Databeskyttelseserklæring - Canyon Bicycles GmbH

Vi, Canyon Bicycles GmbH (herefter benævnt "Canyon"), er glade for, at du besøger vores websted og er interesseret i vores cykler. Beskyttelsen og sikkerheden af dine oplysninger er meget vigtig for os. Derfor vil vi med denne databeskyttelseserklæring gerne informere dig om, hvilke oplysninger, der behandles under hvilke interaktioner med vores websted, og af hvilke årsager dette gøres. På den måde kan du altid holde styr på, hvordan Canyon behandler dine personoplysninger.

Da ændringer i loven eller justeringer af vores interne virksomhedsprocesser kan gøre det nødvendigt at opdatere denne databeskyttelseserklæring med jævne mellemrum, beder vi dig om at læse den regelmæssigt for at sikre, at du altid er opdateret. Databeskyttelseserklæringen kan tilgås, gemmes og udskrives til enhver tid under navigationspunktet for "databeskyttelse" på vores websted.

Privatlivspolitikkerne for vores tilstedeværelse på sociale medier (Facebook, Instagram og andre) kan findes i slutningen af denne databeskyttelseserklæring.

1. Ansvarlig part og anvendelsesområde

Den dataansvarlige i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne, samt andre databeskyttelsesforordninger, er

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Strasse 12

56073 Koblenz

Telefon: +49 (0)261 - 9490 300 0

E-mail: privacy@canyon.com

Websted: https://www.canyon.com/

Denne databeskyttelseserklæring gælder for webstedet for Canyon Bicycles GmbH, som er tilgængeligt under domænerne www.canyon.com og www.career.canyon.com, samt de forskellige underdomæner (herefter for det meste opsummeret som "vores websted").

2. Databeskyttelsesrådgiver

Den eksterne databeskyttelsesrådgiver hos den dataansvarlige er

Dr. Karsten Kinast, LL.M.

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 222 183 0

E-mail: team-cgn1@kinast.eu; mail@kinast.eu

Websted: http://www.kinast.eu

Du er også velkommen til at kontakte vores eksterne databeskyttelsesrådgiver direkte, hvis du har eventuelle spørgsmål eller forespørsler vedrørende databeskyttelse.

3. Principper for databehandling

Vi indsamler og bruger kun dine oplysninger, hvis og i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af vores websted eller vores kundesupporttjenester, ordrebehandling og alle andre tjenester i forbindelse med personoplysninger, eller hvis vi har modtaget dit samtykke til individuelle databehandlingsaktiviteter.

Nedenfor forklarer vi de vigtigste grundprincipper og vilkår, som du bør kende til vedrørende databeskyttelse:

3.1 Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (se artikel 4 nr. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse). Dette omfatter for eksempel oplysninger såsom dit navn, alder, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, kundenummer, IP-adresse eller oplysninger om dine aktiviteter på vores websted. Oplysninger, som vi ikke kan (eller kun kan med uforholdsmæssig stor indsats) knytte til din person, betragtes som anonymiserede og er derfor ikke personoplysninger. Behandling af personoplysninger (f.eks. indsamling, genfinding, brug, opbevaring eller transmission) kræver altid et retsgrundlag eller dit samtykke.

Dine personoplysninger vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige med henblik på behandling, og der ikke skal tages hensyn til eventuelle juridisk foreskrevne opbevaringsperioder.

3.2 Behandling af personoplysninger

Betegnelsen "behandling" af personoplysninger er meget bred og kan findes i artikel 4 nr. 2 i den generelle forordning om databeskyttelse. Pr. definition omfatter behandlingen af personoplysninger enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

3.3 Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Hver proces, hvor dine personoplysninger behandles, kræver et retsgrundlag. I individuelle tilfælde kan retsgrundlag fra de respektive EU-medlemsstater, her for eksempel fra Federal Data Protection Act (BDSG), også overvejes.

Indsamlingen og brugen af vores brugeres personoplysninger finder kun sted regelmæssigt efter at have indhentet et tilsvarende samtykke, hvilket igen repræsenterer retsgrundlaget for databehandling (se artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse og artikel 7 i den generelle forordning om databeskyttelse).

Situationen er anderledes i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er tilladt i henhold til et andet retsgrundlag. Nærmere bestemt har behandling på grundlag af en kontrakt eller foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse), behandling på grundlag af opfyldelsen af juridiske eller lovbestemte forpligtelser (artikel 6, stk. 1, litra c i den generelle forordning om databeskyttelse), eller fordi vi har en såkaldt "legitim interesse" i databehandling (jf. artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse), hvis databehandlingen er nødvendig for at beskytte dette, og i individuelle tilfælde de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder tilhørende den person, der berøres af databehandlingen, ikke forrang.

3.4 Opbevaring og sletning af personoplysninger

Personoplysninger behandles kun i den tidsperiode, der er relevant for at opnå det respektive opbevaringsformål. For så vidt lovbestemte opbevaringsforpligtelser og/eller lovbestemte opbevaringsrettigheder eksisterer, f.eks. i skatte- eller handelsretlige forordninger, opbevares oplysningerne i op til 10 år. Hvis et opbevaringsformål ikke længere finder anvendelse (f.eks. i tilfælde af afmelding fra vores nyhedsbrev-tjeneste), eller hvis en juridisk foreskrevet opbevaringsperiode udløber, slettes de pågældende personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovbestemmelserne, eller behandlingen af dem begrænses (f.eks. begrænset behandling inden for rammerne af skatte- eller handelsretlige opbevaringsforpligtelser).

3.5 Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at levere en af vores tjenester eller for at opfylde formålet med behandlingen, hvis du har givet dit forudgående samtykke, eller hvis et andet retsgrundlag finder anvendelse. Disse kan f.eks. være udbydere af hosting-tjenester eller it-tjenesteudbydere, der hjælper os med vedligeholdelse af vores systemer eller udbydere af post-, betalings- eller markedsføringstjenester. Disse virksomheder er blevet forpligtet af os til at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

I denne sammenhæng kan personoplysninger også overføres til lande uden for EU/EØS, hvor bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse ikke finder anvendelse. Vi vil dog tage de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse for at sikre, at dine oplysninger overføres i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningerne.

Derfor samarbejder vi med virksomheder i lande, hvor EU-Kommissionen har udstedt en tilstrækkelighedsafgørelse. Disse omfatter, nærmere bestemt, USA. Siden 10.07.2023 er dataoverførsler til USA blevet legitimeret af en såkaldt EU-tilstrækkelighedsafgørelse (EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred), hvis den respektive amerikanske virksomhed har forpligtet sig til passende databeskyttelsesstandarder over for det amerikanske handelsministerium. Amerikanske virksomheder, der ikke har gjort det, vil blive behandlet på samme måde som andre globale virksomheder uden for EU, hvis der ikke er nogen tilstrækkelighedsafgørelse fra EU for det pågældende land. Hos Canyon samarbejder vi kun med virksomheder, for hvilke der er truffet juridisk nødvendige foranstaltninger for at sikre lovlig overførsel af dine oplysninger til disse lande. Hvis der ikke er nogen tilstrækkelighedsafgørelse for et tredjeland i denne henseende, sikres overholdelse af det påkrævede databeskyttelsesniveau som regel ved at indgå standardkontraktbestemmelser og implementere yderligere foranstaltninger.

Vi vil derefter henvise separat til overførslen af personoplysninger til disse såkaldte tredjelande i de relevante afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

4. Individuelle behandlingsaktiviteter

Nedenfor giver vi dig en liste og detaljeret beskrivelse af alle behandlingsaktiviteter i forbindelse med dine personoplysninger, der kan blive relevante, når du bruger vores websted.

4.1 Levering og brug af webstedet

Først og fremmest viser vi dig alle relevante oplysninger om databehandlingsaktiviteter, der kan påbegyndes i forbindelse med den generelle brug af vores websted, dvs. uden aktivt udløste datatransmissioner, såsom under registrering eller onlineshopping.

a. Type og omfang af databehandling

Når du tilgår og bruger vores websted, indsamler vi de personoplysninger, som din browser automatisk sender til vores server. Disse oplysninger opbevares midlertidigt i en såkaldt logfil.

