Generelle vilkår og betingelser

 1. Generelle bestemmelser
 1. Generelt, videresalg, ordremengde

Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for salg av produkter, inkludert kuponger, til sluttkunder som ønsker å få produktene sendt til en leveringsadresse i Norge.De generelle vilkårene og betingelsene gjelder også hvis Canyon skal levere reparasjonstjenester til en sluttkjøper i Norge.
Vi leverer kun til en adresse oppgitt av kunden i Norge. Hvis du ønsker å få en levering til et annet sted, gå til ditt lokale Canyon.com-nettsted.
Sluttkunder er forbrukere, bedrifter og juridiske enheter som bruker produktene og tjenestene selv og ikke videreselger dem for forretningsformål.

 1. Våre generelle vilkår og betingelser for forretningsdrift skal gjelde eksklusivt. Avvikende, motstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser for kunden skal ikke gjelde, selv om vi ikke separat har innvendinger mot deres gyldighet i individuelle tilfeller. Dette gjelder også hvis vi, med kunnskap om kundens generelle vilkår og betingelser for forretningsdrift, utfører leveringen til kunden uten reservasjon eller utfører den avtalte reparasjonen.
 2. Ingen videresalg: Canyon selger produkter direkte til sluttkunder eller til leasingpartnere. Vi kan ensidig kansellere enhver ordre som vi mener ble lagt inn med det formål å videreselge produktet eller som ellers er i strid med god tro. Maksimalt 10 sykler kan kjøpes per år.
 1. Kjøp av produkter inkludert kuponger
 1. Inngåelse av kontrakt
 1. Med mindre annet er oppgitt i kundens ordre, har vi rett til å akseptere ordre mottatt via vår nettbutikk innen 2 virkedager. Hvis vi mottar ordren på andre måter, kan vi godta den innen fem virkedager.
 2. Tilbudet aksepteres av oss så snart vi erklærer aksept til kunden innen akseptperioden eller overleverer varene til kunden.
 1. Bestilling i nettbutikken
 1. Hvis kunden er en forbruker: Bestillingen er kun mulig for fysiske personer som er myndige. Hvis kunden er en kommersiell sluttkunde/entreprenør: Bestillingen må legges inn av eieren, som er myndig, eller av en person som er myndig og har fullmakt til å representere kunden.
 2. Hver kunde kan kun registrere seg for en Canyon-konto én gang.
 3. Kunden er forpliktet til sannferdig å oppgi informasjonen som kreves for opprettelse av ordre og/eller kundekonto.
 4. Dersom kunden oppretter en kundekonto, er kunden forpliktet til å holde passordet hemmelig, ikke under noen omstendigheter avsløre det til tredjeparter, og lagre det på en slik måte at tredjeparter ikke får tilgang til det. Kundekontoen er personlig, ikke-overførbar og kan ikke arves.
 5. Dersom kundens opplysninger slik de er oppgitt i ordren angående navn, bosted eller leveringssted, inkludert kontaktopplysninger, skulle endre seg før kontrakten er oppfylt, må disse endringene umiddelbart kommuniseres til Canyon eller endres i kundekontoen.
 1. Priser og betaling
 1. Den oppgitte kjøpsprisen per produkt inkluderer ikke fraktkostnader. Dersom produktet kunden bestiller blir levert utenlands i henhold til kontrakten og hvis toll og avgifter forfaller og/eller det påløper tollklareringskostnader, skal disse dekkes av kunden.
 2. Ulike betalingsmetoder er tilgjengelige for kunden for betaling av produktene, avhengig av det totale ordrebeløpet og det ønskede produktet. Tilsvarende informasjon er publisert i nettbutikken.
  1. Betaling med kredittkort: Kunden kan velge å betale med kredittkort ved slutten av bestillingsprosessen online og ved betaling på stedet i Canyons utstillingslokale. Ved telefonbestilling vil kunden motta en betalingslenke fra Canyon via e-post. Kredittkortopplysninger overføres via et SSL-kryptert skjema. Hvis produkter kjøpes på nett med kredittkort, blir beløpet først reservert. En endelig belastning på kredittkortet vil først skje etter at bestillingen er akseptert og når kjøpesummen forfaller.
  2. Betaling med PayPal: Kunden kan velge PayPal som betalingsmetode ved slutten av bestillingsprosessen på nett. Kunden vil deretter automatisk bli omdirigert til PayPals nettsted for å legge inn opplysninger der. Dataoverføringen er SSL-kryptert. Betaling med PayPal tilbys kun for PayPal-kontoer med euro som valuta og i Storbritannia for kontoer med britiske pund. Hvis produkter kjøpes via PayPal, blir beløpet først reservert. Den endelige debiteringen vil kun finne sted etter aksept av ordren og når kjøpsprisen forfaller.
  3. Forhåndsbetaling ved bankoverføring: Kunden kan velge forhåndsbetaling ved bankoverføring på slutten av bestillingsprosessen på nett. For produkter som er tilgjengelige for umiddelbar levering eller for levering innen 14 dager, må kunden betale innen 5 virkedager etter at kontrakten er inngått. For produkter med en senere leveringsdato, vil kunden motta forskuddsbetalingsfakturaen 14 dager før den planlagte leveringsdatoen for produktene. Betalingen fra kunden må instrueres senest 5 virkedager før den angitte leveringsdatoen.
  4. Betaling med faktura: Betaling med faktura er mulig for kommersielle sluttbrukere/entreprenører i individuelle tilfeller.
  5. Betal med Klarna: I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbys følgende betalingsmåter. Betaling skal skje til Klarna.
   • Betal innen 14 dager: betalingsperioden er 14 dager fra forsendelsen av varene eller datoen for tilgjengeligheten av tjenesten. Du finner de generelle vilkår og betingelser for markeder hvor denne betalingsmåten er tilgjengelig her Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Norge, Østerrike, Sverige og Sveits. Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Norge, Østerike, Sverige og Sveits.
   • Finansiering Med finansieringstjenesten fra Klarna kan du betale i fleksible eller faste månedlige avdrag i henhold til betingelsene oppgitt i kassen. Avdragsbetalingen forfaller ved slutten av hver måned etter innsending av en separat månedlig faktura fra Klarna. Ytterligere informasjon om Slice It, inkludert vilkår og betingelser og standard europeisk forbrukerkredittinformasjon, kan du finne her for markedene der denne betalingsmåten er tilgjengelig: Danmark, Finland, Norge og Sverige.
   • Direkte bankoverføring: Tilgjengelig i Tyskland, Østerrike, Belgia og Sveits. Kontoen din vil bli belastet direkte etter bestillingen din.
  6. Betalingsmetodene Pay in [14] days, Slice It og avtalegiro er kun tilgjengelige ved en positiv kredittvurdering. For dette formålet, under bestillingsprosessen og håndteringen av kjøpet ditt, videresender vi dataene dine for adresse- og kredittsjekk til Klarna. Vi kan kun tilby deg betalingsmetodene som er tilgjengelige basert på resultatet av kredittsjekken. Generell informasjon om Klarna og brukervilkårene per land finner du på klarna.com. Dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.

