Allmänna villkor

 1. Allmänna bestämmelser
 1. Allmänt, återförsäljning, beställningskvantitet

Dessa Allmänna företagsvillkor gäller för försäljning av produkter, inklusive kuponger till slutkunder som vill att produkterna ska skickas till en leveransadress i Sverige.De Allmänna villkoren ska också gälla om Canyon ska tillhandahålla reparationstjänster i Sverige till en slutkund.
Vi levererar endast till en av kunden angiven adress i Sverige. Om du önskar leverans till en annan plats, besök din lokala Canyon.com-webbplats.
Slutkunder är konsumenter, entreprenörer och juridiska personer som själva använder produkterna och tjänsterna och inte säljer dem vidare för affärsändamål.

 1. Våra Allmänna företagsvillkor gäller exklusivt. Avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor för kunden ska inte gälla, även om vi inte separat invänder mot deras giltighet i enskilda fall. Detta gäller även om vi, med kännedom om kundens Allmänna företagsvillkor, utför leveransen till kunden utan reservation eller utför den överenskomna reparationen.
 2. Ingen återförsäljning: Canyon säljer produkter direkt till slutkunder eller till leasingpartners. Vi kan ensidigt annullera alla beställningar som vi tror har gjorts i syfte att sälja produkten vidare eller som på annat sätt strider mot god tro. Max 10 cyklar får köpas per år.
 1. Inköp av produkter inklusive kuponger
 1. Ingående av avtal
 1. Om inget annat anges i kundens beställning har vi rätt att ta emot beställningar via vår onlinebutik inom två arbetsdagar. Om vi tar emot beställningen på annat sätt kan vi acceptera den inom fem arbetsdagar.
 2. Erbjudandet accepteras av oss så snart vi förklarar att vi accepterar det till kunden inom acceptansperioden eller lämnar över varorna till kunden.
 1. Beställning i webbutiken
 1. Om kunden är en konsument: Beställning är endast möjlig för fysiska personer i myndig ålder och juridisk kapacitet. Om kunden är en kommersiell slutkund/entreprenör: Beställningen ska göras av ägaren som är myndig och kapabel eller av en person som är myndig och kapabel och som är behörig att representera kunden.
 2. Varje kund får endast registrera sig för ett Canyon-konto en gång.
 3. Kunden är skyldig att sanningsenligt tillhandahålla den information som krävs för att skapa beställningen och/eller kundkontot.
 4. Om kunden skapar ett kundkonto är kunden skyldig att hålla lösenordet hemligt, att inte under några omständigheter avslöja det för tredje part och att förvara det på ett sådant sätt att tredje part inte kan komma åt det. Kundkontot är personligt, kan inte överföras och ej heller ärvas.
 5. Om kundens uppgifter som anges i beställningen, med avseende på namn, bostadsort eller leveransort, inklusive kontaktuppgifter, ändras innan kontraktet har uppfyllts måste dessa ändringar meddelas till Canyon omedelbart eller ändras på kundkontot.
 1. Priser och betalning
 1. Det angivna inköpspriset per produkt omfattar inte fraktkostnaderna. Om den av kunden beställda produkten levereras utomlands i enlighet med avtalet och om tullavgifter förfaller till betalning och/eller tullklareringskostnader uppstår till följd av detta ska dessa bäras av kunden.
 2. Olika betalningsmetoder är tillgängliga för kunden för betalning av produkterna, beroende på det totala beställningsbeloppet och den önskade produkten. Motsvarande information publiceras i webbutiken.
  1. Betalning med kreditkort: Kunden kan välja att betala med kreditkort i slutet av online-köpet och även vid köp på plats i Canyons visningshall. Vid beställning per telefon kommer kunden att få en betalningslänk från Canyon via e-post. Kreditkortsuppgifterna överförs i SSL-krypterad form. Om produkter köps online med kreditkort reserveras beloppet först. En slutlig debitering och därmed debitering på kreditkortet kommer endast att ske efter att beställningen har godkänts och när inköpspriset ska betalas.
  2. Betalning med PayPal: Kunden kan välja PayPal som betalningsmetod i slutet av beställningsprocessen online. Kunden kommer då automatiskt att omdirigeras till PayPals webbplats för att ange sina uppgifter. Överföringen av uppgifterna är SSL-krypterad. Betalning med PayPal erbjuds endast för PayPal-konton med valutan Euro och i Storbritannien med brittiska pund. Om produkter köps via PayPal reserveras beloppet först. Den slutliga debiteringen kommer endast att ske efter godkännande av beställningen och när inköpspriset ska betalas.
  3. Betalning med banköverföring i förskott: Kunden kan välja att betala med banköverföring i förskott i slutet av beställningsprocessen online. För produkter som är tillgängliga för omedelbar leverans eller för leverans inom 14 dagar måste betalning göras av kunden inom 5 arbetsdagar efter att avtalet har ingåtts. För produkter med ett senare leveransdatum kommer kunden att få en förskottsbetalningsfaktura 14 dagar före det planerade leveransdatumet för produkterna. Betalningen måste begäras av kunden senast fem arbetsdagar före angivet leveransdatum.
  4. Fakturabetalning: Betalning via faktura är möjlig av kommersiella slutanvändare/entreprenörer i enskilda fall.
  5. Betalning genom Klarna: I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsmetoder. Betalningen ska göras till Klarna.
   • Betala inom 30 dagar: Betalningstiden är 30 dagar från det att varorna har skickats eller när tjänsten är tillgänglig. Du hittar de allmänna villkoren för marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig här Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Norge, Österrike, Sverige och Schweiz.
   • Finansiering Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp i flexibla eller fasta månadsavbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Delbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter det att Klarna lämnat in en separat månadsfaktura. Ytterligare information om uppdelning, inklusive villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, hittar du här för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig: Danmark, Finland, Norge och Sverige.