Når du bruger vores websted, indsamler vi følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores websted og for at sikre stabilitet og sikkerhed:

 • IP-adresse på den anmodende enhed
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Tilgået eller anmodet websted
 • Adgangsstatus (http-statuskode)
 • Størrelsen på den datamængde, der overføres i hvert enkelt tilfælde
 • Websted, hvorfra du tilgår webstedet (såkaldt henvisende URL)
 • Brugt browser, brugt slutenhed og, hvis relevant, operativsystemet og navnet på din adgangsudbyder
 • Sprog og version af browsersoftwaren

Derudover bruger vi både teknisk nødvendige og frivillige cookies på vores websted, som kan bruges, når du bruger vores websider. Du kan finde flere oplysninger om dette under punkt 5 ("Brug af cookies") og i vores cookiebanner.

Vi bruger en tjenesteudbyder til at hoste vores websted. Til dette formål har vi indgået en ordrebehandlingskontrakt med denne tjenesteudbyder (artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse).

b. Retsgrundlag

Artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse fungerer som retsgrundlaget for den førnævnte databehandling. Behandlingen af de førnævnte oplysninger er absolut nødvendig for leveringen af et websted og har derfor til formål at beskytte en legitim interesse tilhørende vores virksomhed.

c. Opbevaringsperiode

Så snart de førnævnte oplysninger ikke længere er nødvendige for at vise webstedet, slettes de. Indsamlingen af oplysninger til levering af webstedet og opbevaringen af oplysninger i logfiler er absolut nødvendig for driften af webstedet. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.2 Registrering/brugerkonto

a. Type og omfang af databehandling

På vores websted tilbyder vi dig mulighed for at registrere dig ved at tilvejebringe personoplysninger.

Med de behandlede oplysninger opretter vi en individuel brugerkonto til dig, hvormed du kan oprette bestemt indhold og tjenester såsom en ønskeliste, en ordreoversigt, en liste over foretrukne leveringsadresser, meddelelsesindstillinger osv., dels via selvadministration og dermed bruge bestemt indhold på vores websted.

Vi behandler din e-mailadresse, så vi kan sende dig nye adgangsoplysninger, hvis du glemmer dem, eller til at sende dig oplysninger, der er direkte relateret til din kontoregistrering.

Ved at tilføje produkter til din ønskeliste giver du os mulighed for at minde dig om de produkter, du har gemt på din ønskeliste via e-mail, eller for at sende dig oplysninger om dem. Det samme gælder for aktivering af påmindelsesfunktionen for utilgængelige varer, som vi så vil minde dig om via e-mail, så snart de er tilgængelige igen i vores butik.

Vi anbefaler, at du afgiver dine ordrer på grundlag af en registreret og indlogget brugerprofil. Dette giver os mulighed for at tildele dine ordrer til din brugerprofil, så du kan blive tilbudt yderligere digitale tjenester.

Følgende oversigt viser dig i detaljer, hvilke personoplysninger vi behandler, når du registrerer dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato (valgfrit)
 • Dit land og sprog
 • IP-adresse
 • Køn

Følgende oversigt viser dig den type af oplysninger, som vi kan behandle gennem dine oplysninger på brugerkontoen eller gennem ordrer, der er knyttet til kundekontoen:

 • Registrerede cykler ("Bike Garage")
 • Åbne ordrer
 • Navn
 • Fødselsdag
 • Adresse
 • Forskellige leveringsadresser, hvis relevant
 • Kropshøjde og indvendig benlængde
 • Ordrer
 • Returneringer
 • Ønskeliste
 • Nyhedsbrev-indstillinger
 • Ønskeliste
 • Kropshøjde og skridtlængde
 • Sprogindstillinger

Vi bruger en britisk tjenesteudbyder til at validere din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer for at forhindre forkerte oplysninger i at blive registreret i vores system.

Som en del af behandlingen kan dine oplysninger derfor behandles i Storbritannien og derfor uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EU-Kommissionen har fastslået, at et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med den generelle forordning om databeskyttelse, er garanteret i Storbritannien. Dataoverførsler til Storbritannien er derfor tilladt i henhold til artikel 45 i den generelle forordning om databeskyttelse. Med henblik på at legitimere databehandling har vi indgået en tilsvarende kontrakt med tjenesteudbyderen om ordrebehandling. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine oplysninger af eksterne tjenesteudbydere kan findes i afsnit 3.5. i denne databeskyttelseserklæring.

b. Retsgrundlag

Behandlingen af de beskrevne personoplysninger har til formål at opfylde en kontrakt eller implementere foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt mellem dig og Canyon i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. For så vidt du giver dit samtykke, for eksempel, i forbindelse med dine nyhedsbrev-indstillinger, er artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse retsgrundlaget for databehandlingen baseret på dette. Ellers behandler vi kun disse oplysninger, hvis der er en legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse).

c. Opbevaringsperiode

Så snart registreringen på vores websted annulleres eller ændres, vil de oplysninger, der behandles under registreringsprocessen, blive slettet. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov. Vi opbevarer visse ordre-, kunde- og kontraktoplysninger i op til 10 år efter opsigelse af kontrakten med dig, nærmere bestemt på grundlag af lovbestemte opbevaringsforpligtelser (især skatte- og handelsretlige forordninger). Dine oplysninger vil kun blive behandlet i overensstemmelse med de gældende opbevaringsperioder.

d. Annullering af registreringen

Som bruger har du mulighed for at annullere din registrering til enhver tid. Du kan til enhver tid ændre de oplysninger, der opbevares om dig. Den bedste måde at gøre dette på er som følger: Du kan enten selv foretage ændringerne efter at have logget ind på din kundekonto eller sende en e-mail til privacy@canyon.com.

Men hvis de behandlede oplysninger stadig er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at udføre foranstaltninger før indgåelse af kontrakt eller lignende anmodninger, er tidlig sletning af oplysningerne kun mulig, hvis dette ikke er i strid med kontraktmæssige eller juridiske rettigheder eller forpligtelser.

4.3 Behandling af køb af varer

4.3.1 Køb af varer

a. Type og omfang af databehandling

På vores websted tilbyder vi brugere mulighed for at købe varer ved at tilvejebringe personoplysninger. De oplysninger, der kræves til dette, indtastes i en indtastningsmaske og sendes til os og opbevares. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har brug for oplysningerne som en del af bestillingsprocessen. Følgende oplysninger indsamles under bestillingsprocessen:

 • Hilsen
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Din ordre
 • Betalingsmetode og betalingsoplysninger
 • Forsendelsesmetode

Dine oplysninger vil blive videregivet til det fragtfirma, der er ansat til at udføre leveringen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af varerne. For at behandle betalinger videregiver vi dine betalingsoplysninger til kreditinstituttet eller betalingstjenesteudbyderen, der er ansat til at behandle betalingen. Disse virksomheder må kun bruge dine oplysninger til ordrebehandling og ikke til andre formål. Efter din ordre sender vi dig en ordrebekræftelse via e-mail.

Hvis du køber varer på vores websted og indtaster din e-mailadresse, kan vi efterfølgende bruge den til at sende dig meddelelser om lignende varer eller tjenester, da vi er interesserede i at opretholde vores kundeforhold til dig og gerne vil sende dig oplysninger, som vi mener kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til dette formål.

Hvis du er nødt til at afbryde denne proces under bestillingsprocessen eller ikke kan gennemføre købet, vil vi minde dig om de varer, du har lagt i indkøbskurven via e-mail efter en bestemt periode, så du kan gennemføre processen på et senere tidspunkt, hvis nødvendigt, uden at skulle lægge varerne i indkøbskurven igen i webshoppen. Vi bruger cookies til dette formål. Du kan finde flere oplysninger om brugen af cookies under punkt 5 ("Brug af cookies") og i vores cookiebanner.

Så snart du har gennemført dit køb, vil det blive registreret i vores kundesupportplatform. Vi bruger softwaren fra en ekstern amerikansk udbyder, så vi kan tilbyde dig optimeret og skræddersyet kundeservice. Beskyttelsen af dine personoplysninger er særlig vigtig for os, når vi behandler oplysninger uden for EU. Vi har derfor sikret, at denne tjenesteudbyder er blevet certificeret i henhold til EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred (se punkt 3.5.), og at en databehandlingsaftale (artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse) er blevet indgået med tjenesteudbyderen.

b. Retsgrundlag

Ved behandling af dine personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt indgået med os, fungerer artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlaget. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at udføre foranstaltninger før indgåelse af kontrakt. Vi er forpligtede til at sende din ordrebekræftelse i overensstemmelse med afsnit 312i (1) nr. 3 BGB. I tilfælde af en juridisk forpligtelse er artikel 6, stk. 1, litra c) i den generelle forordning om databeskyttelse retsgrundlaget for den relevante databehandling.

