Overholdelse af regler, efterlevelse af retningslinjer hos Canyon

Overholdelse af regler, efterlevelse af retningslinjer hos Canyon

Overholdelse af regler, efterlevelse af retningslinjer hos Canyon

Vores løfte om at udvikle de bedste cykler og muliggøre uforglemmelige cykeloplevelser går hånd i hånd med vores forpligtelse til at overholde nuværende og fremtidige globale regler og bestemmelser.

Compliance dækker mange emner. Et centralt emne omhandler, hvordan vi beskytter kundedata, hvilket er oplyst i vores databeskyttelseserklæring . Den inkluderer produktoverholdelse, som vi informerer om på alle produktsider for cykler samt på hjemmesiden under Tilbagekaldelse og Sikkerhedsråd. Vi arbejder løbende på at forbedre vores regler og retningslinjer i henhold til compliance for at kunne tilpasse os hurtigt skiftende globale lovkrav.

Dette websted dækker hovedsageligt juridiske oplysninger relateret til menneskerettigheder og miljømæssige emner, som får mere og mere betydning på globalt plan.

Speak Up-platform

Hos Canyon er gennemsigtighed, retfærdighed og integritet roden til al forretning, vi driver. Arbejdsrelationer baseret på gensidig respekt er en integreret del af dette. Vores politikker og retningslinjer angiver den forventede adfærd for alt, hvad vi gør som virksomhed, brand, arbejdsgiver og som virksomhedsborgere.

Så hvis du nogensinde bliver opmærksom på eventuelle juridiske overtrædelser, beder vi dig om at indberette dette. Også selvom det ikke påvirker dig direkte.

Til dette kan du bruge vores officielle Speak Up Platform, som kan findes på canyon.integrityline.com. Den er tilgængelig for medarbejdere, leverandører, forretningspartnere og deres medarbejdere samt kunder og andre interessegrupper. Alt, hvad du rapporterer - uanset om det er faktiske eller formodede hændelser - kan være anonymt eller ikke. Det er op til dig.

Tidlig indberetning af ureglementeret adfærd minimerer enhver faktisk eller potentiel skade. Så når påstande om mulige overtrædelser af loven eller vores egne værdier og politikker fremsættes, vil Canyon undersøge disse og træffe passende foranstaltninger.

Folk bør føle sig trygge og støttet, når de indberetter en bekymring, så for at fremme brugen af Speak Up-platformen kan alle bekymringer indberettes anonymt og er strengt fortrolige.

For mere information, se venligst vores Speak Up-politik, som er tilgængelig døgnet rundt på canyon.integrityline.com og her


Indberet en bekymring

Kodekser og politikker

Vores forpligtelse til at beskytte de steder, hvor vi cykler, og de mennesker, vi arbejder med, er formaliseret i Canyons regler og politikker. Vores kodekser og politikker er baseret på internationalt anerkendte love, standarder og dokumenter, som giver en klar og gennemsigtig ramme for, hvordan forretning udføres på en ansvarlig måde. Dette er de standarder, vi følger, og de afspejler vores forpligtelse til at handle etisk, respektfuldt og med integritet vedrørende menneskerettigheder og miljøet. 


Få mere at vide

Rapporter og erklæringer

Vi forpligter os til virksomhedens bæredygtige og etiske forretningspraksisser. Vi mener, at forretning altid bør finde sted under sikre og passende omstændigheder med samlet respekt for både menneskerettigheder og beskyttelse af miljø. Sikkerheden og velbefindendet hos vores medarbejdere, partnere og økosystemer i hele den globale forsyningskæde, beskyttelse af miljøet og ansvarlig produktion er af afgørende betydning for Canyon. De er nøglen til holistisk virksomhedssucces. 

Canyon følger en due diligence-proces for at efterleve de værdier, vi står for. Kravene for en åben menneskerettigheds Due Diligence er stigende over hele verden. Da vi er en international virksomhed, er vi forpligtet til at overholde menneskerettighedslove i mange forskellige lande og regioner.

Modern Slavery Statement (Australia, Canada, and UK) *Australian Modern Slavery Act 2018 under review

California Transparency in Supply Chains Act

Indhold indlæses
Loading animation image