Generelle Vilkår og Betingelser

 1. Generelle bestemmelser
 1. Generelt, videresalg, ordremængde

Disse generelle forretningsvilkår- og betingelser gælder for salg af produkter, herunder værdikuponer, til slutkunder, der ønsker at få produkterne sendt til en leveringsadresse i Danmark.De generelle vilkår og betingelser gælder også, hvis Canyon skal yde reparationsservice i Danmark til en slutkøber.
Vi leverer kun til en adresse angivet af kunden i Danmark. Hvis du ønsker at få en levering til et andet sted, bedes du besøge din lokale Canyon.com-hjemmeside.
Slutkunder er forbrugere, virksomhedsejere og juridiske enheder, der selv bruger produkterne og tjenesterne og ikke videresælger dem til forretningsformål.

 1. Vores generelle forretningsbetingelser og -vilkår gælder udelukkende. Afvigelse, modstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser for kunden gælder ikke, selvom vi ikke separat gør indsigelse mod deres gyldighed i individuelle tilfælde. Dette gælder også, hvis vi, med kendskab til kundens generelle forretningsvilkår og -betingelser, udfører leveringen til kunden uden forbehold eller udfører den aftalte reparation.
 2. Intet videresalg: Canyon sælger produkter direkte til slutkunder eller leasingpartnere. Vi kan ensidigt annullere enhver ordre, som vi mener blev afgivet med det formål at videresælge produktet eller på anden måde er i strid med god tro. Der kan maksimalt købes 10 cykler om året.
 1. Køb af produkter inklusive værdikuponer
 1. Indgåelse af kontrakt
 1. Medmindre andet er angivet i kundens ordre, er vi berettiget til at acceptere ordrer, der modtages via vores onlinebutik inden for 2 arbejdsdage. Hvis vi modtager ordren på anden måde, kan vi acceptere den inden for fem arbejdsdage.
 2. Tilbuddet accepteres af os, så snart vi erklærer accept over for kunden inden for acceptperioden eller overdrager varerne til kunden.
 1. Bestilling i webshoppen
 1. Hvis kunden er en forbruger: Ordren er kun mulig for fysiske personer med fuld alder og fuld myndighed. Hvis kunden er en kommerciel slutkunde/virksomhedsejer: Ordren skal afgives af ejeren, som er myndig, eller af en person, som er myndig og bemyndiget til at repræsentere kunden.
 2. Hver kunde kan kun registrere sig én gang med en Canyon-konto.
 3. Kunden er forpligtet til sandfærdigt at give de oplysninger, der er nødvendige for ordren og/eller oprettelsen af kundekontoen.
 4. Hvis kunden opretter en kundekonto, er kunden forpligtet til at holde adgangskoden hemmelig, til under ingen omstændigheder at videregive den til tredjemand og til at opbevare den på en sådan måde, at tredjemand ikke kan få adgang til den. Kundekontoen er personlig, og kan ikke overføres eller nedarves.
 5. Hvis kundens oplysninger i ordren om navn, bopæl eller leveringssted inkl. kontaktoplysninger ændres, inden kontrakten er blevet opfyldt, skal disse ændringer straks meddeles Canyon eller ændres på kundekontoen.
 1. Priser og betaling
 1. Den angivne købspris pr. produkt inkluderer ikke forsendelsesomkostningerne. Hvis det produkt, som kunden har bestilt, leveres til udlandet i overensstemmelse med kontrakten, og hvis toldafgifterne forfalder, og/eller kunden pådrager sig toldklareringsomkostninger, skal disse afholdes af kunden.
 2. Der er forskellige betalingsmetoder tilgængelige for kunden til betaling af produkterne, afhængigt af det samlede ordrebeløb og det ønskede produkt. De tilhørende oplysninger offentliggøres i webshoppen.
  1. Betaling med kreditkort: Kunden kan vælge betaling med kreditkort i slutningen af online-ordreprocessen, og også når kunden køber på stedet i et Canyon Showroom. Når der bestilles via telefon, vil kunden modtage et betalingslink fra Canyon via e-mail. Dine kreditkortoplysninger overføres via en SSL-krypteret formular. Hvis produkter købes online med kreditkort, reserveres beløbet først. En endelig debitering og dermed debitering på kreditkortet vil først finde sted efter accept af ordren, og når købsprisen er forfalden.
  2. Betaling med PayPal: Du kan vælge PayPal som betalingsmetode ved afslutningen af online-ordreprocessen. Kunden vil derefter automatisk blive omdirigeret til PayPals hjemmeside for dataindtastning. Dataoverførslen er SSL-krypteret. Betaling med PayPal tilbydes kun for PayPal-konti med Euro-valuta og i Storbritannien med britiske pund. Hvis produkter købes via PayPal, er beløbet først reserveret. Den endelige debitering vil først finde sted efter accept af ordren, og når købsprisen er forfalden.
  3. Betaling via forudbetalt bankoverførsel: Kunden kan vælge betaling ved forudbetaling af bankoverførsel ved afslutningen af online-ordreprocessen. For produkter, der er tilgængelige til øjeblikkelig levering eller til levering inden for 14 dage, skal betaling foretages af kunden inden for 5 hverdage efter kontraktens indgåelse. For produkter med en senere leveringsdato modtager kunden fakturaen til forudbetaling 14 dage før den planlagte leveringsdato for produkterne. Betalingen fra kundens side skal meddeles senest 5 arbejdsdage før den angivne leveringsdato.
  4. Betaling via faktura: Betaling via faktura er mulig for kommercielle slutbrugere/virksomhedsejere i individuelle tilfælde.
  5. Betaling med Klarna: I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmetoder. Betalingen sker til Klarna.
   • Betal inden for 14 dage: betalingsperioden er 14 dage fra afsendelsen af varen eller fra den dato, servicen er tilgængelig. Du kan finde de Generelle Vilkår og Betingelser for markederne, hvor betalingsmetoden er tilgængelig. Dette er Tyskland, Danmark, Findland, Storbritannien, Holland, Norge, Østrig, Sverige og Schweiz. Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Norge, Østrig, Sverige og Schweiz.
   • Finansiering: Med finansieringsservicen fra Klarna kan du betale dit køb gennem fleksible eller faste, månedlige betalinger afhængig af de vilkår, der fremgår, når du gennemfører købet. De månedlige betalinger sker ved slutningen af hver måned efter modtagelse af en separat, månedlig faktura fra Klarna. Yderligere information om Slice It inklusiv vilkår og betingelser samt Standard European Consumer Credit Information kan du finde her for de markeder, hvor denne betaling er tilgængelig: Danmark, Finland, Norge og Sverige.
   • Direkte bankoverførsel: Tilgængelig i Tyskland, Østrig, Belgien og Schweiz. Din konto vil debiteres direkte efter bekræftelse af din ordre.
  6. Betalingsmetoderne Betal inden for [14] dage, Slice It og direkte betaling er kun tilgængelig ved en positiv kreditvurdering. Til dette vil vi under ordreprocessen og behandling af din ordre videregive dine data til Klarne for adresse- og kredittjek. Vi kan kun tilbyde dig disse betalingsmetoder baseret på resultatet af dit kredittjek. Generel information om Klarna og brugervilkår for hvert land kan findes på klarna.com. Din personlige data håndteres i overensstemmelse med påkrævede databeskyttelseslov samt i overensstemmelse med informationen i Klarnas privatlivserklæring.