   • Direkt banköverföring: Finns i Tyskland, Österrike, Belgien och Schweiz. Ditt konto kommer att debiteras direkt efter att du har gjort din beställning.
  6. Betalningsmetoderna delbetalning[14] och direktdebitering är endast tillgängliga om du har en positiv kreditbedömning. I detta syfte vidarebefordrar vi under beställningsprocessen och hanteringen av ditt köp dina uppgifter för en adress- och kreditprövning till Klarna. Vi kan endast erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillgängliga utifrån resultatet av kreditprövningen. Allmän information om Klarna och användarvillkor per land finns på klarna.com. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

 3. Om upphämtning av köpta varor från Canyons visningshall har överenskommits i stället för att skickas eller om köpet görs i Canyon visningshall ska endast kontant betalning och betalning med EC-kort eller kreditkort vara tillgängligt för kunden på plats i visningshallen.
 4. Kunden har ingen kvittningsrätt såvida inte kundens motkrav är obestritt, erkänt eller lagstadgat. Kunden ska också ha rätt att kvitta mot våra anspråk om kunden hävdar meddelanden om defekter eller motanspråk från samma avtalsförhållande.
 5. Kunden får endast utöva sin rätt till kvarhållande om kundens motkrav är baserat på samma avtalsförhållande.
 1. Leveransproblem, ångerrätt, kundens försummelse
 1. Om leveransen försämras av force majeure ska vår leveransperiod förlängas i enlighet med detta. Strejk, lockout, brist på leverans av underleverantörer och leverantörer, officiella ingripanden samt alla andra hinder, såvitt vi inte är ansvariga för hindret, är lika med force majeure. I detta undantagsfall har vi rätt att dra oss ur det ingångna avtalet och kommer omedelbart att återbetala eventuella förskottsbetalningar som kunden gjort.
 2. Om ett upphämtningsdatum har överenskommits med kunden och kunden inte uppfyller datumet, har vi rätt att dra oss ur avtalet om vi har fastställt en rimlig frist på en (1) vecka för upphämtning och denna tid har passerat utan framgång. Detsamma gäller om kunden inte betalar inköpspriset.
 1. Montering från kundens sida