 3. Hvis henting av kjøpte varer fra Canyon Showroom er avtalt i stedet for utsending, eller hvis kjøpet gjøres i Canyon Showroom, skal kun kontantbetaling og betaling med EC-kort eller kredittkort være tilgjengelig for kunden på stedet i utstillingslokalet.
 4. Kunden har ingen rett til motregning med mindre motkravet er ubestridt, anerkjent eller lovlig etablert. Kunden skal også ha rett til å motregne mot våre krav dersom kunden varsler om mangler eller motkrav fra det samme kontraktsforholdet.
 5. Kunden kan kun utøve en rett til tilbakeholdelse hvis motkravet er basert på samme kontraktsmessige forhold.
 1. Leveringsproblemer, tilbaketrekking, kontraktsbrudd fra kunden
 1. Hvis leveringen hindres pga. force majeure, skal leveringsperioden vår forlenges tilsvarende. Streik, lockout, mangel på levering fra underleverandører og leverandører, offisielle inngrep så vel som alle andre hindringer, i tilfeller der vi ikke er ansvarlige for hindringen, tilsvarer force majeure. I slike unntakstilfeller har vi rett til å trekke oss fra den inngåtte kontrakten og vil umiddelbart refundere alle forskuddsbetalinger fra kunden.
 2. Hvis en hentedato er avtalt med kunden og kunden ikke oppfyller datoen, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten hvis vi har gitt kunden en rimelig utsettelsesperiode på én (1) uke for avhenting, og denne har utløpt uten suksess. Det samme gjelder dersom kunden ikke betaler kjøpesummen til avtalt dato.
 1. Montering foretatt av kunden