 3. Hvis afhentning af de købte varer fra Canyon Showroom er aftalt i stedet for afsendelse, eller hvis købet foretages i Canyon Showroom, vil der kun være kontant betaling og betaling med EC-kort eller kreditkort tilgængelig for kunden på stedet i Showroomet.
 4. Kunden har ingen ret til modregning, medmindre hans modkrav er ubestridt, anerkendt eller juridisk etableret. Kunden er også berettiget til at modregne vores krav, hvis kunden fremsætter meddelelser om fejl eller modkrav fra det samme kontraktforhold.
 5. Kunden kan kun udøve en ret til opbevaring, hvis hans modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.
 1. Leveringsproblemer, tilbagetrækning, kundens misligholdelse
 1. Hvis leveringen begrænses af force majeure, forlænges vores leveringsperiode tilsvarende. Strejke, lockout, mangel på forsyning fra underleverandører og leverandører, officielle interventioner samt alle andre forhindringer, hvor vi ikke er ansvarlige for forhindringen, er lig med force majeure. I dette ekstraordinære tilfælde er vi berettiget til at trække os ud af den indgåede kontrakt og vil straks refundere eventuelle forudbetalinger foretaget af kunden.
 2. Hvis der er aftalt en afhentningsdato med kunden, og kunden ikke overholder datoen, er vi berettiget til at hæve kontrakten, hvis vi har givet kunden en rimelig frist på en (1) uge til afhentning, og denne frist er udløbet uden held. Det samme gælder, hvis kunden er i restance med betalingen af købesummen.
 1. Samling fra kundens side