Retsgrundlaget for at sende meddelelser om lignende varer eller tjenester som følge af købet af varer er artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse, under hensyntagen til kravene i afsnit 7, stk. 3 UWG. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod afsendelse af meddelelser ved at klikke på afmeldingslinket, der er angivet til dette formål i slutningen af nyhedsbrevet. Ellers vil vi kun sende dig meddelelser på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse).

Den videre behandling af de personoplysninger, der sendes i forbindelse med købet af varer, er baseret på vores legitime interesse i at levere optimal kundeservice og effektiv support i forbindelse med dine bekymringer (artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse).

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.3.2 Brug af 3D-Secure 2.0-proceduren til kreditkortbetalinger

a. Type og omfang af databehandling

Du har mulighed for at betale med dit kreditkort, når du køber varer. Beløbet reserveres først. Den endelige debitering og opkrævning af kortet finder sted, når varen afsendes. Når du betaler med kreditkort, behandles personoplysninger såsom navnet på kortindehaveren, kortnummeret, samt kortets udløbsdato og sikkerhedskode. Dine kortoplysninger opbevares på sikker vis.

For at sikre større sikkerhed ved behandling af betalinger bruger vi den såkaldte 3D Secure 2.0-proces. For hver transaktion sendes dataelementer til dit kreditkortselskab, som kan bruge disse data til at udføre en risikovurdering i realtid for at identificere dig som den legitime indehaver af kreditkortet. I denne sammenhæng bruger vi den hollandske tjenesteudbyder Adyen (Adyen N.V., Simo Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ) til at behandle kreditkortbetalinger, som vi har forpligtet til at yde et passende niveau af databeskyttelse ved hjælp af en ordrebehandlingsaftale. Dine oplysninger vil kun blive sendt til denne tjenesteudbyder og vil ikke blive videregivet til tredjeparter.

Vi indsamler følgende oplysninger, når du foretager en kreditkortbetaling:

 • Kreditkortoplysninger
 • Transaktionsrelaterede oplysninger, såsom identifikationsnumre, der kræves for at tildele transaktionen og forhandleren, samt købsbeløbet og valutaen
 • Automatisk overførte browseroplysninger, der tilvejebringer oplysninger om den anvendte slutenhed og brugerens placering. Dette omfatter IP-adressen, skærmhøjden og -bredden samt det anvendte browsersprog.
 • Ordrens fuldstændige fakturerings- og leveringsadresse
 • Kundekontooplysninger, der indsamles som en del af en eksisterende kundekonto. Dette omfatter oplysninger om varigheden af kundekontoen, antallet af transaktioner, der udføres inden for visse tidsintervaller, og hvor ofte adgangskoder og leveringsadresser ændres.
 • Oplysninger om leveringsdetaljer, såsom den valgte forsendelsesmetode, varernes tilgængelighed, leveringstidsvinduet, e-mailadressen i tilfælde af forsendelse af digitale varer eller datoen for første tilgængelighed af produkter, der endnu ikke er blevet offentliggjort.

Vi indsamler udelukkende disse oplysninger for at gøre det muligt for kreditkortinstitutter at udføre en risikovurdering i realtid. Hvis en transaktion klassificeres som lav risiko, kan du godkende den direkte og uden yderligere interaktion. Men hvis der er mistanke om svig, vil du blive bedt om at bekræfte din identitet igen via et yderligere sikkerhedsspørgsmål. Formålet med denne databehandling er på den ene side at opfylde kravene i stærk kundeautentifikation (Strong Customer Authentication, SCA) og dermed sikre bedre og juridisk påkrævet beskyttelse mod svig, og på den anden side, at forenkle købsprocessen.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger under betalingsprocessen med kreditkort er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af betalingsforpligtelsen.

Retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med brugen af 3D Secure 2.0-proceduren er artikel 6, stk. 1, litra c og f i den generelle forordning om databeskyttelse. En retlig forpligtelse til at behandle oplysninger i denne forbindelse skyldes EU-direktivet om betalingstjenester i det indre marked (direktiv (EU) 2015/2366) og de supplerende forskriftsmæssige tekniske standarder fra EU-forordning 2018/389, som kræver stærk kundeautentifikation. Derudover er der de juridiske forpligtelser, der følger af loven om tilsyn med betalingstjenester (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) og afsnit 675c til 676c i den tyske civile retsplejelov. En måde til at opfylde denne forpligtelse er at bruge 3D Secure 2.0-processen. Derudover påberåber vi os vores "legitime interesse" i form af en økonomisk interesse, som skal ses i en reduktion i købsafbrydelsesprocenten og forenklingen af bestillingsprocessen. Takket være den individuelle, databaserede risikovurdering kan transaktioner i de fleste tilfælde godkendes direkte og uden yderligere køberinteraktion, hvilket resulterer i en forbedret brugeroplevelse.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov. Hvis du har valgt at opbevare dine kreditkortoplysninger til fremtidige ordrer, vil de blive opbevaret sikkert, indtil du redigerer eller fjerner dem fra din Canyon-konto.

4.3.3 Udbydere af finansieringstjenester

a. Type og omfang af databehandling

Som en del af købet af varer tilbyder vi dig muligheden for at behandle købet af varer via en betalingstjenesteudbyder. Betalingstjenesteudbyderen, som vi bruger, er "Consors Finanz" som et registreret varemærke tilhørende BNP Paribas S. A. (for Tyskland BNP Paribas S. A., Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main og for Østrig BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Niederlassung Österreich, Vordere Zollamtsstraße 13, 3. Stock, 1030 Wien)

Blandt andet indsamles følgende oplysninger fra dig:

 • For- og efternavn
 • Land, sted og fødselsdato
 • Nationalitet
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Husstandsoplysninger såsom indkomst

Disse oplysninger indsamles udelukkende af os til behandling af kontraktforholdet og videregives til betalingstjenesteudbyderen til behandling af betalinger. Betalingstjenesteudbyderen må kun bruge dine oplysninger til ordrebehandling og ikke til andre formål.

b. Retsgrundlag

Behandlingen af de angivne personoplysninger er baseret på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse, da denne behandling er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.3.4 Forudbetaling via bankoverførsel

a. Type og omfang af databehandling

Når du køber varer, tilbyder vi dig muligheden for at forudbetale via bankoverførsel. Med denne betalingsmetode bliver varerne reserveret for dig, indtil betalingen er foretaget. Oplysninger vil kun blive videregivet til tredjeparter i de tilfælde, der er angivet nedenfor.

Følgende oplysninger indsamles som en del af betalingsprocessen:

 • Kontoindehaverens navn
 •  Kontonummer
 • Bankkode
 • Fakturabeløb
 • Valuta
 • Tilsigtet brug

b. Retsgrundlag

Ved behandling af kontooplysningerne (kontoindehaverens navn, kontonummer, bankkode, fakturabeløb, valuta, brugsformål) med henblik på betalingsbehandling, fungerer artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag.

Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at udføre foranstaltninger før indgåelse af kontrakt. I nogle tilfælde kan vi også være juridisk forpligtede til at overføre oplysningerne vedrørende dig i overensstemmelse med implementeringen af stærk kundeautentifikation i henhold til direktiv EU 2015/2366 (PSD 2) eller loven, som implementerer det andet direktiv om betalingstjenester (Gennemførelseslov om betalingstjenester - ZDUG). For så vidt vi er juridisk forpligtede til at overføre oplysninger, bruges artikel 6, stk. 1, litra c i den generelle forordning om databeskyttelse sammen med de tilsvarende bestemmelser i direktiv EU 2015/2366 (PSD 2) eller gennemførelsesloven om betalingstjenester (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz - ZDUG) som retsgrundlaget.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.3.5 Betaling via PayPal/PayPal-ratebetaling

a. Type og omfang af databehandling

Du kan også betale for dit køb via betalingstjenesteudbyderen PayPal. Du vil automatisk blive omdirigeret til PayPals websted for at indtaste dine oplysninger. Beløbet vil blive reserveret, indtil varerne er blevet afsendt. Først da vil din konto blive debiteret. Du kan også vælge betaling via ratebetalinger på PayPals websted.