Canyons cyklar är fullständigt monterade och justerade av kvalificerade tekniker på fabriken. Vissa komponenter (hjul, sadelstolpar, pedaler, styren) är nedmonterade för transport. Följaktligen måste kunden montera dessa på cykeln efter att ha mottagit cykeln med hjälp av den information och de verktyg som tillhandahålls och de videofilmer som vi tillhandahåller delvis på vår webbplats eller, om nödvändigt, via telefonsupport från Canyons servicecenter.

 1. Frakt, överföring av risk

Om kunden är en konsument ska risken för oavsiktlig förstörelse, oavsiktlig skada eller oavsiktlig förlust av de levererade varorna övergå till kunden när varorna överlämnas till kunden eller vid den tidpunkt när kunden inte underlåter att ta emot dem. I alla andra fall ska risken övergå till kunden vid leverans av varorna till transportföretaget. Om vi har utfört reparations- och/eller monteringsarbete på den plats där kunden befinner sig ska risken dock övergå till kunden när arbetet är slutfört och varorna överlämnas till kunden.

 1. Äganderätt

Vi behåller äganderätten till de varor som levereras av oss tills full betalning av inköpspriset (inklusive moms och fraktkostnader) för varorna i fråga erhållits.

 1. Garanti
 1. Lagstadgade bestämmelser ska gälla för kundens rättigheter i händelse av materiella defekter och defekter i äganderätten, om inte annat anges nedan.
 2. Om de levererade varorna har en materialdefekt kan kunden först kräva att vi åtgärdar defekten eller levererar felfria varor. Om kunden är en entreprenör kan vi dock välja mellan att åtgärda defekten eller att leverera en felfri vara.
 3. Om kunden är en konsument är garantiperioden för defekter två (2) år. Om kunden är en entreprenör ska garantiperioden för defekter vara ett (1) år. Dessa garantiperioder ska inte gälla för anspråk på skadestånd från kunden som uppstår på grund av skada på liv, lem eller hälsa eller i händelse av avsiktliga eller grovt vårdslösa brott mot våra plikter eller våra juridiska representanter eller ställföreträdare eller i händelse av bedrägliga avsikter eller under omfattning av eventuella garantier som lämnats.
 1. Förbeställning

Förbeställningar är endast tillgängliga för registrerade kunder på Canyon.com. Vid förbeställning kan inga ytterligare produkter läggas till i beställningen. Så snart den fullständiga förbeställningen har skickats och den förbeställda produkten finns tillgänglig i produktionen kommer kunden att bli ombedd att betala för produkten. Ett köpeavtal för den förbeställda produkten ingås endast efter full betalning. Tills produkten har betalats till fullo samtycker kunden till att inte ha rätt till leverans av produkten. Förbeställningen är beroende av tillgänglighet i produktionen. Kunden kan avbryta sin förbeställning när som helst tills full betalning har gjorts (-> Mitt konto -> Spåra beställningar). Efter full betalning har kunden rätt att dra sig ur avtalet. Kunden kommer att få en fullständig återbetalning av alla reservationsavgifter som betalats.