Canyon cykler er fuldt samlet og justeret af kvalificerede teknikere fra fabrikken. Visse komponenter (hjul, sadelpinde, pedaler, styr) adskilles for transport. Derfor skal kunden samle disse på cyklen efter modtagelse af cyklen ved hjælp af de oplysninger og værktøjer, der leveres, og de videoer, der er leveret af os, delvist på vores hjemmeside, eller om nødvendigt via telefonsupport fra Canyon Servicecenter.

 1. Forsendelse, risikooverførsel

Hvis kunden er en forbruger, skal risikoen for utilsigtet destruktion, utilsigtet skade eller utilsigtet tab af de leverede varer overgå til kunden på det tidspunkt, hvor varerne overdrages til kunden, eller på det tidspunkt, hvor kunden misligholder sin accept. I alle andre tilfælde skal risikoen overgå til kunden ved levering af varerne til transportfirmaet. Hvis vi har udført reparations- og/eller samlingsarbejde hos kunden, skal risikoen imidlertid overgå til kunden, når arbejdet er afsluttet, og varerne overdrages til kunden.

 1. Forbehold af ejendomsret

Vi forbeholder os ejendomsretten til de varer, som vi har leveret, indtil den fulde betaling af købsprisen (inklusive moms og forsendelsesomkostninger) for de pågældende varer er betalt.

 1. Garanti
 1. De lovbestemte bestemmelser finder anvendelse på kundens rettigheder i tilfælde af materielle fejl og mangler ved ejendomsretten, medmindre andet er fastsat i det følgende.
 2. Hvis de leverede varer har en væsentlig mangel, kan kunden først kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer fejlfri varer. Hvis kunden er virksomhedsejer, kan vi dog vælge mellem berigtigelse af fejlen eller levering af en fejlfri vare.
 3. Hvis kunden er en forbruger, er garantiperioden for fejl to (2) år, og for brugte varer et (1) år. Hvis kunden er virksomhedsejer, skal garantiperioden for fejl være et (1) år. Disse garantiperioder gælder ikke for erstatningskrav fra kunden som følge af skade på liv, legeme eller helbred eller i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller fra vores lovlige repræsentanter eller stedfortrædere eller i tilfælde af svigagtig hensigt eller i omfanget af eventuelle garantier.
 1. Forudbestilling

Forudbestillinger er kun tilgængelige for registrerede kunder på Canyon.com. I tilfælde af en forudbestilling kan der ikke tilføjes flere produkter til bestillingen. Så snart den komplette forudbestilling er blevet sendt, og det forudbestilte produkt er tilgængeligt i produktion, vil kunden blive bedt om at betale for produktet. En købskontrakt for det forudbestilte produkt indgås kun ved fuld betaling. Indtil produktet er betalt fuldt ud, accepterer kunden ikke at være berettiget til levering af produktet. Forudbestillingen afhænger af tilgængelighed i produktionen. Kunden kan til enhver tid annullere sin forudbestilling, indtil der er foretaget fuld betaling (-> Min konto -> Spor ordrer). Efter fuld betaling har kunden fortrydelsesret. Kunden vil modtage en fuld tilbagebetaling af alle betalte reservationsgebyrer.

