieperiode acceptatie aan de klant verklaren of de goederen aan de klant overhandigen.
 1. Bestellen in de webshop
 1. Als de klant een consument is: De bestelling is alleen mogelijk voor meerderjarige en handelingsbekwame natuurlijke personen. Als de klant een commerciële eindklant/ondernemer is: De bestelling moet worden geplaatst door de meerderjarige eigenaar of door een meerderjarige persoon die gemachtigd is de klant te vertegenwoordigen.
 2. Elke klant kan zich slechts eenmaal registreren voor een Canyon-account.
 3. De klant is verplicht om de informatie die nodig is voor het aanmaken van de bestelling en/of klantaccount naar waarheid te verstrekken.
 4. Als de klant een klantaccount aanmaakt, is de klant verplicht om het wachtwoord geheim te houden, het onder geen enkele omstandigheid aan derden bekend te maken en op zodanige manier op te slaan dat derden er geen toegang toe hebben. De account van de klant is persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-overerfbaar.
 5. Als de in de bestelling opgegeven gegevens van de klant betreffende zijn naam, woonplaats of plaats van levering incl. contactgegevens veranderen voordat het contract uitgevoerd is, moeten deze veranderingen onmiddellijk aan Canyon meegedeeld worden of in de account van de klant gewijzigd worden.
 1. Prijzen en betaling
 1. De vermelde aankoopprijs per product is exclusief verzendkosten. Indien het door de klant bestelde product volgens het contract in het buitenland geleverd wordt en als daardoor douanerechten verschuldigd worden en/of inklaringskosten ontstaan, zijn die voor rekening van de klant.
 2. Voor de betaling van de producten staan de klant verschillende betaalwijzen ter beschikking, afhankelijk van het totale bestelbedrag en het gewenste product. De overeenkomstige informatie staat in de webwinkel.
  1. Betaling met creditcard: De klant kan betaling met creditcard selecteren aan het einde van het online bestelproces en ook bij aankoop op locatie in de Canyon Showroom. Bij een telefonische bestelling ontvangt de klant per e-mail een betaallink van Canyon. De kredietkaartgegevens worden via een SSL-gecodeerd formulier doorgegeven. Als producten online worden gekocht met een creditcard, wordt het bedrag eerst gereserveerd. Een definitieve afschrijving en dus afschrijving op de creditcard vindt pas plaats na acceptatie van de bestelling en op het moment dat de koopprijs verschuldigd is.
  2. Betaling via PayPal: De klant kan betaling via PayPal selecteren aan het einde van het online bestelproces. De klant wordt dan automatisch doorgestuurd naar de website van PayPal voor gegevensinvoer. De overdracht van de gegevens is SSL-gecodeerd. Betaling met PayPal wordt alleen aangeboden voor accounts bij PayPal met de munteenheid Euro en in het Verenigd Koninkrijk met Britse ponden. Als producten via PayPal worden gekocht, wordt het bedrag eerst gereserveerd. De uiteindelijke afschrijving vindt pas plaats na acceptatie van de bestelling en op het moment dat de koopprijs verschuldigd is.
  3. Betaling bij vooruitbetaling: De klant kan aan het einde van het online bestelproces kiezen voor betaling per voorschot via bankoverschrijving. Voor producten die beschikbaar zijn voor onmiddellijke levering of voor levering binnen 14 dagen, moet de betaling door de klant binnen 5 werkdagen na de sluiting van het contract gedaan worden. Voor producten met een latere leveringsdatum zal de klant de voorschotfactuur 14 dagen vóór de geplande leveringsdatum van de producten ontvangen. De betaling van de kant van de klant moet uiterlijk 5 werkdagen vóór de aangegeven leveringsdatum worden geïnstrueerd.
  4. Betaling per factuur: Betaling per factuur is mogelijk door commerciële eindgebruikers/ondernemers in individuele gevallen.
  5. Betaling door Klarna: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmethoden aan. De betaling moet worden verricht aan Klarna.
   • Pay in 30 days: de betalingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de verzending van de goederen of de datum van beschikbaarheid van de dienst. De algemene voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier Duitsland, Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland.
   • Financiering: Met de financieringsdienst van Klarna kun je je aankoop in flexibele of vaste maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die bij het afrekenen worden vermeld. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van elke maand na indiening van een afzonderlijke maandelijkse factuur door Klarna. Verdere informatie over Slice It, waaronder de algemene voorwaarden en Standard European Consumer Credit Information, vind je hier voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is: Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden.