Hvis du vælger betalingsmetoden PayPal, vil dine oplysninger blive sendt til PayPal (dvs. til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), så du kan godkende betalingen til os via PayPal. (Du skal have en PayPal-konto til dette). PayPal fungerer som en online-betalingstjenesteudbyder og forvalter og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

Følgende oplysninger sendes til betalingstjenesteudbyderen og kreditinstitutter, der er involveret i betalingsbehandling:

 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Enhedsoplysninger for brugeren
 • Leverings- og fakturaadresse
 • Ordre- og varenummer
 • Fakturabeløb

PayPal forbeholder sig også retten til at indsamle personoplysninger fra køberen. Ifølge PayPal kan dette omfatte følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mail
 • Kontonummer

PayPal kan videregive dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser eller oplysningerne behandles på vegne af PayPal.

De personoplysninger, der sendes af os til PayPal, kan sendes af PayPal til kreditbureauer. Formålet med denne overførsel er at kontrollere identitet og kreditværdighed. PayPal bruger resultatet af kreditkontrollen, under hensyntagen til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling, med henblik på at træffe beslutning om leveringen af den respektive betalingsmetode. Kreditkontrollen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). Hvis scoreværdier er inkluderet i resultatet af kreditkontrollen, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure.

Du kan finde ud af, hvilke kreditbureauer, der er involveret, her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger fra PayPal. Tilbagetrækningen af samtykke påvirker dog ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før dets tilbagetrækning, forudsat at personoplysningerne behandles, bruges eller overføres til kontraktmæssig betalingsbehandling.

Du kan se PayPals databeskyttelseserklæring på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontraktlig forpligtelse, i dette tilfælde forpligtelsen til at betale købsprisen. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at udføre foranstaltninger før indgåelse af kontrakt. I nogle tilfælde kan vi også være juridisk forpligtede til at overføre oplysningerne vedrørende dig i overensstemmelse med implementeringen af stærk kundeautentifikation i henhold til direktiv EU 2015/2366 (PSD 2) eller loven, som implementerer det andet direktiv om betalingstjenester (Gennemførelseslov om betalingstjenester - ZDUG). For så vidt vi er juridisk forpligtede til at overføre oplysninger, bruges artikel 6, stk. 1, litra c i den generelle forordning om databeskyttelse sammen med de tilsvarende bestemmelser i direktiv EU 2015/2366 (PSD 2) eller gennemførelsesloven om betalingstjenester (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz - ZDUG) som retsgrundlaget.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.3.6 Betaling med Klarna (faktura)

a. Type og omfang af databehandling

Det er muligt at gennemføre dit køb aconto via tjenesteudbyderen Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Med denne betalingsmetode vil din ordre blive betalt direkte, selvom varen først sendes i fremtiden. Du vil blive omdirigeret direkte til Klarna, når du har bekræftet din ordre. Som en del af betalingen indgår du en aftale med Klarna, hvorigennem Klarna kan indsamle personoplysninger såsom dit for- og efternavn, adresse, fødselsdato, køn, e-mailadresse, IP-adresse og telefonnummer fra Canyon. Derudover kan Klarna indsamle yderligere oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af aconto-købet, såsom antallet af varer og varenummeret fra Canyon. Klarna behandler oplysningerne for at behandle dit køb og for at udføre en identitets- og kreditkontrol. Klarna kan indhente oplysninger fra kreditbureauer.

Du kan se en liste over kreditbureauer på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies.

Du kan finde oplysninger om behandlingen af dine oplysninger af Klarna i Klarnas databeskyttelseserklæring på https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde din kontraktmæssige betalingsforpligtelse.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.3.7 Betaling med Klarna (øjeblikkelig bankoverførsel)

a. Type og omfang af databehandling

Du kan også behandle dit køb via øjeblikkelig bankoverførsel via virksomheden Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland, en del af Klarna siden 2014, herefter benævnt "Klarna "). Med denne betalingsmetode sendes personoplysninger såsom dit for- og efternavn, din e-mailadresse og dit telefonnummer, din adresse og din IP-adresse og, hvis relevant, andre oplysninger, der er relevante for betalingsbehandling, til Klarna. Derudover vil dine betalingsoplysninger såsom bankkoden eller banknavnet, kontonummer og adgangsoplysninger til netbank, blive overført. Når du betaler via øjeblikkelig bankoverførsel, sendes din PIN og TAN til Klarna. Betalingsudbyderen logger derefter ind på din netbankkonto, kontrollerer automatisk din kontosaldo og foretager overførslen. Dette efterfølges af en øjeblikkelig transaktionsbekræftelse. Efter at have logget ind, er der også en automatisk kontrol af din omsætning, kreditgrænsen for din kassekredit og eksistensen af andre konti og deres saldi.

Du kan finde flere oplysninger om øjeblikkelig bankoverførsel på https://www.klarna.com/sofort/.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for overførslen af dine oplysninger til Klarna er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse, og artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse, som er nødvendig for at opfylde din betalingsforpligtelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

3.8 Betaling pr. efterkrav

a. Type og omfang af databehandling

Du har mulighed for at betale for din ordre pr. "efterkrav". Med denne betalingsmetode leverer vi din ordre til dig, og du betaler kun kontant, når du modtager varerne. Forudsætningen for dette er, at du får ordren sendt til en tysk leveringsadresse, og at ordren ikke er dyrere end 3.500 EUR. Når du betaler pr. efterkrav, overfører vi oplysninger såsom dit for- og efternavn, din adresse og betalingsoplysninger såsom vareprisen til vores leverandør, så de kan levere din ordre til dig og du kan betale for den.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med betalingen pr. efterkrav er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen er nødvendig for at behandle ordren og den tilknyttede betalings- og leveringsforpligtelse.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.3.9 JobRad-leasing

a. Type og omfang af databehandling

Vi samarbejder med JobRad (JobRad GmbH, Heinrich-von-Stephan-Str. 13, 79100 Freiburg, Tyskland), en af de førende cykelleasingudbydere. Du har mulighed for at lease cykler, hvis du er medarbejder i en tysk virksomhed eller en selvstændig erhvervsdrivende med hjemsted i Tyskland, og du eller din arbejdsgiver samarbejder med JobRad. Du skal blot vælge "JobRad" som betalingsmetode under bestillingsprocessen. Du vil modtage en ordrebekræftelse, og din Canyon-cykel vil blive reserveret i tre uger. Du vil derefter modtage et link fra din arbejdsgiver, som du kan bruge til at logge ind på JobRad-portalen. JobRad er ansvarlig for den databehandling, der finder sted der. Du kan få mere at vide på https://www.jobrad.org/datenschutz.html.

Som en del af JobRad-leasingprocessen sender vi oplysninger til JobRad, der er nødvendige for indgåelse af kontrakten. Dette omfatter, for eksempel, dit for- og efternavn, din adresse, din e-mailadresse og varenummeret på den valgte cykel. JobRad kan dele dine oplysninger med tredjeparter, såsom leverandører eller din arbejdsgiver, for at gennemføre leasingprocessen. Du kan også få mere at vide om dette i JobRads databeskyttelseserklæring.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen er nødvendig for at gennemføre Fahrrand-leasingprocessen.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

3.10 Cykelleasing

a. Type og omfang af databehandling

Du har mulighed for at lease en cykel via cykelleasingtjenesten fra BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (Ernst-Reuter-Straße 2, 37170 Uslar, Tyskland). For at gøre dette skal du vælge Bikeleasing-Service i ordreprocessen under betaling og følge de næste trin. Hvis du er medarbejder, skal din arbejdsgiver være registreret hos Bikeleasing. Hvis du er en selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv være registreret hos Bikeleasing. Bikeleasing er ansvarlig for databehandling som en del af din registrering.

Som en del af cykelleasingtjenesten overfører vi nødvendige oplysninger såsom dit for- og efternavn, din adresse, din e-mailadresse og varenummeret på den valgte cykel, til vores leasingpartner. Bikeleasing kan overføre dine oplysninger til tredjeparter, såsom leverandører eller din arbejdsgiver, under leasingprocessen. Du kan få mere at vide om databehandling og overførsel af Bikeleasing på https://bikeleasing.de/datenschutz.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen er nødvendig for at forberede eller gennemføre Fahrrand-leasingprocessen.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.4 Nyhedsbrev

a. Type og omfang af databehandling

Du kan tilmelde dig et gratis nyhedsbrev på vores websted. For at kunne sende dig nyhedsbrevet regelmæssigt har vi kun brug for din e-mailadresse. Når du har indtastet den, sender vi dig en e-mail med et bekræftelseslink for at bekræfte, at du rent faktisk er ejeren af den e-mailkonto, som du har tilvejebragt (såkaldt "dobbelt" tilvalgsprocedure).