 1. Garanti
 1. Ramar och ramset av varumärket Canyon: Canyon ger en sex (6) års garanti från inköpsdatumet på den strukturella integriteten hos ramar eller ramset för den första köparen. Ett ramset är en ram från Canyon som är utrustad med en styv gaffel av märket Canyon. Stötdämpare, fjädrade gafflar och fjädringskomponenter faller inte under definitionen ram eller ramset. Även kullager på helfjädrade ramar och skador på lackering/anodisering är uteslutna. Cyklar i serien ”Stitched CFR Trial” är uteslutna från den förlängda garantin på (6) år. För cyklar i denna serie ger Canyon en (2)-årig förlängd garanti.
 2. Utvalda komponenter från varumärket Canyon: På sadelstolpar och cockpits från varumärket Canyon (styre/styrstamsenhet) ger vi också en sex (6) års förlängd garanti från inköpsdatumet på konstruktionsintegriteten för dessa delar för den ursprungliga köparen. Färgfinish och grafik ingår inte i denna definition.
 3. Batterier från varumärket Canyon som utrustning på elcyklar: Två års garanti från inköpsdatumet eller upp till 500 laddningscykler, beroende på vilket som inträffar först. Batterierna är utformade för att behålla upp till 70 % av sin ursprungliga prestanda under denna period.
 4. Garantin i punkterna X.1.-X.3 ovan täcker inte skador som orsakats av olämplig eller ospecificerad användning i enlighet med de användningsområden för den specifika produkten som beskrivs på vår webbplats, som till exempel: Försummelse av produkt; modifieringar av ram eller gaffel (t.ex. gravyr eller lackering); krasch; för hög belastning; hopp; montering och ändring av ytterligare komponenter som inte uttryckligen godkänts av oss eller utbyte av våra originalkomponenter till komponenter som inte har en liknande kvalitet.
 5. Canyon förbehåller sig rätten att begränsa garantiservice till det land där produkten köptes. Vi kommer att reparera defekta ramar eller gafflar eller ersätta dem med en lämplig efterträdarmodell. Ersättning med en efterträdarmodell kan vara nödvändig eftersom vi inte kan hålla vårt lager på obestämd tid. Under alla omständigheter kommer vi att sträva efter att tillhandahålla en produkt som är så lik den ursprungliga produkten som möjligt.
 6. Andra komponenter och produkter (t.ex. kläder) från varumärket Canyon och alla komponenter från tredjepartstillverkare (t.ex. fjädringselement, bromsar, bakväxlar) täcks inte av denna garanti. En specifik garanti från tredjepartstillverkaren kan dock gälla. Information om detta finns på tredjepartstillverkarens tillverkningssidor.
 1. Frivillig rätt till retur
 1. Utöver den lagstadgade ångerrätten, som vi instruerar kunden om separat, ger vi frivilligt våra kunder en returrätt på 30 dagar. Returperioden börjar när kunden tar emot varorna och ska observeras om varorna returneras till oss inom 30 dagar.
 2. Returrätten gäller endast om varorna inte används.
 3. Kunden ska stå för kostnaderna för returleveransen.
 4. Den lagstadgade ångerrätten ska inte påverkas av returrätten.
 1. Ansvar
 1. Vi ska endast vara ansvariga gentemot kunden för skador i enlighet med följande bestämmelser.
 2. I händelse av brott mot plikt – oavsett de rättsliga grunderna – är vi ansvariga för uppsåt och grov vårdslöshet. I händelse av ringa vårdslöshet är vi endast ansvariga för
 1. skador till följd av skador på liv, kropp eller hälsa, och
 2. skador som uppstår på grund av brott mot en grundläggande avtalsförpliktelse, dvs. en förpliktelse vars uppfyllande är en förutsättning för korrekt utförande av avtalet och på den efterlevnad som kunden regelbundet förlitar sig på och kan förlita sig på. I detta fall ska vårt ansvar begränsas till ersättning för den förutsägbara, typiskt förekommande skadan. En viktig avtalsenlig skyldighet är exempelvis vår skyldighet att leverera och anskaffa äganderätt till den köpta produkten.
 1. Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla om en defekt har dolts bedrägligt eller om en garanti har antagits i detta avseende.
 2. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även i händelse av brott mot våra juridiska eller ställföreträdande ombuds plikter.
 3. Anspråk enligt Produktansvarslagen ska förbli opåverkade under alla omständigheter.
 1. Tillämplig lag
 1. Våra allmänna villkor och de rättsliga relationerna mellan kunden och Canyon ska regleras av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor om
  1. kunden är en entreprenör,
  2. kunden är en konsument och har sin hemvist i Tyskland, eller
  3. kunden är en konsument och har sin vanliga vistelseort i ett land som inte är medlem i Europeiska unionen.
 2. I händelse av att kunden är en konsument och har sin vanliga vistelseort i en av Europeiska unionens medlemsstater ska tillämpligheten av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland också gälla, varvid tvingande bestämmelser i den stat där kunden har sin vanliga vistelseort förblir opåverkade.
 1. Plats för jurisdiktion

Om kunden är en entreprenör är platsen för jurisdiktion för alla tvister som uppstår från avtalsrelationer mellan kunden och Canyon platsen för Canyons registrerade kontor.