   • Directe bankoverschrijving Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België en Zwitserland. Je rekening wordt direct na plaatsing van je bestelling gedebiteerd.
  6. De betaalmethoden Pay in [14] days, Slice It en direct debit zijn alleen mogelijk bij een positieve kredietbeoordeling. Tijdens het bestelproces en de afhandeling van je aankoop geven wij je gegevens door aan Klarna zodat zij een adres- en kredietcontrole kunnen uitvoeren. Wij kunnen je alleen de beschikbare betaalmethoden aanbieden op basis van het resultaat van de kredietcontrole. Algemene informatie over Klarna en de gebruikersvoorwaarden per land vind je op klarna.com. Je persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

 3. Als het ophalen van de gekochte goederen van de Canyon Showroom is overeengekomen in plaats van verzending of als de aankoop wordt gedaan in de Canyon Showroom, is alleen contante betaling en betaling met EC-kaart of creditcard beschikbaar voor de klant op locatie in de Showroom.
 4. De klant heeft geen recht op verrekening, tenzij zijn tegenvordering onbetwist, erkend of wettelijk vastgesteld is. De klant heeft ook het recht om onze vorderingen te verrekenen als de klant kennisgevingen van gebreken of tegenvorderingen uit dezelfde contractuele relatie indient.
 5. De klant mag alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
 1. Leveringsproblemen, terugtrekking, wanbetaling van de klant
 1. Indien de levering door overmacht wordt belemmerd, zal onze leveringstermijn naar evenredigheid worden verlengd. Staking, uitsluiting, gebrek aan levering door onderaannemers en leveranciers, officiële interventies en alle andere belemmeringen, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de belemmering, zijn gelijk aan overmacht. In dit uitzonderlijke geval hebben we het recht om ons terug te trekken uit het gesloten contract en zullen we onmiddellijk alle voorschotten terugbetalen die door de klant zijn gedaan.
 2. Als een ophaaldatum is overeengekomen met de klant en de klant niet aan de datum voldoet, hebben we het recht om het contract te herroepen als we de klant een redelijke respijtperiode van één (1) week voor het ophalen hebben vastgesteld en deze is verlopen zonder succes. Hetzelfde geldt als de klant in gebreke is met de betaling van de aankoopprijs.
 1. Montage door de klant

Canyon fietsen zijn volledig gemonteerd en afgesteld door gekwalificeerde technici in de fabriek. Bepaalde onderdelen (wielen, zadelpennen, pedalen, sturen) worden gedemonteerd voor transport. Daarom moet de klant deze na ontvangst van de fiets op de fiets monteren met behulp van de verstrekte informatie en hulpmiddelen en de video's die gedeeltelijk door ons zijn verstrekt op onze website of, indien nodig, via telefonische ondersteuning van het Canyon Service Centre.

 1. Verzending, risico-overdracht

Als de klant een consument is, gaat het risico op onopzettelijke vernietiging, onopzettelijke schade of onopzettelijk verlies van de geleverde goederen over op de klant op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de klant of op het moment dat de klant in gebreke blijft met de acceptatie. In alle andere gevallen gaat het risico over op de klant bij levering van de goederen aan het transportbedrijf. Als we echter reparatie- en/of montagewerkzaamheden hebben uitgevoerd op de locatie van de klant, gaat het risico over op de klant wanneer het werk is voltooid en de goederen aan de klant worden overgedragen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom van de door ons geleverde goederen tot volledige betaling van de aankoopprijs (inclusief btw en verzendkosten) voor de betreffende goederen.

 1. Garantie
 1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de klant in geval van materiële gebreken en gebreken van eigendom, tenzij hieronder anders bepaald.
 2. Als de geleverde goederen een materiële afwijking hebben, kan de klant eerst eisen dat we het defect verhelpen of foutloze goederen leveren. Indien de klant een ondernemer is, kunnen wij echter kiezen tussen het verhelpen van het gebrek of de levering van een artikel zonder gebrek.
 3. Als de klant een consument is, bedraagt de garantieperiode voor gebreken twee (2) jaar. Indien de klant ondernemer is, bedraagt de garantieperiode voor gebreken één (1) jaar. Deze garantietermijnen zijn niet van toepassing op claims door de klant voor schade die voortvloeit uit schade aan leven, lichaam of gezondheid of in het geval van opzettelijk of grof, nalatig plichtsverzuim door ons of onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of in het geval van frauduleuze bedoelingen of in de mate van verleende garanties.
 1. Vooraf bestellen