 1. Garanti
 1. Stel og stel-sæt af Canyon-mærket: Canyon giver seks (6) års garanti fra købsdatoen på stel eller stel-sæts strukturelle integritet for den første køber. Et stel er et Canyon-stel udstyret med en stiv forgaffel af Canyon-mærket. Stød, affjedringsgafler og affjedringsdele hører ikke ind under definitionen af et stel eller et stel-sæt. Lejerne på fuldt affjedrede stel og skader på lak/anodisering er også undtaget. Cykler i serien "Stitched CFR Trial" er udelukket fra (6) -års garantien. Canyon tilbyder en (2-års) garanti for cykler i denne serie.
 2. Udvalgte Canyon-mærkekomponenter: På frempinde og cockpitter af Canyon-mærket (styr/spindelenhed) giver vi også en seks (6) års-garanti fra købsdatoen på den strukturelle integritet af disse dele for den oprindelige køber. Malingsfinish og grafik er ikke inkluderet i denne definition.
 3. Batterier af Canyon-mærket som udstyr på elektriske cykler: To års garanti fra købsdatoen eller op til 500 opladningscyklusser, alt efter hvad der kommer først. Batterierne er designet til at bevare op til 70 % af deres oprindelige ydeevne i denne periode.
 4. Garantien i afsnit X.1.–X.3. ovenfor dækker ikke skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller uspecificeret brug i henhold til anvendelsesområderne for det pågældende produkt som beskrevet på vores websted, som f.eks: Forkert brug af produktet; ændringer af stel eller for/-baggaffel (f.eks. graveringer eller lakering); styrt; overdreven belastning; spring; montering og ændring af yderligere komponenter, som ikke udtrykkeligt er godkendt af os, eller udskiftning af vores originale komponenter med komponenter, der ikke har samme kvalitet.
 5. Canyon forbeholder sig retten til at begrænse garantiservice til det land, hvor produktet blev købt. Vi vil reparere defekte stel eller gafler eller udskifte dem med en passende efterfølgende model. Udskiftning med en efterfølgende model kan være nødvendig, da vi ikke kan opbevare vores lager på ubestemt tid. Under alle omstændigheder vil vi bestræbe os på at levere et produkt, der ligner det oprindelige produkt så meget som overhovedet muligt.
 6. Andre komponenter og produkter (f.eks. tøj) fra Canyon-mærket og alle komponenter fra tredjepartsproducenter (f.eks. affjedringselementer, bremser, bagskiftere) er ikke dækket af denne garanti. Der kan dog gælde en specifik garanti fra tredjepartsproducenten. Oplysninger om dette kan findes på producentens side for tredjepartsproducenten.
 1. Frivillig returret
 1. Ud over den lovbestemte fortrydelsesret, som vi instruerer kunden separat om, giver vi frivilligt vores kunder en fortrydelsesret på 30 dage. Returfristen begynder ved kundens modtagelse af varen og er overholdt, hvis varen returneres til os inden for 30 dage.
 2. Returretten findes kun, hvis varerne ikke er anvendt.
 3. Kunden skal selv afholde omkostningerne for returforsendelsen.
 4. Den lovbestemte fortrydelsesret berøres ikke af fortrydelsesretten.
 1. Ansvar
 1. Vi er kun ansvarlige over for kunden for skader i overensstemmelse med følgende bestemmelser.
 2. I tilfælde af misligholdelse af pligter – uagtet retsgrundlaget – er vi ansvarlige for forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed er vi kun ansvarlige for
 1. skader som følge af skader på liv, krop eller helbred, og
 2. skader som følge af misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, dvs. en forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kunden regelmæssigt er afhængig og kan være afhængig. I dette tilfælde er vores ansvar begrænset til erstatning for den forudsigelige, typisk opståede skade. En væsentlig kontraktlig forpligtelse er f.eks. vores forpligtelse til at levere og sikre ejendomsretten til det købte produkt.
 1. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis en fejl er skjult svigagtigt, eller hvis der er påtaget en garanti i denne henseende.
 2. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også i tilfælde af pligtforsømmelser begået af vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.
 3. Krav i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirkede i alle tilfælde.
 1. Gældende lovgivning
 1. Vores generelle vilkår og betingelser og retsforholdene mellem kunden og Canyon er underlagt forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med udelukkelse af FN's konvention om internationale købsaftaler, hvis:
  1. kunden er virksomhedsejer,
  2. kunden er forbruger og har sin sædvanlige bopæl i Tyskland, eller
  3. kunden er forbruger og har sin sædvanlige bopæl i et land, der ikke er medlem af EU.
 2. Hvis kunden er forbruger og har sit sædvanlige opholdssted i en medlemsstat i EU, finder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning ligeledes anvendelse, idet ufravigelige bestemmelser i den stat, hvor kunden har sit sædvanlige opholdssted, ikke berøres.
 1. Jurisdiktionssted

