Compliance hos Canyon

Compliance hos Canyon

Compliance hos Canyon

Vårt löfte att bygga de bästa cyklarna och möjliggöra oförglömliga cykelupplevelser går hand i hand med vårt åtagande att följa nuvarande och framtida globala regler och förordningar.

Compliance täcker många ämnen. En nyckelaspekt handlar om hur vi skyddar kunddata, vilket framgår i vår dataskyddspolicy. Det inkluderar produkt-compliance, vilket vi informerar om på varje produktsida för cyklar samt på sidan för Återkallelser och säkerhetsråd. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra system för compliance för att kunna anpassa oss till snabbt föränderliga globala lagkrav.

Denna webbplats täcker främst juridiska upplysningar relaterade till mänskliga rättigheter och miljöfrågor som får allt större betydelse på global nivå.

Speak Up-plattformen

På Canyon är transparens, rättvisa och integritet roten till all verksamhet vi gör. Arbetsrelationer som bygger på ömsesidig respekt är integrerade. Våra policyer och riktlinjer beskriver det förväntade beteendet för allt vi gör som företag, varumärke, arbetsgivare och som företagsmedborgare.

Om du någon gång blir medveten om några lagöverträdelser ber vi dig därför att rapportera detta. Även om det inte direkt påverkar dig.

För detta kan du använda vår officiella Speak Up-plattform som finns på canyon.integrityline.com. Den är tillgänglig för anställda, leverantörer, affärspartners och deras anställda liksom kunder och andra intressegrupper. Allt du rapporterar – oavsett om det gäller faktiska eller misstänkta incidenter – kan vara anonymt eller inte. Du väljer själv.

Tidig rapportering av tjänstefel minimerar alla faktiska eller potentiella skador. När anklagelser om eventuella lagöverträdelser eller våra egna värderingar och policyer tas upp kommer Canyon därför att undersöka dessa och vidta lämpliga åtgärder.

Människor ska känna sig säkra och stöttade när de tar upp ett problem, så för att främja användningen av Speak Up-plattformen kan alla problem tas upp anonymt och är strikt konfidentiella.

För mer information, ta en titt på vår Speak Up-policy som är tillgänglig dygnet runt på canyon.integrityline.com och här


Ta upp ett problem

Riktlinjer och policyer

Vårt åtagande att skydda de platser där vi cyklar och de människor vi arbetar med formaliseras i Canyons riktlinjer och policyer. Våra riktlinjer och policyer är baserade på internationellt erkända lagar, standarder och dokument som ger ett tydligt och transparent ramverk för hur verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Dessa är de standarder vi följer och de återspeglar vårt åtagande att agera etiskt, respektfullt och med integritet när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. 


Läs mer

Rapporter och uttalanden

Vi är engagerade i hållbar företagsverksamhet och etiska affärsmetoder. Vi anser att affärer alltid ska ske under säkra och lämpliga omständigheter, med enhetlig respekt för mänskliga rättigheter och miljöskydd. Säkerheten och välbefinnandet för våra anställda, partners och ekosystem över hela den globala leveranskedjan, miljöskydd och ansvarsfull produktion är av största vikt för Canyon. De är grundstenarna för en holistisk företagsframgång. 

För att omsätta våra övertygelser i handling följer Canyon en process för noggrann granskning. Kraven på redovisning av noggrann granskning gällande mänskliga rättigheter ökar över hela världen. Eftersom vi är ett internationellt företag måste vi följa lagar om mänskliga rättigheter i många olika länder och regioner.

Modern Slavery Statement (Australia, Canada, and UK) *Australian Modern Slavery Act 2018 under review

California Transparency in Supply Chains Act

Innehåll laddas
Loading animation image