Vooraf bestellen is alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten op Canyon.com. In het geval van een voorbestelling kunnen er geen producten meer aan de order worden toegevoegd. Zodra de volledige voorbestelling is verzonden en het vooraf bestelde product beschikbaar in productie is, wordt de klant gevraagd om voor het product te betalen. Een koopcontract voor het vooraf bestelde product wordt alleen afgesloten bij volledige betaling. Totdat het product volledig is betaald, stemt de klant ermee in geen recht te hebben op levering van het product. De voorbestelling is afhankelijk van beschikbaarheid in productie. De klant kan zijn voorbestelling op elk moment annuleren totdat de volledige betaling is gedaan (-> Mijn account -> Bestellingen volgen). Na volledige betaling heeft de klant het herroepingsrecht. Hij ontvangt een volledige terugbetaling van alle betaalde reserveringskosten.

 1. Garantie
 1. Frames en framesets van het merk Canyon: Canyon verleent een garantie van zes (6) jaar vanaf de aankoopdatum op de structurele integriteit van frames of framesets voor de eerste koper. Een frameset is een frame van het merk Canyon, uitgerust met een stijve vork van het merk Canyon. Schokdempers, verende vorken en verende onderdelen vallen niet onder de definitie van een frame of frameset. Ook uitgesloten zijn de lagers van volledig geveerde frames en schade aan het lakwerk/anodisatie. Fietsen uit de serie "Stitched CFR Trial" zijn uitgesloten van de (6) jaar garantie. Voor fietsen uit deze serie biedt Canyon een garantie van (2) jaar.
 2. Geselecteerde Canyon merkcomponenten: Op zadelpennen en cockpits (stuur/stuureenheid) van het merk Canyon geven wij ook zes (6) jaar garantie, vanaf de datum van aankoop, op de structurele integriteit van deze onderdelen voor de oorspronkelijke koper. Verfafwerkingen en afbeeldingen zijn niet opgenomen in deze definitie.
 3. Batterijen van het merk Canyon als uitrusting op elektrische fietsen: Twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum of tot 500 oplaadcycli, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De batterijen zijn ontworpen om tot 70% van hun oorspronkelijke prestaties tijdens deze periode te behouden.
 4. De garantie in paragrafen X.1.-X.3. hierboven dekt geen schade veroorzaakt door ongepast of ongespecificeerd gebruik volgens de gebruiksvelden voor het specifieke product zoals beschreven op onze website, zoals bijvoorbeeld: Verwaarlozing van product; wijzigingen aan frame of vork (bijvoorbeeld graveren of lakken); valpartijen; overmatige belasting; sprongen; montage en wijziging van aanvullende componenten die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd of vervanging van onze originele componenten door componenten die niet van vergelijkbare kwaliteit zijn.
 5. Canyon behoudt zich het recht voor om garantiediensten te beperken tot het land waarin het product is gekocht. Wij zullen defecte frames of vorken herstellen of vervangen door een geschikt opvolgend model. Vervanging door een opvolgend model kan nodig zijn, aangezien wij onze voorraad niet onbeperkt kunnen aanhouden. In elk geval zullen we proberen een product te leveren dat zo veel mogelijk lijkt op het oorspronkelijke product.
 6. Andere componenten en producten (bijv. kleding) van het merk Canyon en alle componenten van externe fabrikanten (bijv. ophangingselementen, remmen, achterderailleurs) vallen niet onder deze garantie. Er kan echter een specifieke garantie van de externe fabrikant van toepassing zijn. Informatie hierover kunt u vinden op de pagina's van de fabrikant van de derde partij.
 1. Vrijwillig retourrecht
 1. Naast het wettelijke herroepingsrecht, waarover we de klant afzonderlijk instrueren, verlenen we onze klanten vrijwillig een recht op retour van 30 dagen. De retourperiode begint bij ontvangst van de goederen door de klant en wordt in acht genomen als de goederen binnen 30 dagen aan ons worden geretourneerd.
 2. Het retourrecht bestaat alleen als de goederen ongebruikt zijn.
 3. De klant draagt de kosten van de retourzending.
 4. Het wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast door het recht op terugkeer.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn tegenover de klant alleen aansprakelijk voor schade volgens de volgende bepalingen.
 2. In geval van plichtsverzuim – ongeacht de rechtsgrond – zijn wij aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor
 1. schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, en
 2. schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de klant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen; in dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, doorgaans voorkomende schade. Een essentiële contractuele verplichting is bijvoorbeeld onze verplichting om het gekochte product te leveren en eigendom ervan te verkrijgen.
 1. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als een defect frauduleus is verborgen of als in dit verband een garantie is aangenomen.
 2. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook in geval van plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
 3. Vorderingen op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid blijven in alle gevallen onaangetast.
 1. Toepasselijk recht
 1. Onze algemene voorwaarden en de juridische relaties tussen de klant en Canyon worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-verdrag voor internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken indien
  1. de klant een ondernemer is,
  2. de klant een consument is en zijn gewone verblijfplaats in Duitsland heeft, of
  3. de klant een consument is en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land dat geen lid is van de Europese Unie.
 2. In het geval dat de klant een consument is en zijn gewone verblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, is ook de toepasselijkheid van het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij de dwingende bepalingen van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, ongewijzigd blijven.
 1. Plaats van jurisdictie