Hvis du klikker på linket i e-mailen, vil du blive omdirigeret til et af vores websteder, hvilket vil bekræfte, at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Her vil du have mulighed for at tilvejebringe yderligere frivillige oplysninger, der kan hjælpe os med at tilpasse dit nyhedsbrev. Følgende oversigt viser dig, hvilke yderligere oplysninger der kræves:

 • Køn
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Cykelkategori af interesse
 • Nyhedskategori af interesse

Du kan også tilpasse de interesser, du deler, hvilket kan påvirke det indhold, vi kommunikerer til dig, i dine kontoindstillinger.

Vi bruger den såkaldte dobbelte tilvalgsprocedure til at sende nyhedsbrevet, dvs. vi sender dig kun nyhedsbrevet, hvis du først bekræfter din tilmelding via en bekræftelsesmail, der sendes til dig til dette formål via et link, der er indeholdt deri. Dette er for at sikre, at kun du, som indehaveren af den tilvejebragte e-mailadresse, kan abonnere på nyhedsbrevet. Din bekræftelse i denne forbindelse skal foretages straks efter modtagelse af bekræftelsesmailen, ellers vil din tilmelding til nyhedsbrevet automatisk blive slettet fra vores database. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og afmelde nyhedsbrevet. Du kan nærmere bestemt erklære din tilbagetrækning ved at klikke på linket i hver nyhedsbrev-mail eller ved at sende en e-mail til privacy@canyon.de.

I forbindelse med afsendelsen af nyhedsbrevet vil dine oplysninger blive videresendt til en amerikansk tjenesteudbyder, hvis software vi bruger som en del af vores administration af kunderelationer. Til dette formål har vi indgået en ordrebehandlingskontrakt med denne virksomhed.

For dataoverførsler til USA har en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen været i kraft siden 10. juli 2023 med forbehold for, at den respektive tjenesteudbyder kan fremlægge certificering i overensstemmelse med EU/USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred (Data Privacy Framework, DPF). Denne certificering attesterer, at virksomheden har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der kan sammenlignes med EU's beskyttelsesniveau. En sådan certificering er tilgængelig her.

b. Retsgrundlag

Behandlingen af din e-mailadresse, titel, fødselsdato samt den cykel- og nyhedskategori, der er af interesse for dig med henblik på at sende nyhedsbrevet, er baseret på din samtykkeerklæring, der blev givet som en del af et dobbelt tilvalg i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse. Hvis et nyhedsbrev sendes på grundlag af tidligere køb af varer, kan dette også ske på grundlag af vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse sammen med afsnit 7, stk. 3 UWG).

c. Opbevaringsperiode

Din e-mailadresse vil blive opbevaret, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Når du afmelder nyhedsbrevet, slettes din e-mailadresse. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis vi opbevarer din e-mailadresse på grund af en brugerprofil, der stadig eksisterer, og for hvilken du ikke har anmodet om sletning.

4.5 Kontaktformular, også for garanti, erstatning ved styrt, returnerings- og reparationsforespørgsler, chat og i vores karriereafsnit

4.5.1 Formularer

a. Type og omfang af databehandling

På vores websted tilbyder vi dig mulighed for at kontakte os ved hjælp af de tilvejebragte formularer. Som en del af processen med at sende din anmodning via kontaktformularen eller formularen før chat, henvises der til denne databeskyttelseserklæring. Hvis du bruger kontaktformularerne, vil følgende personoplysninger blive behandlet om dig:

 • Hilsen
 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • bopælslandet
 • Dit kundenummer (til returnerings-, reparations- eller CRP-anmodninger)
 • Dit ordrenummer (til returnerings-, reparations- eller CRP-anmodninger)
 • Modelnavn på din cykel (til returnerings-, reparations- eller CRP-anmodninger)
 • Din adresse (til reparations- eller CRP-anmodninger)
 • Billeder og detaljer for at beskrive problemet (til reparations- eller CRP-anmodninger)
 • Andre personoplysninger tilvejebragt af dig under din kontakt med os

Formålet med at oplyse din e-mailadresse og bopælsland er at kunne tildele din anmodning og besvare dig. Tilvejebringelsen af de andre oplysninger nævnt ovenfor har til formål at forberede behandlingen af din anmodning og tilsvarende tjenester. Når du bruger kontaktformularen, bliver dine personoplysninger ikke videregivet til tredjeparter.

For at gøre det muligt for os at tilbyde dig optimeret og skræddersyet kundeservice, bruger vi softwaren fra en ekstern amerikansk udbyder til at besvare dine forespørgsler. Beskyttelsen af dine personoplysninger er særlig vigtig for os, når vi behandler oplysninger uden for EU. Vi har derfor sikret, at denne tjenesteudbyder er blevet certificeret i henhold til EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred (se punkt 3.5.), og at en databehandlingsaftale (artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse) er blevet indgået med tjenesteudbyderen.

b. Retsgrundlag

Den databehandling, der er beskrevet ovenfor med henblik på at etablere kontakt, udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse, enten med henblik på implementering af foranstaltninger før eller ved indgåelse af kontrakt eller på grundlag af vores legitime interesse.

c. Opbevaringsperiode

Så snart den anmodning, du har fremsat, er blevet behandlet, og den pågældende sag er blevet endeligt afklaret, vil de personoplysninger, der blev behandlet via kontaktformularen, blive slettet. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.5.2 Kontakt via chatmodul

a. Type og omfang af databehandling

Du har mulighed for at kontakte vores eksperter eller Canyon-fællesskabet via vores chatmodul. Vi bruger tjenesterne fra udbyderen "guuru" (GUURU Solutions GmbH, Rothusstraße 21, 6331 Hünenberg, Schweiz). Hvis du ønsker at bruge denne mulighed til at kontakte os, accepterer du guurus brugsvilkår og databeskyttelseserklæring. Vi kan ikke tilbyde dig brug af chatten uden dette samtykke.

Når du kontakter os via vores chat, behandler vi oplysninger såsom dit for- og efternavn og din e-mailadresse. Vi behandler derefter kun de oplysninger og data, som du deler med os under chatsamtalen.

Udbyderen "guuru" får også adgang til de personoplysninger, som du deler med os via chatten. Du kan finde flere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringen for "guuru" på https://www.guuru.com/de/privacy-policy/.

For at vi kan tilbyde dig optimeret og skræddersyet kundeservice, bruger vi også softwaren fra en ekstern amerikansk udbyder til at tildele og behandle dine forespørgsler. Beskyttelsen af dine personoplysninger er særligt vigtig for os i forbindelse med behandlingsaktiviteter uden for EU. Vi har derfor sikret, at denne tjenesteudbyder er blevet certificeret i henhold til EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred (se punkt 3.5.), og at en databehandlingsaftale (artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse) er blevet indgået med tjenesteudbyderen.

b. Retsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse. Hvis din kontakt handler om indgåelse af en købskontrakt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse.

For at beskytte dine egne personoplysninger bedes du afstå fra at tilvejebringe særlige kategorier af personoplysninger for os som defineret i artikel 9 stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse (for eksempel: sundhedsoplysninger).

c. Opbevaringsperiode

De tilvejebragte oplysninger og meddelelseshistorikken hos vores Service Desk vil blive opbevaret til opfølgende spørgsmål og efterfølgende kontakt. Hvis formålet med opbevaringen ikke længere finder anvendelse, hvilket vi regelmæssigt antager efter 12 måneder, vil disse oplysninger blive slettet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordninger, medmindre lovbestemte opbevaringsperioder forhindrer dette.

4.5.3 Kontakt via e-mail

a. Type og omfang af databehandling

Det er muligt at kontakte os uden at bruge kontaktformularen ved at sende os en e-mail med din anmodning til vores e-mailadresse. Hvis du benytter dig af denne mulighed, vil følgende personoplysninger som standard blive behandlet ud over det indhold, der er angivet i e-mailen:

 • E-mailadresse
 • Navn

Formålet med at tilvejebringe din e-mailadresse er at tildele din anmodning og gøre det muligt for os at besvare dig. Når du kontakter os via e-mail, vil dine personoplysninger ikke blive videregivet til tredjeparter.