Canyon-sykler blir ferdigmontert og justert av kvalifiserte teknikere på fabrikken. Visse komponenter (hjul, setepinner, pedaler og styre) demonteres for transport. Derfor må kunden montere disse på sykkelen etter at sykkelen er mottatt ved hjelp av informasjonen og verktøyene som leveres, og videoene vi tilbyr, delvis på vårt nettsted eller, om nødvendig, via telefonstøtte fra Canyon Service Centre.

 1. Frakt, overføring av risiko

Hvis kunden er en forbruker, skal risikoen for hendelig ødeleggelse, hendelig skade eller hendelig tap av de leverte varene overføres til kunden på det tidspunktet varene overleveres til kunden eller på det tidspunktet kunden ikke oppfylte avtalen om å motta. I alle andre tilfeller skal risikoen overføres til kunden ved levering av varene til transportselskapet. Hvis vi har utført reparasjons- og/eller monteringsarbeid på kundens sted, skal imidlertid risikoen overføres til kunden når arbeidet er fullført og varene overleveres til kunden.

 1. Opprettholdelse av eiendomsrett

Vi beholder eiendomsretten til varene som leveres av oss inntil kjøpsprisen (inkludert MVA og fraktkostnader) for de aktuelle varene er fullt ut betalt.

 1. Garanti
 1. Lovbestemmelsene skal gjelde for kundens rettigheter ved vesentlige mangler og manglende eiendomsrett, med mindre annet er fastsatt nedenfor.
 2. Hvis de leverte varene har en vesentlig mangel, kan kunden først kreve at vi retter opp mangelen eller leverer defektfrie varer. Hvis kunden er en bedrift, kan vi imidlertid velge mellom å rette opp mangelen eller levere en defektfri vare.
 3. Hvis kunden er forbruker, er garantiperioden for mangler to (2) år, og for brukte varer ett (1) år. Hvis kunden er bedrift, skal garantiperioden for mangler være ett (1) år. Disse garantiperiodene gjelder ikke for kundens krav på skadeserstatning som følge av skade på liv, lem eller helse, eller i tilfelle forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på plikt fra oss eller våre juridiske representanter eller stedfortredere eller i tilfelle av bedragersk hensikt eller i den grad det er innvilget av eventuelle garantier som gjelder.
 1. Forhåndsbestilling

Forhåndsbestillinger er kun tilgjengelig for registrerte kunder på Canyon.com. Ved forhåndsbestilling kan ingen flere produkter legges til bestillingen. Så snart hele forhåndsbestillingen er sendt og det forhåndsbestilte produktet er tilgjengelig i produksjon, vil kunden bli bedt om å betale for produktet. En kjøpskontrakt for det forhåndsbestilte produktet er kun inngått ved full betaling. Inntil produktet er betalt i sin helhet, godtar kunden å ikke ha rett til levering av produktet. Forhåndsbestillingen avhenger av tilgjengelighet i produksjon. Kunden kan kansellere forhåndsbestillingen når som helst inntil full betaling er utført (-> Min konto -> Spore bestillinger). Etter full betaling har kunden rett til tilbaketrekking. Kunden vil motta full refusjon for alle betalte reservasjonsgebyrer.

