Ett Shimano Steps E8000 batteri beräknas hålla 1000 laddningscykler. Men sättet du använder och förvarar din elcykel kommer att inverka på livslängden.
Du kan behöva ett nytt batteri om du upplever att ditt batteri inte längre når sin fulla kapacitet efter laddning.

Friskrivning av Ansvar
Canyon jobbar hårt för att informationen här i teknisk support ska vara så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men alla reparationer eller justeringar som du gör själv på egen risk. Skulle du vara tveksam över något så ska du skicka in cykeln till oss eller en kvalificerad mekaniker/cykelverkstad. Canyon tar inget ansvar och lämnar ingen garantier på att informationen här i teknisk support är korrekt.
Innehåll laddas
Loading animation image