For at vi kan tilbyde dig optimeret og skræddersyet kundeservice, bruger vi også softwaren fra en ekstern amerikansk udbyder til at tildele og behandle dine forespørgsler. Beskyttelsen af dine personoplysninger er særligt vigtig for os i forbindelse med behandlingsaktiviteter uden for EU. Vi har derfor sikret, at denne tjenesteudbyder er blevet certificeret i henhold til EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred (se punkt 3.5.), og at en databehandlingsaftale (artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse) er blevet indgået med tjenesteudbyderen.

b. Retsgrundlag

Den databehandling, der midlertidigt er beskrevet med henblik på at besvare din anmodning, er baseret på artikel 6, stk. 1, litra b og f i den generelle forordning om databeskyttelse. Som med kontaktformularen er leveringen af en grænseflade til kommunikation med dig i vores legitime interesse, hvilket generelt vil falde sammen med din interesse i at kontakte os hurtigt og nemt.

c. Opbevaringsperiode

Så snart den anmodning, du har fremsat, er blevet behandlet, og den pågældende sag er blevet endeligt afklaret, vil de personoplysninger, der blev behandlet via e-mailen, blive slettet. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis og i det omfang der er en legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse).

4.5.4 Kontakt pr. telefon

a. Type og omfang af databehandling

For at afklare dine bekymringer kan du også kontakte os pr. telefon på 0261 9490 30000. Ud over dit telefonnummer behandler vi de personoplysninger, som du tilvejebringer for os under opkaldet.

For at vi kan tilbyde dig optimeret og skræddersyet kundeservice, bruger vi også softwaren fra en ekstern amerikansk udbyder til at tildele og behandle dine forespørgsler. Beskyttelsen af dine personoplysninger er særligt vigtig for os i forbindelse med behandlingsaktiviteter uden for EU. Vi har derfor sikret, at denne tjenesteudbyder er blevet certificeret i henhold til EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred (se punkt 3.5.), og at en databehandlingsaftale (artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse) er blevet indgået med tjenesteudbyderen.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger, der overføres i forbindelse med at du kontakter os, er artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse. Hvis du kontakter os, ligger den nødvendige legitime interesse i at behandle oplysningerne i behandlingen af din anmodning.

Hvis kontakten handler om indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse.

For at beskytte dine egne personoplysninger bedes du afstå fra at tilvejebringe særlige kategorier af personoplysninger for os som defineret i artikel 9 stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse (for eksempel: sundhedsoplysninger).

c. Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet. Samtalen afsluttes, når det kan udledes af omstændighederne, at den pågældende sag er blevet endeligt afklaret. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis der er en legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse.

4.6 Canyons karriereområde

a. Type og omfang af databehandling

På vores websted tilbyder vi dig muligheden for at ansøge online om job, der annonceres af os og dermed blive en del af Canyon-familien. Hvis du ansøger online, vil følgende oplysninger blive indsamlet fra dig og behandlet som en del af ansøgningsprocessen:

 • Dit karriereniveau
 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Din tilgængelighed med hensyn til tid
 • Dine ansøgningsdokumenter (bestående af ansøgningsbrev, CV, referencer, certifikater, osv.)
 • Links til dine onlineprofiler på XING og LinkedIn, hvis relevant
 • Din mulige tiltrædelsesdato
 • Dine lønforventninger
 • og, hvis relevant, yderligere individuelle kommentarer som en del af ansøgningsprocessen

De oplysninger, der indtastes online, indsamles og behandles udelukkende med henblik på at besætte ledige stillinger hos Canyon Bicycles GmbH. Kun de afdelinger og stillinger, der er ansvarlige for ansøgningsprocessen i virksomheden, vil have adgang til dine oplysninger. Dine ansøgningsoplysninger vil ikke blive brugt til andre formål eller videregivet til tredjeparter.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen er artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse. I det omfang du udtrykkeligt giver os tilladelse til at opbevare dine ansøgningsdokumenter ud over denne ansøgningsprocedure i kontekstmenuen (se c.), for eksempel, for at kunne overveje dig igen til fremtidige ledige stillinger, gøres dette på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse.

c. Opbevaringsperiode

Dine ansøgningsoplysninger vil automatisk blive slettet 6 måneder efter afslutning af ansøgningsprocessen. Dette gælder ikke, hvis juridiske bestemmelser forhindrer sletning, eller hvis yderligere opbevaring er nødvendig med henblik på at gøre eventuelle retskrav gældende eller med henblik på at tilvejebringe bevismateriale. Yderligere opbevaring er dog ellers kun mulig på grundlag af dit samtykke. Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis vi ikke har en ledig stilling i øjeblikket, men din profil muligvis kan være af interesse for fremtidige ledige stillinger. Denne procedure bruges især til uopfordrede ansøgninger, forudsat at du udtrykkeligt har givet samtykke til en sådan opbevaring og brug. Du kan til enhver tid tilbagetrække dette samtykke, helst ved at sende en meddelelse via kontaktformularen i karriereafsnittet eller en e-mail til karriere@canyon.com.

Fra et teknisk og organisatorisk synspunkt har vi taget forskellige forholdsregler for at beskytte dine oplysninger. Afsendelsen af din online-ansøgning er krypteret. Dine oplysninger opbevares i en database, der er adskilt fra alle andre systemer, og som kun de relevante personer i HR-teamet har adgang til.

4.7 Sporing af forsendelser

a. Type og omfang af databehandling

Det er muligt at spore en ordre på vores websted. Vi har brug for følgende oplysninger fra dig for at forespørge i databasen:

 • E-mailadresse
 • Ordrenummer

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, når du sporer forsendelser.

b. Retsgrundlag

Databehandling med henblik på at spore din ordre udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse, vores legitime interesse i at gøre det muligt for dig at spore din leveringsstatus og dermed være i stand til at garantere kundevenlig ordrebehandling.

c. Opbevaringsperiode

Når kontrakten er blevet behandlet fuldt ud, og købsprisen er blevet betalt fuldt ud, vil dine oplysninger blive blokeret for yderligere brug og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

4.8 Spørgeundersøgelser

a. Type og omfang af databehandling

Når du har modtaget de varer, du har købt hos os, kan vi sende dig en opfølgende e-mail for at bede om din feedback. Som en del af denne spørgeundersøgelse behandler vi dit navn og din e-mailadresse samt nogle oplysninger vedrørende din ordre, såsom varenummeret. Din feedback fra spørgeundersøgelsen hjælper os med at forbedre vores processer og procedurer i forbindelse med en ordre. Vi behandler følgende personoplysninger til dette formål:

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Ordre eller ordreoplysninger
 • Leveringsoplysninger

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger med henblik på at sende en spørgeundersøgelse er vores legitime interesse Art. 6 stk. 1 litra f i den generelle forordning om databeskyttelse og under hensyntagen til konkurrenceretlige krav (jf. afsnit 7 UWG).

c. Opbevaringsperiode

Vi behandler kun disse oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, der er beskrevet ovenfor. Disse oplysninger vil derefter blive slettet, forudsat at der ikke er eventuelle lovbestemte opbevaringsperioder i strid hermed.

5. Brug af cookies

a. Type og omfang af databehandling

Vi bruger cookies på vores websted. Cookies er små filer, der sendes af os til browseren på din slutenhed og opbevares der, når du besøger vores websted. Dette websted bruger cookies til at forbedre din oplevelse og til at levere personligt tilpasset indhold og funktioner til dig. Cookies forårsager ikke skade på din slutenhed. De kan ikke køre programmer eller indeholde virusser. I denne erklæring vil vi gerne informere dig om de forskellige typer af cookies, som vi bruger, og hvordan du kan administrere dine cookie-indstillinger. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om de individuelle cookies i vores cookiebanner.

(1) Nødvendige cookies:

Disse cookies er nødvendige for at sikre, at webstedet fungerer korrekt. De giver dig f.eks. mulighed for at navigere på webstedet, udfylde formularer og få adgang til din indkøbskurv. Uden disse cookies kan visse tjenester på vores websted ikke leveres.

(2) Præstations- og markedsføringscookies:

Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores websted. De hjælper os med at måle og forbedre vores websteds ydeevne ved at levere statistikker og analyser. Vi bruger disse oplysninger til at optimere brugervenligheden og relevansen af vores indhold. Dette gør det muligt for os at gøre vores websted mere brugervenligt og effektivt for dig.

