Picture 1: Push the rubber ring up

Picture 1: Push the rubber ring up

Picture 2: When you mount the bike the rubber ring moves downwards

Picture 2: When you mount the bike the rubber ring moves downwards

Picture 3: Measure the distance between rubber ring and top of the stanchion tube

Picture 3: Measure the distance between rubber ring and top of the stanchion tube

Picture 4: Undo the cap to adjust air pressure

Picture 4: Undo the cap to adjust air pressure

Picture 5: Move the rubber ring downwards

Picture 5: Move the rubber ring downwards

Picture 6: Measure the distance between rubber ring and the end of the stanchion tube

Picture 6: Measure the distance between rubber ring and the end of the stanchion tube

Picture 7: Remove cap to adjust air pressure

Picture 7: Remove cap to adjust air pressure

Picture 8: Setting the SAG Monitor

Picture 8: Setting the SAG Monitor

Svikten är den grad av fjädring som sker när man sitter på cykeln. Denna svikt, eller negativ slagrörelse som den också kallas, är mycket viktig för dämpningens funktion eftersom den garanterar dragkraft och dämpningskomfort. Om du kör över ett hål i marken kan hjulet studsa tillbaka och ta upp stöten.

Om svikten är för liten är dämpningen för hårt inställd och du kommer inte att kunna utnyttja hela slagrörelsen. Om den däremot är för stor kommer dämpningen att bli för mjuk och kommer att slå i botten. Här beskrivs hur du ska ställa in svikten.

Ställa in svikten

1. Grunden för inställningen av svikten är de båda dämpningselementens slaglängd. Slaglängden anges på här i supportcentret, eller anges på den aktuella stötdämparen eller i cykelns bruksanvisning.

2. För först gummiringen på dämpningskolven så långt upp som möjligt enligt bilden. foto 1

3. Sätt dig försiktigt på sadeln och sitt som du brukar sitta. Dina fötter ska inte röra vid marken. Stötdämparen trycks nu samman och gummiringen trycks nedåt. foto 2

TIPS! När du mäter svikten ska du ha på dig det du brukar när du cyklar. Om du cyklar med ryggsäck är det viktigt att du tar på dig den eftersom den sammanlagda vikten av cyklist och utrustning är viktig vid mätning av svikten.

4. Stig av cykeln försiktigt så att stötdämparen inte trycks ihop mer än nödvändigt. Det bästa sättet att göra detta är falla åt sidan och ta emot med ena benet. Sedan stiger du av försiktigt.

5. Nu kan du mäta svikten, det vill säga avståndet från stötdämparen till gummiringen så som det visas på bilden. foto 3 Beroende på hur du cyklar, vilket slags cykel du har och vad du föredrar ska svikten vara cirka 15 procent (racing, maraton), 30 procent (nedför) av hela fjädringsrörelsen. Du kan enkelt räkna fram detta värde genom att använda slagrörelse- och sviktmåttet. Svikten multiplicerad med 100 och sedan delad med slagrörelsen.

6. Om svikten är för liten släpper du ut lite luft ur stötdämparen. Om svikten är för stor pumpar du upp den lite. foto 4 Använd lämplig gaffel- och stötdämparpump.

Tips! När du skruvar loss ventilen på gaffelpumpen kan en tryckförlust på upp till 1 bar uppstå. Skruva loss pumpventilen snabbt efter pumpningen så att tryckförlusten blir så liten som möjligt.

Upprepa steg 2 till 6 tills svikten är rätt inställd.

6. Nu är det dags för gaffeln. Du gör precis likadant som med stötdämparen.

7. För gummiringen ända ned till botten. foto 5

8. Sätt dig på cykeln igen, dra upp fötterna och luta dig mot en vägg. Gör detta med dina cykelkläder på.

9. Nu kan du mäta svikten här också foto 6 och om det behövs korrigera svikten med tryckluft. foto 7 Använd lämplig gaffel- och stötdämparpump. På många Rock Shox-gafflar är svikten redan markerad som ett procenttal på gaffeln och kan avläsas direkt.
Om dämpningselementen har stålfjädrar kan du ändra fjädrarnas förspänning och hårdhet för att justera svikten. Med Rock Shox Dual Air-gafflar blir svikten större ju mindre luft som pumpas in i den positiva luftkammaren.

Svikten bör justeras om cyklistens vikt förändras kraftigt, till exempel på grund av en tung ryggsäck. Plattformen eller spärren ska vara öppen när svikten justeras.

När du har justerat svikten kan du göra ytterligare justeringar av dämpningselementen, till exempel av återstuds, kompression, ProPedal och plattform.

Justera svikten med sviktmätaren

Canyon Torque-modeller är försedda med en sviktmätare. Med mätaren kan du enkelt fastställa svikten.

Sviktmätarens visare stannar i läget för stötdämparens lägsta kompressionspunkt. Du nollställer visaren genom att vrida tillbaka den medurs. Du måste trycka lite för att vrida visaren. foto 8

Med sviktmätaren blir justeringen av den negativa slagrörelsen både exakt och enkel. En indikator på vipparmen visar tydligt graden av svikt för olika användningsområden. Systemet har också en ytterligare fördel. Efter en nedförsbacke kan du med hjälp av visaren avläsa den maximala fjädring som skett.