Als de klant een ondernemer is, is de jurisdictie voor alle conflicten die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en Canyon de maatschappelijke zetel van Canyon.

 1. Reparatie
 1. Offerte, vervoer van de fiets, reparatievoorwaarden, betaling
 1. Indien de klant wenst dat reparatiediensten worden uitgevoerd buiten de garantie en waarborg, stellen wij hiervoor een offerte voor de klant op. We zijn gedurende 2 weken gebonden aan deze aanbieding. Indien nodig vereist de voorbereiding van het aanbod dat de klant de fiets aan ons ter beschikking stelt voor inspectie op onze vestigingsplaats.
 2. Als de fiets zich buiten Duitsland bevindt, organiseren we het ophalen en retourneren door een transportbedrijf in opdracht van ons op verzoek en sluiten we de transportorder namens de klant af. Wij zullen de klant vooraf op de hoogte brengen van de kosten en voorwaarden in dit verband en toestemming vragen om dit te doen. Als wij het transportbedrijf in eigen naam daartoe opdracht geven, betaalt de klant vooraf de kosten voor het ophalen en terugbrengen.
 3. Indien de klant het aanbod niet binnen de bindende aanbiedingsperiode van 2 weken accepteert, wordt er geen reparatieopdracht afgesloten en is de klant verplicht de fiets op te halen. Als de fiets door een transportbedrijf naar ons is verzonden voor de voorbereiding van het aanbod, zullen wij de niet-gerepareerde fiets op kosten en risico van de klant aan de klant retourneren.
 4. Als de klant vóór de opstelling van onze offerte een forfaitair bedrag voor de reparatiediensten heeft goedgekeurd en als tijdens de opstelling van de offerte wordt vastgesteld dat dit bedrag wordt overschreden, ontvangt de klant van ons een nieuwe offerte voor het sluiten van het reparatiecontract. Wij zijn gedurende 2 weken gebonden aan dit aanbod. Clausule 3 is dan dienovereenkomstig van toepassing.
 5. Wij zullen de voltooiing van de reparatie melden. De reparatiefactuur moet onmiddellijk na aanvaarding bij afhaling betaald worden. Indien gewenst organiseren wij de retournering van het gerepareerde wiel namens de klant, zie clausule D I 2. In dit geval moet de reparatiefactuur worden betaald voordat het wiel wordt geretourneerd.
 1. Garantie
 1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de klant in geval van materiële gebreken en gebreken van eigendom.
 2. Alle vorderingen van de klant als gevolg van defecte reparatiediensten worden binnen één (1) jaar na acceptatie van de reparatiediensten verjaard.
 3. Bovenstaande vermindering van de wettelijke verjaringstermijn is niet van toepassing indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove nalatigheid of een schending van een materiële contractuele verplichting (waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen, zoals de verplichting om het defecte wiel te repareren, vgl. clausule D I 5) en/of in geval van levensletsel, ledematen of gezondheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
 1. Leveringsproblemen, aansprakelijkheid, definitieve bepalingen
 1. Artikel B IV. 1 is van toepassing, indien wij de voor de reparatie noodzakelijke onderdelen niet ontvangen en de onderdelen permanent niet beschikbaar zijn.
 2. Clausule B XII is van toepassing. Een essentiële contractuele verplichting op grond van B XII. 2 b) in het geval van reparatiecontracten is bijvoorbeeld de verplichting om het gerepareerde artikel te repareren en te retourneren.
 3. Secties B XIII. en B XIV. zijn van toepassing.
Content wordt geladen
Loading animation image