Du kan dog til enhver tid ændre dine cookie-indstillinger ved at klikke på valgmuligheden ‘cookie-indstillinger’ på vores websted. Du har kontrol over dine cookie-præferencer.

b. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies til den tilknyttede opbevaring af oplysninger på din slutenhed og den efterfølgende aflæsning er afsnit 25, stk. 2, nr. 2 TDDDG. Følgende behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Retsgrundlaget for brugen af præstations- eller markedsføringscookies med hensyn til deres tilknyttede opbevaring på din slutenhed er afsnit 25 (1) i den generelle forordning om databeskyttelse. Behandlingen af de personoplysninger, der indsamles på dette grundlag, finder udelukkende sted på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Med hensyn til dataoverførsler til virksomheder, der er beliggende uden for EU/EØS, omfatter dit samtykke til brugen af de tilsvarende cookies også overførslen af dine personoplysninger til tredjelande (artikel 49, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse).

c. Opbevaringsperiode

Så snart de oplysninger, der sendes til os via cookies, ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, slettes disse oplysninger. Yderligere opbevaring kan finde sted i individuelle tilfælde, hvis dette er påkrævet ved lov.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om de respektive opbevaringsperioder i vores cookiebanner.

d. Konfiguration af browserindstillingerne

De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Du kan dog konfigurere nogle browsere, så de kun accepterer visse cookies eller slet ingen cookies. Vi vil dog gerne påpege, at du muligvis ikke længere kan bruge alle funktionerne på vores websted, hvis cookies deaktiveres af dine browserindstillinger på vores websted. Du kan også slette cookies, der allerede er opbevaret i din browser, via dine browserindstillinger. Det er også muligt at indstille din browser til at underrette dig, før cookies opbevares. Da de forskellige browsere kan variere i deres respektive funktioner, beder vi dig om at bruge den respektive hjælpemenu i din browser til konfigurationsmulighederne. Hvis du gerne vil have et omfattende overblik over al tredjepartsadgang til din internetbrowser, anbefaler vi, at du installerer særligt udviklede plug-ins.

Vores websted indeholder såkaldte hyperlinks til andre udbyderes websteder. Hvis du aktiverer disse hyperlinks, vil du blive videresendt direkte fra vores websted til den anden udbyders websted. Du kan blandt andet genkende dette ved ændringen i URL. Vi kan ikke påtage os eventuelt ansvar for den fortrolige håndtering af dine oplysninger på disse tredjepartswebsteder, da vi ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt disse virksomheder overholder de gældende databeskyttelsesforordninger. I den forbindelse henviser vi til databeskyttelseserklæringen og andre oplysninger, der tilvejebringes af de respektive webstedsoperatører.

I det omfang vi er fælles ansvarlige for visse databehandlingsaktiviteter sammen med en webstedsoperatør, kan du finde flere oplysninger om dette under punkt 10.

7. Registreredes rettigheder

Den generelle forordning om databeskyttelse giver dig, som registreret i behandlingen af personoplysninger, følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 i den generelle forordning om databeskyttelse kan du anmode om information om dine personoplysninger, der behandles af os. Nærmere bestemt kan du anmode om information om formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en rettighed til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en ret til at indgive en klage, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke blev indsamlet af os, om en overførsel til tredjelande eller til internationale organisationer, og om eksistensen af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, og, hvis relevant, meningsfuld detaljeret information herom.
 • I overensstemmelse med artikel 16 i den generelle forordning om databeskyttelse kan du straks anmode om berigtigelse af forkerte personoplysninger eller udfyldelse af eventuelle ufuldstændige personoplysninger, der opbevares af os.
 • I overensstemmelse med artikel 17 i den generelle forordning om databeskyttelse kan du anmode om sletning af dine personoplysninger, der opbevares af os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlig interesse, eller for at gøre et retskrav gældende eller udøve eller forsvare et retskrav.
 • I overensstemmelse med artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse kan du anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis nøjagtigheden af oplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, vi ikke længere har brug for oplysningerne og du nægter at slette dem, fordi du har brug for dem til at gøre et retskrav gældende eller udøve eller forsvare et retskrav. Du har også rettigheden i henhold til artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse, hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 i den generelle forordning om databeskyttelse.
 • I overensstemmelse med artikel 20 i den generelle forordning om databeskyttelse kan du anmode om at modtage dine personoplysninger, som du har tilvejebragt for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller du kan anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig.
 • I overensstemmelse med artikel 7 (3) i den generelle forordning om databeskyttelse kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til os. Som følge heraf kan vi ikke længere fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke fremover.
 • I overensstemmelse med artikel 77 i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopælssted, din arbejdsplads eller vores virksomheds hovedkvarter.

8. Ret til at gøre indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 21 i den generelle forordning om databeskyttelse, hvis der er årsager til dette, der opstår som følge af din særlige situation, eller hvis indsigelsen er rettet mod direkte annoncering. I tilfælde af direkte markedsføring har du en generel ret til at gøre indsigelse, som vi vil implementere uden at du behøver at angive en bestemt situation.

9. Datasikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger

For at forhindre manipulation, tab eller misbrug af dine oplysninger, der opbevares af os, træffer vi omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der regelmæssigt gennemgås og tilpasses teknologiske fremskridt. Disse omfatter brugen af anerkendte krypteringsmetoder (SSL eller TLS). Vi vil dog gerne påpege, at det på grund af internettets struktur er muligt, at reglerne for databeskyttelse og ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger muligvis ikke overholdes af andre personer eller institutioner uden for vores ansvarsområde. Det kan især ikke udelukkes, at oplysninger, der videregives i ukrypteret form - f.eks. via e-mail - kan læses af tredjeparter. Vi har ingen teknisk indflydelse på dette. Det er brugerens ansvar at beskytte de oplysninger, som vedkommende tilvejebringer, mod misbrug via kryptering eller på anden måde, eller at afstå fra at kommunikere følsomme oplysninger/personoplysninger.

10. Databeskyttelseserklæring for vores tilstedeværelse på sociale medier

10.1 Ansvarlige personer

Som en del af brugen af vores tilstedeværelse på sociale medier, er vi, Canyon Bicycles GmbH (herefter benævnt "vi" eller "Canyon"), delvist ansvarlige og delvist platformsoperatørerne af den respektive sociale mediekanal. For individuelle behandlingsaktiviteter, såsom "Facebook Insights", er de respektive sociale medieudbydere og vi dog fælles ansvarlige (se artikel 26 i den generelle forordning om databeskyttelse). I det følgende vil vi informere dig om, hvilke oplysninger der er involveret, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne henseende.

Du kan kontakte os, Canyon, på følgende måde:

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Strasse 12

56073 Koblenz

Telefon: +49 (0)261 - 9490 300 0

E-mail: privacy@canyon.com

Websted: https://www.canyon.com/

Denne databeskyttelseserklæring gælder for Canyon Bicycles GmbH’s tilstedeværelse på sociale medier (se 10.3.).

10.2 Databeskyttelsesrådgiver

Vores eksterne databeskyttelsesrådgiver er:

Dr. Karsten Kinast, LL.M.

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 222 183 0

E-mail: team-cgn1@kinast.eu; mail@kinast.eu

Websted: http://www.kinast.eu

Du er også velkommen til at kontakte vores eksterne databeskyttelsesrådgiver direkte, hvis du har eventuelle spørgsmål eller forespørsler vedrørende databeskyttelse.

Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiverne på webstederne for de sociale medieudbydere, der er angivet nedenfor, kan findes i deres privatlivspolitikker.

10.3 Vores tilstedeværelse på sociale medier

Du kan finde os på følgende sociale mediewebsteder:

10.4 Behandlingen af personoplysninger

Vi vil gerne udtrykkeligt påpege på dette tidspunkt, at vi ikke har nogen indflydelse på de grundlæggende funktioner på de sociale medieplatforme. Driften af de respektive platforme og den måde, hvorpå dine personoplysninger efterfølgende behandles, er derfor i høj grad de respektive operatørers ansvar. Yderligere oplysninger kan findes i deres respektive privatlivspolitikker. For yderligere spørgsmål i denne forbindelse bør du derfor kontakte de respektive platformsoperatører.

Derudover vil vi informere dig nedenfor om databehandlingsprocedurerne på vores sociale mediewebsteder:

a. Kontakt og afsendelse af meddelelser

Ovennævnte sociale mediekanaler giver mulighed for at kontakte os via direkte meddelelse. I disse tilfælde behandler vi de personoplysninger, der sendes til os i hvert enkelt tilfælde, der normalt består af dit angivne brugernavn, tidspunktet, hvor meddelelsen blev sendt, og status som "læst/"ulæst. Vi vil gerne påpege på dette tidspunkt, at det er uundgåeligt at oplysninger også overføres til den respektive sociale medieoperatør, når der tages kontakt. Hvis du derfor har eventuelle bekymringer om fortroligheden af disse meddelelser, bedes du kontakte os på anden måde.