 1. Reparationstjänster
 1. Offert, transport av cykeln, reparationsmetoder, betalning
 1. Om kunden vill att reparationsservice ska utföras utanför garantin och förlängd garanti ska vi ta fram en offert för kunden för detta ändamål. Vi är bundna till denna offert i 2 veckor. Vid behov kräver förberedelsen av offerten att kunden gör cykeln tillgänglig för oss för inspektion på vår verksamhetsplats.
 2. Om cykeln befinner sig utanför Tyskland kommer vi på begäran att organisera upphämtning och retur med hjälp av ett transportföretag som vi har givit i uppdrag att utföra detta och slutföra transportbeställningen å kundens vägnar. Vi kommer att informera kunden i förväg om kostnader och villkor i detta avseende och be om tillstånd att göra detta. Om vi ger transportföretaget detta uppdrag i vårt eget namn för detta ändamål ska kunden betala upphämtnings- och returkostnaderna i förväg.
 3. Om kunden inte accepterar erbjudandet inom den bindande offertperioden på 2 veckor, ska ingen reparationsorder ingås och kunden ska vara skyldig att hämta cykeln. Om cykeln skickades till oss av ett transportföretag för att förbereda offerten kommer vi att returnera den oreparerade cykeln till kunden på kundens bekostnad och risk.
 4. Om kunden har godkänt ett engångsbelopp för reparationsservice före förberedelsen av vår offert och om det under förberedelsen av offerten fastställs att detta belopp överskrids, kommer kunden att få en ny offert från oss för slutförandet av reparationskontraktet. Vi kommer att vara bundna av denna offert under två veckor. Klausul 3 ska då gälla i enlighet med detta.
 5. Vi ska rapportera slutförandet av reparationen. Reparationsfakturan ska betalas omedelbart efter mottagandet vid upphämtning. Om så önskas kommer vi att ordna returen av det reparerade hjulet å kundens vägnar, se klausul D I 2. I detta fall måste reparationsfakturan betalas innan hjulet returneras.
 1. Garanti
 1. Lagstadgade bestämmelser gäller för kundens rättigheter i händelse av materiella defekter och defekter i äganderätten.
 2. Alla anspråk från kunden på grund av defekta reparationstjänster ska preskriberas inom ett (1) år efter godkännande av reparationstjänsterna.
 3. Ovanstående minskning av den lagstadgade preskriptionstiden ska inte gälla om defekten beror på uppsåt, grov vårdslöshet eller ett brott mot en väsentlig avtalsenlig förpliktelse (förpliktelse vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och för vilken kunden regelbundet förlitar sig och kan förlita sig, till exempel skyldigheten att reparera det defekta hjulet, se klausul D I 5) och/eller i händelse av skada på liv, lem eller hälsa av oss, våra juridiska representanter eller ställföreträdande ombud.
 1. Leveransproblem, ansvar, slutbestämmelser
 1. Klausul B IV. 1 ska gälla om vi inte erhåller de komponenter som krävs för reparationen och komponenterna är permanent otillgängliga.
 2. Klausul B XII ska gälla i enlighet med detta. En väsentlig avtalsförpliktelse enligt B XII. 2 b) i fråga om reparationskontrakt är exempelvis skyldigheten att reparera och returnera den reparerade varan.
 3. Klausul B XIII och B XIV gäller i enlighet med detta.
Innehåll laddas
Loading animation image