Hvis kunden er virksomhedsejer, er jurisdiktionsstedet for alle tvister, der opstår som følge af kontraktmæssige forhold mellem kunden og Canyon, Canyons registrerede kontor.

 1. Reparationsservice
 1. Tilbud, transport af cyklen, reparationsmetoder, betaling
 1. Hvis kunden ønsker, at der udføres reparationsservices uden for garantien, skal vi udarbejde et tilbud til kunden til dette formål. Vi er bundet af dette tilbud i 2 uger. Hvis det er nødvendigt, kræver forberedelsen af tilbuddet, at kunden stiller cyklen til rådighed for os til inspektion på vores forretningssted.
 2. Hvis cyklen er placeret uden for Tyskland, organiserer vi afhentning og returnering af en transportvirksomhed, der er bestilt af os, på anmodning, og afslutter transportordren på vegne af kunden. Vi vil informere kunden på forhånd om omkostningerne og betingelserne i denne henseende og bede om tilladelse til at gøre det. Hvis vi giver et transportfirma i vores eget navn i opdrag til dette formål, skal kunden betale omkostningerne til afhentning og returnering på forhånd.
 3. Hvis kunden ikke accepterer tilbuddet inden for den bindende tilbudsperiode på 2 uger, vil der ikke blive udstedt en reparationsordre, og kunden vil være forpligtet til at afhente cyklen. Hvis cyklen blev sendt til os af et transportfirma i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet, returnerer vi den ikke-reparerede cykel til kunden for kundens regning og risiko.
 4. Hvis kunden har godkendt et fast beløb for reparationsydelserne inden udarbejdelsen af vores tilbud, og hvis det under udarbejdelsen af tilbuddet konstateres, at dette beløb overskrides, modtager kunden et nyt tilbud fra os om indgåelse af reparationsaftalen. Vi vil være bundet af dette tilbud i 2 uger. Pkt. 3 finder derefter anvendelse i overensstemmelse hermed.
 5. Vi indberetter, at reparationen er afsluttet. Reparationsfakturaen skal betales umiddelbart efter accept ved afhentning. Hvis det ønskes, sørger vi for returnering af det reparerede hjul på kundens vegne, jf. punkt D I 2. I dette tilfælde skal reparationsfakturaen betales forud, før hjulet returneres.
 1. Garanti
 1. De lovbestemte bestemmelser gælder for kundens rettigheder i tilfælde af materielle mangler og mangler ved ejendomsretten.
 2. Alle krav fra kunden på grund af mangelfulde reparationsydelser forældes inden for et (1) år efter accept af reparationsydelserne.
 3. Ovenstående forkortelse af forældelsesfristen gælder ikke, hvis manglen skyldes forsæt, grov uagtsomhed eller overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis opfyldelse kunden regelmæssigt er afhængig og kan stole, f.eks. forpligtelsen til at reparere det defekte hjul, jf. punkt D I 5) og/eller i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.
 1. Leveringsproblemer, ansvar, endelige bestemmelser
 1. Punkt B IV. 1 finder anvendelse i overensstemmelse hermed, hvis vi ikke modtager dele, der kræves til reparationen, og delene er permanent utilgængelige.
 2. Punkt B XII skal være gældende i overensstemmelse hermed. En væsentlig kontraktlig forpligtelse i henhold til B XII. 2 b) i tilfælde af reparationskontrakter er for eksempel forpligtelsen til at reparere og returnere den reparerede vare.
 3. Afsnit B XIII. og B XIV. finder tilsvarende anvendelse.
Indhold indlæses
Loading animation image