 1. Garanti
 1. Rammer og rammesett fra Canyon-merket: Canyon gir en seks (6) års garanti fra kjøpsdatoen på rammenes strukturelle integritet for rammer eller rammesett for den første kjøperen. Et rammesett er en ramme av Canyon-merket utstyrt med en stiv Canyon-gaffel. Dempere, dempegafler og demperdeler faller ikke under definisjonen av en ramme eller et rammesett. Også ekskludert er lagrene på fulldempede rammer og skade på lakk/anodisering. Sykler i serien «Stitched CFR Trial» er ekskludert fra (6) års garanti. For sykler i denne serien gir Canyon en 2 års garanti.
 2. Utvalgte Canyon-komponenter: På Canyon setepinne og styreoppsett (styre/styreenhet), gir vi også en seks (6) års garanti fra kjøpsdatoen for den strukturelle integriteten til disse delene for den opprinnelige kjøperen. Malingsfinisher og grafikk er ikke inkludert i denne definisjonen.
 3. Canyon-merkede batterier som utstyr på elektriske sykler: To års garanti fra kjøpsdato eller opptil 500 ladesykluser, avhengig av hva som kommer først. Batteriene er utformet for å beholde opptil 70 % av den opprinnelige ytelsen i denne perioden.
 4. Garantien i avsnittene X.1.–X.3 ovenfor dekker ikke skader forårsaket av upassende eller uspesifisert bruk i henhold til bruksfeltene for det bestemte produktet som beskrevet på vårt nettsted, som for eksempel: Forsømmelse av produkt, endringer av ramme eller gaffel (for eksempel gravering eller lakkering), krasj, overdreven belastning, hopp, montering og endring av tilleggskomponenter som ikke er uttrykkelig godkjent av oss eller erstatning av våre originale komponenter med komponenter som ikke har lignende kvalitet.
 5. Canyon forbeholder seg retten til å begrense garantitjenester til landet der produktet ble kjøpt. Vi vil reparere defekte rammer eller gafler eller erstatte dem med en passende etterfølgermodell. Erstatning med en etterfølgermodell vil kunne være nødvendig, da vi ikke kan holde på lageret vårt på ubestemt tid. Uansett vil vi forsøke å levere et produkt som er så likt det opprinnelige produktet som mulig.
 6. Andre komponenter og produkter (f.eks. klær) fra Canyon-merket og alle komponenter fra tredjepartsprodusenter (f.eks. demperelementer, bremser eller kjedegir) dekkes ikke av denne garantien. En spesifikk garanti fra tredjepartsprodusenten kan imidlertid gjelde. Informasjon om dette finner du på produsentens sider hos tredjepartsprodusenten.
 1. Rett til frivillig retur
 1. I tillegg til lovfestet angrerett, som vi instruerer kunden om separat, gir vi kundene våre en returrett på 30 dager. Returperioden skal begynne ved kundens mottak av varene og vil bli overholdt hvis varene returneres til oss innen 30 dager.
 2. Retten til retur eksisterer kun hvis varene ikke er brukte.
 3. Kunden skal dekke kostnadene for returforsendelsen.
 4. Den lovbestemte angreretten skal ikke påvirkes av returretten.
 1. Ansvar
 1. Vi skal kun være ansvarlig overfor kunden for skader i samsvar med følgende bestemmelser.
 2. I tilfelle av brudd på plikt – uavhengig av det juridiske grunnlaget – skal vi være ansvarlige for forsett og grov uaktsomhet. Ved tilfeller av mindre uaktsomhet skal vi kun være ansvarlig for
 1. skadeserstatning for skade på liv, kropp eller helse, og
 2. skadeserstatning som oppstår som følge av brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse, dvs. en forpliktelse som det forutsettes blir oppfylt for riktig gjennomføring av kontrakten og som kunden regelmessig baserer seg på og kan stole på blir oppfylt; i dette tilfellet skal vårt ansvar være begrenset til kompensasjon for den forutsigbare, typisk forekommende skaden. En vesentlig kontraktsforpliktelse er for eksempel vår forpliktelse til å levere og sikre eierskap til det kjøpte produktet.
 1. De ovennevnte ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde hvis en mangel på bedragersk vis er skjult eller hvis en garanti er påtatt i denne forbindelse.
 2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene skal også gjelde ved brudd på plikt fra våre juridiske representanter eller stedfortredende agenter.
 3. Krav etter produktansvarsloven skal forbli upåvirket i alle tilfeller.
 1. Gjeldende lov
 1. Våre generelle vilkår og betingelser og juridiske forhold mellom kunden og Canyon skal være underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, og utelukke FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp hvis
  1. kunden er en bedrift,
  2. kunden er forbruker og har sitt vanlige bosted i Tyskland, eller
  3. kunden er en forbruker og har sitt vanlige bosted i et land som ikke er medlem av EU.
 2. I tilfelle kunden er en forbruker og har sitt vanlige bosted i et EU-land, skal lovene i Forbundsrepublikken Tyskland også gjelde, og slik at obligatoriske bestemmelser i staten der kunden har sitt vanlige bosted skal forbli upåvirket.
 1. Jurisdiksjonssted

Hvis kunden er en bedrift, skal vernetinget for alle tvister som oppstår fra kontraktsforhold mellom kunden og Canyon være det registrerte kontoret til Canyon.

