Dodržování předpisů ve společnosti Canyon

Dodržování předpisů ve společnosti Canyon

Dodržování předpisů ve společnosti Canyon

Náš slib vyrábět nejlepší kola a umožnit nezapomenutelné zážitky z jízdy jde ruku v ruce s naším závazkem dodržovat současná i budoucí celosvětová pravidla a předpisy.

Dodržování předpisů pokrývá mnoho témat. Jedním z klíčových prvků je to, jak chráníme údaje zákazníků, což je uvedeno v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zahrnuje shodu s požadavky na produkty, o které informujeme na každé stránce s produkty na kole i na stránce svolávací akce a bezpečnostní rady. Neustále pracujeme na zlepšování našeho systému dodržování předpisů, abychom se mohli přizpůsobit rychle se měnícím celosvětovým zákonným požadavkům.

Tyto stránky se týkají zejména zveřejnění informací o lidských právech a tématech životního prostředí, která nabývají na významu na globální úrovni.

Platforma Speak Up

Ve společnosti Canyon jsou základem veškerého podnikání, které zde děláme, transparentnost, spravedlnost a integrita. Pracovní vztahy založené na vzájemném respektu jsou nedílnou součástí. Naše zásady a pokyny stanoví očekávané chování pro vše, co děláme jako společnost, značka, zaměstnavatel a jako firemní občané.

Pokud se tedy někdy dozvíte o jakémkoli porušení právních předpisů, žádáme vás, abyste to nahlásili. I když vás to přímo neovlivňuje.

K tomu můžete použít naši oficiální platformu Speak Up, kterou naleznete na adrese canyon.integrityline.com. Je k dispozici pro zaměstnance, dodavatele, obchodní partnery a jejich zaměstnance, jakož i zákazníky a další zájmové skupiny. Vše, co nahlásíte – ať už skutečné nebo domnělé incidenty – může být anonymní, nebo ne. Je to na vás.

Včasné nahlášení nesprávného chování minimalizuje jakoukoli skutečnou nebo potenciální škodu. Takže když jsou vznesena obvinění z možného porušení zákona nebo našich vlastních hodnot a zásad, společnost Canyon je prošetří a přijme příslušná opatření.

Lidé by se měli cítit bezpečně a podporovaní, když nahlásí obavu, takže aby podpořili používání platformy Speak Up, mohou být všechny obavy ohlášeny anonymně a jsou přísně důvěrné.

Další informace naleznete v našich zásadách ohlašování, které jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na webu canyon.integrityline.com a zde


Vyjádřete obavy

Kodexy a zásady

Náš závazek chránit místa, kde jezdíme, a lidi, se kterými spolupracujeme, jsou formalizováni v kodexech a zásadách společnosti Canyon. Naše kodexy a zásady jsou založeny na mezinárodně uznávaných zákonech, standardech a dokumentech, které poskytují jasný a transparentní rámec toho, jak se obchoduje odpovědným způsobem. Toto jsou standardy, které dodržujeme, a odrážejí náš závazek jednat eticky, s úctou a čestně, pokud jde o lidská práva a životní prostředí. 


Další informace

Zprávy a prohlášení

Jsme odhodláni dodržovat firemní udržitelnost a etické obchodní postupy. Jsme přesvědčeni, že podnikání by mělo vždy probíhat za bezpečných a vhodných okolností s jednotným respektem k lidským právům a ochraně životního prostředí. Bezpečnost a pohoda našich zaměstnanců, partnerů a ekosystémů v celém globálním dodavatelském řetězci, ochrana životního prostředí a odpovědná výroba jsou pro společnost Canyon prvořadě důležité. Jsou klíčem k holistickému úspěchu společnosti. 

Aby společnost Canyon realizovala to, v co věříme, dodržuje proces hloubkové kontroly. Požadavky na zveřejňování informací v rámci due diligence v oblasti lidských práv na celém světě se zvyšují. Protože jsme mezinárodní společnost, musíme dodržovat zákony o lidských právech mnoha různých zemí a regionů.

Modern Slavery Statement (Australia, Canada, and UK) *Australian Modern Slavery Act 2018 under review

Kalifornský zákon o transparentnosti v dodavatelských řetězcích

Obsah se načítá
Loading animation image