Behandlingen af de personoplysninger, der kommunikeres til os på denne måde, er baseret på artikel 6, stk. 1, litra b og f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Vi opbevarer kun de meddelelser, der sendes til os på denne måde, så længe de er nødvendige til det respektive behandlingsformål, og sletter dem derefter, forudsat at der ikke er eventuelle lovbestemte opbevaringsperioder i strid hermed. Bemærk, at meddelelser, der er rettet til os offentligt, er underlagt de respektive opbevaringsperioder angivet af den sociale medieoperatør, og vi kan ikke altid påvirke dette.

b. Interaktion med vores bidrag

Afhængigt af deres platform tilbyder de respektive sociale medieudbydere en lang række muligheder for at interagere med vores indlæg. Dette omfatter, nærmere bestemt, afsendelse af "synes godt om", kommentarer og andre reaktioner på indlæg. Du skal altid være opmærksom på, at vores tilstedeværelse på sociale medier er synlig for offentligheden, og at dine interaktioner med vores indlæg derfor også nemt kan ses af enhver besøgende på platformene.

Behandlingen af interaktioner med vores indlæg på sociale medier er baseret på vores legitime interesse, artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Disse interaktioner opbevares generelt uden en tidsbegrænsning. Hvis du ikke selv kan slette indhold, beder vi dig derfor om at kontakte den respektive platformsoperatør. Du er dog også velkommen til at fortælle os det, hvis du ønsker, at et bestemt indlæg skal slettes, og vi kan hjælpe dig med dette. Ellers er dette den respektive platformsoperatørs ansvar.

c. Overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS

Langt de fleste sociale medieudbydere er beliggende uden for EU/EØS, dvs. i lande, hvor bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse ikke finder direkte anvendelse. Vi tager dog de forholdsregler, der kræves af den generelle forordning om databeskyttelse for at sikre, at dine oplysninger overføres i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningerne.

Derfor samarbejder vi med virksomheder i lande, hvor EU-Kommissionen har udstedt en tilstrækkelighedsafgørelse. Disse omfatter, nærmere bestemt, USA. Siden 10.07.2023 er dataoverførsler til USA blevet legitimeret af en såkaldt EU-tilstrækkelighedsafgørelse ("EU-USA-lovgivningsrammeværket for databeskyttelse og privatlivets fred"), hvis den respektive amerikanske virksomhed har forpligtet sig til passende databeskyttelsesstandarder over for det amerikanske handelsministerium. Amerikanske virksomheder, der ikke har gjort det, vil blive behandlet på samme måde som andre globale virksomheder uden for EU, hvis der ikke er nogen tilstrækkelighedsafgørelse fra EU for det pågældende land. Hos Canyon samarbejder vi kun med virksomheder, for hvilke der er truffet juridisk nødvendige foranstaltninger for at sikre lovlig overførsel af dine oplysninger til disse lande. Hvis der ikke er nogen tilstrækkelighedsafgørelse for et tredjeland i denne henseende, sikres overholdelse af det påkrævede databeskyttelsesniveau normalt ved at indgå standardkontraktbestemmelser og implementere yderligere databeskyttelsesforanstaltninger.

I nogle tilfælde overføres de personlige sporings- og analysedata, der leveres til os via vores sociale mediekanaler af de respektive platformsoperatører, til vores eksterne amerikanske softwaretjenesteudbyder, hvis software vi bruger som en del af vores forvaltning af kunderelationer, med henblik på at optimere vores tilbud og vores online-tilstedeværelse. Til dette formål har vi indgået en ordrebehandlingskontrakt med denne virksomhed.

Hvis du har givet os dit samtykke til at gøre det, er denne databehandling baseret på artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse (og i individuelle tilfælde, og med hensyn til dataoverførsel til lande uden for EU, også på artikel 49, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse). Afhængigt af det specifikke tilfælde kan en sådan databehandling også være baseret på vores legitime interesse i at optimere vores online-tilstedeværelse.

Vi opbevarer kun disse oplysninger inden for rammerne af vores ansvarsområde, så længe det er nødvendigt til det respektive formål. Disse oplysninger slettes derefter, hvis der ikke er eventuelle juridiske opbevaringsperioder i strid hermed.

d. Fælles ansvar: sporing og analyse

For platformsoperatørernes respektive sporings- og analysefunktioner fungerer vi generelt i fællesskab med dem som såkaldte "fælles dataansvarlige" (jf. artikel 26 i den generelle forordning om databeskyttelse).

Mens de respektive platforme indsamler tilsvarende personoplysninger og behandler dem med henblik på at optimere deres tjenester og vise annoncer, modtager vi generelt anonymiserede statistikker om de besøgende og deres interaktioner med vores respektive sider. For at vi bedre kan forstå, hvordan du interagerer med vores tilstedeværelse på sociale medier, oprettes demografiske og geografiske analyser nogle gange også baseret på de oplysninger, der indsamles og stilles til rådighed for os. Vi kan bruge disse oplysninger til at vise målrettede interessebaserede annoncer uden at få direkte kendskab til den besøgendes identitet. Hvis f.eks. besøgende bruger Facebook-platformen på flere enheder, kan oplysningerne også indsamles og analyseres på tværs af enheder, hvis de besøgende er registrerede og logget ind på deres egen profil. Vi har ingen indflydelse på den måde, hvorpå sporing finder sted og modtager kun anonyme statistikker. Mulighederne for at forhindre disse mekanismer fra den respektive platformsoperatør kan findes i deres indstillinger og databeskyttelsesoplysninger.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse, vores legitime interesse i at optimere vores tilstedeværelse på sociale medier og vores kundeservice ved hjælp af sporing.

Opbevaringsperioden for de oplysninger, der behandles af os på denne måde, er den respektive platformsoperatørs ansvar.

10.5 Dine rettigheder

Hvis du ønsker at udøve en såkaldt registrerets ret med hensyn til specifik databehandling, som vi har indflydelse på, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver med en uformel meddelelse ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. Vi vil derefter gennemgå din anmodning (f.eks. anmodning om indsigt eller indsigelse) eller, hvis nødvendigt, videresende den til den ansvarlige sociale medieplatform, hvis anmodningen vedrører databehandling af platformsoperatøren.

Du har følgende rettigheder i denne henseende:

 • Retten til at få oplysninger om databehandlingen og en kopi af de behandlede oplysninger (den såkaldte ret til indsigt, artikel 15 i den generelle forordning om databeskyttelse),
 • retten til at anmode om berigtigelse af unøjagtige oplysninger eller fuldstændiggørelsen af ufuldstændige oplysninger (den såkaldte ret til berigtigelse, artikel 16 i den generelle forordning om databeskyttelse),
 • retten til at anmode om sletning af personoplysninger og, hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort, til at informere andre dataansvarlige om anmodningen om sletning (den såkaldte ret til sletning, artikel 17 i den generelle forordning om databeskyttelse),
 • retten til at kræve begrænsning af databehandling (den såkaldte ret til begrænsning af behandling, artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse),
 • retten til at modtage den registreredes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om overførsel af disse oplysninger til en anden dataansvarlig. I tilfælde af sociale mediekanaler kan du dog generelt kun gøre denne ret gældende over for operatøren af den sociale medieplatform, da kun denne operatør har adgang til dine profiloplysninger (den såkaldte ret til dataportabilitet, artikel 20 i den generelle forordning om databeskyttelse),
 • retten til at gøre indsigelse mod databehandling for at forhindre den (ret til at gøre indsigelse, artikel 21 i den generelle forordning om databeskyttelse); hvis dine oplysninger behandles på grundlag af en legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle forordning om databeskyttelse), har du ret til at gøre indsigelse mod dette. Hvis der på grund af din særlige situation er årsager, der tilsidesætter vores legitime interesse i yderligere behandling, vil vi stoppe med at behandle dine oplysninger. Du er til enhver tid velkommen til at informere os om dette, helst via de angivne kontaktmuligheder
 • retten til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid for at forhindre databehandling baseret på dit samtykke. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før dets tilbagetrækning (ret til tilbagetrækning, artikel 7 i den generelle forordning om databeskyttelse),
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at databehandlingen overtræder den generelle forordning om databeskyttelse (retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, artikel 77 i den generelle forordning om databeskyttelse)
Indhold indlæses
Loading animation image