Bohužiaľ, nezasielame do tejto destinácie.

SERVICE CHAT TALK TO THE PEOPLE THAT BUILD YOUR BIKE:

CHAT IS NOT AVAILABLE RIGHT NOW. WE WILL BE BACK ONLINE SOON.

Budeme opäť dostupní v Pondelok od 08:30. Zašlite nám e-mail.
 
 

Geometry Concept

Pro rok 2014 jsme zavedli nový koncept geometrie Stack-to-Reach pro naše silniční kola. Použitím tři různých geometrií (Sport, Sport Pro a Pro) jsme byli schopni vytvořit kola, která perfektně splňují požadavky našich zákazníků a profesionálních jezdců.

Stack-to-Reach kvocient, na kterém je náš koncept založen může být použit na všechny naše silniční rámy. Toto číslo určuje geometrii rámu z pohledu jejího vlivu na polohu sedla. Aby bylo možné vysvětlit všechny tři geometrie, tak vám přes některé základní principy zdůrazníme jejich vliv na polohu sedla.

Stack-to-Reach from 1.55

More comfort for more performance. An upright riding position reduces the load placed on the back and shoulders to provide the ideal geometry for endurance riding.

Bike Series

Stack-to-Reach between 1.45 and 1.55

A balanced geometry for enthusiasts. The Sport Pro Geometry lays emphasis on performance while maintaining rider comfort.

Bike Series

Stack-to-Reach under 1.45

Designed for racers and triathletes. The Pro Geometry provides a low and aggressive riding position for better aerodynamics and maximum speed.

Bike Series

Co vlastně znamená Stack?

Stack (E) se měří od středového složení, jediného kontaktního místa jezdce s kolem, které nemůže být upraveno. Měří se kolmo nahoru a je to rozdíl mezi tímto bodem a horní částí hlavové trubky.

Jaké výhody má měření Stack oproti měření délky hlavové trubky při porovnání dvou silničních rámů?

Použitím délky hlavové trubky lze určit výšku kokpitu pouze při srovnání dvou velikostí rámů stejného modelu. Navíc délka vidlice a vzdálenost středového složení od os kol musí zůstat u všech velikostí stejná. Stack měření není ovlivněna ani jedním. Určuje přesný výškový rozdíl mezi horní částí hlavové trubky a středovým složením, proto může být použito na různých modelech rámů.

Co znamená Reach:

Reach (F) je virtuální vodorovná vzdálenost mezi středem hlavové trubky a středovým složením.

Jak zjistíme Stack-to-Reach kvocient?

Vydělíme naměřenou hodnotu Stack hodnotou Reach a tím dostaneme Stack-to-Reach kvocient. Tato hodnota se pohybuje někde mezi 1.35 a 1.65.

Jaké výhody má měření Reach oproti měření horní rámové trubky u porovnávání dvou různých silničních rámů?

Using the top tube length to determine the length of a frame makes sense only if the seat tube angle remains constant. For example, combine a slack seat tube angle with a straight seatpost and you can achieve the same saddle position as when you combine a steep seat tube angle with a setback seatpost. Even if head tubes are identically placed on two frames in relation to the bottom bracket, top tube length can still differ. Reach measurement functions independently to seat tube angle and therefore provides a more accurate reading of frame length.

Co nám Stack-to-Reach kvocient ukáže?

Čím vyšší je hodnota Stack tím vyšší je Stack-to-Reach kvocient. Stejný je i případ kdy je hodnota Reach nižší. S ohledem na tuto skutečnost je Stack-to-Reach kvocient mezi 1,55 a 1,65 což znamená pohodlnou polohu, jinými slovy krátký a přímý posed. Tyto hodnoty odpovídají kategorii Sport.

Opakem jsou sportovní závodní rámy. Čím nižší je hodnota Stack nebo vyšší Reach tím je nižší Stack-to-Reach kvocient. Hodnoty mezi 1,35 a 1,45 znamenají dlouhý a natažený posed. Tyto hodnoty odpovídají kategorii Pro kam patří Aeroad CF. Pokud je hodnota Stack-to-Reach mezi 1,45 a 1,55 tak je geometrie "sportovně vyvážená". Tuto oblast nazýváme Pro Sport.

  • a Výška sedlové trubky
  • b Horizontální délka horní trubky
  • c Výška hlavové trubky
  • d Výška instalace vidlice
  • e Stack - výška řízení nad středem
  • f Reach - délka řízení od středu

Pure Cycling.