Speedmax CF 2021 | Guide til justering av din cockpit

Still inn ditt perfekte cockpit-setup på din Speedmax CF.

1. Montere cockpit

Speedmax cockpit leveres nesten ferdig montert.

Du skal bare stramme grepene foran.

1.1 Juster grepene til din ønskede vinkel og stram skruen som fester dem med 6 Nm:

Hvordan du monterer din Speedmax CF cockpit

2. Juster armpad-posisjonen

Du kan justere armpads i 3 posisjoner i lengden og 2 posisjoner i bredden, for å oppnå din perfekte posisjon.

2.1 Først fjernes skumputene fra armhvilerne og så løsnes boltene som holder armhvilerne fast på styret.

2.2 Nå kan du velge din posisjon. Med de forlengede hullene kan du også justere posisjonen armhvilerne horisontalt.

2.3 Du kan velge den posisjonen du ønsker. Men vær oppmerksom på at de to fiksererte boltene på hver sin side av armhvileren er montert en på linje, samt at du fikserer boltene så langt fra hverandre som mulig:

2.4 Stram med 2.5 Nm og sjekk at armhvileren sitter godt fast.

2.5 Placer de bløde armpads tilbage på med Velcro lukningen.

Hvordan du monterer din Speedmax CF cockpit

3. Still inn cockpit-høyden

Hvis du vl justere høyden, kan du velge mellom 4 basis posisjoner, og du kan finjustere høyden for hver basisposjon med ekstra medfølgende spacere.

Sykkelen leveres med bars innstilt i medium posisjonen, uten ekstra spacere montert. Et kompromiss mellom komfort og aero performance, som vil passe flest ryttere.

Dette er basis-posisjonene:

- Høy posisjon: for mer komfort, mindre aero

- Medium: balanse mellom komfort og aero. Sykkelen leveres i denne posisjonen

- Lav: mindre komfort, mer aero

- Slammed: full fokus på aero

Høy posisjon

1. Først fjernes de originale 4 skruene som holder styret på sykkelen:

Etter at du har fjernet de 4 originale skruene, beholder du 2 for hånden og legger de 2 andre tilbake i boksen med tilpasningskittet.

2. Etter at du har fjernet de 4 originale skruene, beholder du 2 for hånden og legger de 2 andre tilbake i boksen med tilpasningskittet.

- 4 monterings-pins (lys orange)

- Den høye base-spacer'en, samt 2 lange base-spacer-skruer (sterk orange)

- VALGFRITT ekstra spacere (lilla, høyre-nederst, maksimalt: 40 mm totalt)

3. Skru base-spaceren inn i sykkelen ved bruk av de lange base-spacer-skruene

4. Plasser nå så mange ekstra spacere som du har bruk for (minimum: ingen spacere, maximum: 40 mm spacere) over base-spaceren. Bruk 2 monterings-pins i bunnen av hver spacer før du monterer dem. Plassere så baren ovenpå. Skru alt sammen ved bruk av de to originale skruene som du fjernet fra sykkelen i første steg.

Hvordan du monterer din Speedmax CF cockpit

Medium posisjon

Cockpit leveres i medium posisjon uten ekstra spacere montert.

For å få bars høyere opp ved bruk av ekstra spacere skal du gjøre følgende:

1. Først fjernes de originale 4 skruene som holder styret til sykkelen:

Etter du har fjernet de 4 originale skruene, beholder du alle 4 for hånden.

2. Nå åbner du boksen med tilpasningskittet og tar følgende:

- 4 monterings-pins (lys orange)

- VALGFRITT: ekstra spacere (lilla, høyre-nederst, maksimalt: 40 mm totalt)

3. Skru base-spaceren inn i sykkelen ved bruk av de originale skruene

4. Plasser nå så mange ekstra spacere som du har bruk for (minimum: ingen spacere, maximum: 40 mm spacere) ovenpå base-spaceren. Bruk 2 monterings-pins i bunnen av hver spacer før du monterer dem. Plasser så styret ovenpå. Skru alt sammen ved bruk av de to originale skruer du har igjen.

Hvordan du monterer din Speedmax CF cockpit

Lav posisjon

1. Først fjernes de originale 4 skruene som fester styret til sykkelen:

Etter at du har fjernet de 4 originale skruene, skal du legge dem tilbake i boksen med tilpasningskittet, da du ikke skal bruke dem mer for de neste stegene.

2. Nå åpner du boksen med tilpasningskittet og tar følgende:

- 4 monterings-pins (orange)

- Den lave base-spacer'en og 2 korte base-spacer-skruer (orange)

- De lange base-spacer-pins (lilla, høyre-over på diagrammet)

- Ekstra spacere (lilla, høyre-nederst)

3. Først plasserer du base-spacer-pins oppover. Plasser så base-spaceren over dem og skru dem sammen med de korte base-spacer skruene.

4. Plasser nå så mange ekstra spacere du har bruk for (minimum: ingen spacere, maximum: 40 mm spacere) over på base-spaceren. Bruk 2 monterings-pins i bunnen av hver spacer før du monterer dem. Plasser så styret ovenpå. Skru alt sammen ved bruk av de to høye base-spacer pins som du fjernet fra tilpasningsboksen ved steg 2.

Hvordan du monterer din Speedmax CF cockpit

Slammed posisjon

1. Først fjernes de originale 4 skruene som holder styret på sykkelen:

Etter du har fjernet de 4 originale skruene, legger du dem tilbake i boksen med tilpasningskittet, da du ikke får bruk for dem i de neste stegene.

2. Nå tar du følgende fra boksen med tilpasningskittet:

- 4 monterings-pins (orange)

- Den lave base spaceren, samt 2 korte base spacer skruer (orange)

- De korte base spacer pins (lilla, høyre-over på diagrammet)

- VALGFRITT: ekstra spacere (lilla, høyre-nederst, maksimalt: 10 mm totalt)

3. Først monteres base spacer pins i bunnen av den lille base spaceren. Så skrues disse sammen ved bruk av de korte base spacer skruene.

4. Plasser nå så mange ekstra spacere som du har bruk for (minimum: ingen spacere, maximum: 10 mm spacere) ovenpå base spaceren og plasser så styret ovenpå. Bruk 2 monterings-pins i bunnen av hver spacer før du monterer dem. Skru alt sammen ved bruk av de to korte base spacer pins som du fjernet fra boksen med tilpasningskittet i steg 2.

Hvordan du monterer din Speedmax CF cockpit
Disclaimer of Liability
Canyon forsøker hele tiden å sikre kvaliteten og nøyaktigheten i den informasjonen som legges ut her i Teknisk Support Senter. Likevel er alle reparasjoner og justeringer som du utfører på egen risiko. Er du i tvil med hensyn til hvordan du skal gjøre det, anbefaler vi deg å sende sykkelen til Canyon eller levere den til et kvalifisert sykkelverksted. Canyon gir ingen garantier og tar ikke ansvar for den informasjon som legges ut her i Teknisk Support Senter.
Viewport: 
Loading...