 1. Reparasjonstjenester
 1. Tilbud, transport av sykkelen, reparasjonsmodaliteter og betaling
 1. Hvis kunden ønsker at reparasjonstjenester skal utføres utenfor garantien, skal vi forberede et pristilbud for kunden for dette formålet. Vi er bundet til dette tilbudet i 2 uker. Om nødvendig krever forberedelsen av tilbudet at kunden gjør sykkelen tilgjengelig for oss for inspeksjon på vårt forretningssted.
 2. Hvis sykkelen befinner seg utenfor Tyskland, vil vi organisere henting og retur av et transportselskap bestilt av oss på forespørsel og avslutte transportordren på vegne av kunden. Vi vil i forveien informere kunden om kostnadene og modalitetene i denne forbindelse og be om autorisasjon til å gjøre dette. Hvis vi bestiller transportselskapet i vårt eget navn for dette formålet, skal kunden betale hente- og returkostnadene på forhånd.
 3. Dersom kunden ikke aksepterer tilbudet innen den bindende tilbudsperioden på 2 uker, skal ingen reparasjonsordre fullføres og kunden skal være forpliktet til å hente sykkelen. Hvis sykkelen ble sendt til oss av et transportselskap for forberedelse av tilbudet, vil vi returnere den ureparerte sykkelen til kunden for kundens regning og risiko.
 4. Hvis kunden har godkjent et engangsbeløp for reparasjonstjenestene før forberedelsen av tilbudet, og hvis det bestemmes under utarbeidelsen av tilbudet at dette beløpet overskrides, vil kunden motta et nytt tilbud fra oss for inngåelsen av reparasjonskontrakten. Vi skal være bundet av dette tilbudet i 2 uker. Klausul 3 gjelder deretter.
 5. Vi skal rapportere ferdigstillelsen av reparasjonen. Reparasjonsfakturaen skal betales umiddelbart etter at den er akseptert ved henting. Om ønskelig vil vi organisere retur av det reparerte hjulet på vegne av kunden, jf. klausul D I 2. I dette tilfellet må reparasjonsfakturaen betales før hjulet returneres.
 1. Garanti
 1. Lovbestemmelsene gjelder for kundens rettigheter ved vesentlige mangler og ved manglende eiendomsrett.
 2. Alle kundens krav på grunn av mangelfulle reparasjonstjenester skal bli utelukket innen ett (1) år etter at reparasjonstjenestene er akseptert.
 3. Nedsettelsen av lovbestemt begrensning gjelder ikke dersom mangelen skyldes hensikt, grov uaktsomhet eller brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse (ansvar for oppfyllelse av disse er en forutsetning for riktig gjennomføring av kontrakten og for oppfyllelsen av denne som kunden regelmessig stoler på og kan stole på, for eksempel plikten til å reparere det defekte hjulet, jf. klausul D I 5) og/eller ved skade på liv, lemmer eller helse av oss, våre juridiske representanter eller stedfortredende agenter.
 1. Leveringsproblemer, ansvar, endelige bestemmelser
 1. Klausul B IV. 1 gjelder tilsvarende hvis vi ikke mottar deler som er nødvendige for reparasjonen og delene er permanent utilgjengelige.
 2. Klausul B XII skal gjelde tilsvarende. En vesentlig kontraktsforpliktelse etter B XII. 2 b) i tilfelle reparasjonskontrakter er for eksempel reparasjons- og returplikten for den reparerte gjenstanden.
 3. Seksjon B XIII. og B XIV. gjelder tilsvarende.
Innholdet lastes
Loading animation image